Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på 1,5 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -2,5 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I årets andet kvartal var der kursstigninger i lokal valuta i alle store regioner, men afkastet for det globale marked var alligevel negativt, målt i kroner. Dette skyldes, at euroen, og dermed kroner, blev styrket markant over for dollar og yen. Situationen var omvendt i 2015 og 2016, hvor fald i euroen over for dollar og yen betød, at afkastene fra USA og Japan blev højere for investorer med afregning i euro eller relaterede valutaer.

Donald Trump besluttede i juni at trække USA ud af Parisaftalens forpligtende samarbejde om reduktion af CO2-udledninger. Dette førte imidlertid ikke til væsentlige tilbagefald for afdelingens investeringer inden for miljø- og klimaområdet. Det signalerer, at den underliggende bevægelse mod vedvarende energi og mere ressourceeffektive produktionsformer er drevet af mere og andet end politiske mål alene. Vedvarende energi i form af især sol og vind har formået at sænke omkostningerne i et tempo, der gør det konkurrencedygtigt med elektricitetsproduktion baseret på fossile brændsler, og samtidigt er der i flere store byer verden over et væsentligt behov for at nedbringe luftforurening. Det skaber øget efterspørgsel efter ny teknologi inden for f.eks. transport og produktion.

Sektoren for sundhedspleje, der sidste år klarede sig dårligt pga. frygt for øget regulering efter det amerikanske præsidentvalg, var i kvartalet den bedste sektor på det globale aktiemarked. Det står nemlig efterhånden klart, at et egentligt opgør med medicinalindustrien ikke står højt på Donald Trumps politiske agenda, men at nye tiltag nærmere vil hjælpe sektoren, f.eks. i form af hurtigere godkendelsesprocedurer for nye pharmaprodukter hos de amerikanske myndigheder.

Investeringsvalg
I kvartalet blev afkastet især positivt påvirket af investeringerne i First Solar (USA, solenergi), Novo Nordisk (Danmark, pharma), Samsung SDI (Korea, batterier) og Intuitive Surgical (USA, operationsudstyr). Afkastet blev negativt påvirket af Stericycle (USA, affaldshåndtering), GEA (Tyskland, fødevareproduktion), Denso (Japan, autokomponenter) og Shire (UK, pharma).

Udover justeringer i porteføljeselskabernes vægte blev der i kvartalet solgt ud af en enkelt investering og foretaget to nye. Den frasolgte position var i amerikanske Borgwarner, som producerer komponenter til at gøre bilmotorer mere brændstofeffektive. Niveauet for bilsalget i USA har formentligt toppet i denne konjunkturcyklus, hvorfor vi valgte at nedbringe eksponeringen mod sektoren en anelse. I stedet tilføjede vi det japanske biotekselskab PeptiDream og den franske industrivirksomhed Schneider Electric. PeptiDream har udviklet en proprietær teknologi til udvikling af nye pharmaprodukter, der er så attraktiv, at flere af de helt store pharmaselskaber i verden som f.eks. Merck og Astra Zeneca har valgt at købe en licens til at kunne bruge den i deres interne forskning. Hvis denne forskning fører til nye produkter, vil PeptiDream være berettiget til at modtage løbende licensbetalinger fra salget. Det betyder, at vækstudsigterne potentielt kan være meget store. Schneider Electric leverer udstyr til bl.a. eldistribution og automatisering, hvorfor selskabets produkter bidrager til såvel øget integration af vedvarende energi som til mere effektiv produktion.

Download seneste Kvartalsnyt.