Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på -0,5 pct., hvilket er mindre tilfredsstillende, men lidt bedre end sammenligningsindekset Merrill Lynch Global High Yield, der omregnet til danske kroner faldt med -0,7 pct.

Årets tredje kvartal var stille, og det var stadig de samme emner, der dominerede markederne. Fokus var primært på amerikansk og europæisk politik, de tiltagende geopolitiske spændinger vedr. situationen i Nordkorea og forventningerne til den kommende pengepolitik, der vil blive ført af de store centralbanker. Ser man på markedet for sikre statsobligationer, skete der heller ikke det store. De 10-årige tyske og de 10-årige amerikanske statsrenter endte stort set kvartalet på samme niveau, som de begyndte. For risikoobligationer var stemningen lidt mere positiv og overordnet set, med enkelte kortvarige undtagelser, lod det til, at den risikoappetit, vi så i de foregående kvartaler, fortsatte. Det var fortsat investorernes jagt efter noget, der bare giver lidt i rente (hunt for yield), der pressede renter og kreditpræmierne på risikoobligationer længere ned.

Herudover var der fortsat godt gang i markedet for nyudstedelser, og interessen for at købe disse obligationer var stadig meget høj. Det betyder, at disse obligationer som regel kommer op på meget aggressive niveauer, samt at udstedelserne for det meste bliver overtegnet. Fra tid til anden kommer der endda udstedelser fra virksomheder eller lande på niveauer, hvor al logik i forhold til risk-reward lader til at være forsvundet.

Med de ved kvartalets udgang lave niveauer og den bevægelse, vi fortsat ser på markederne, kan det forventes, at det fremtidige afkastpotentiale er forholdsvis begrænset. Derfor forsøger vi fortsat at holde den effektive rente samt risikoen i porteføljen på et niveau, vi finder acceptabelt. Den aktivklasse, hvor vi ved udgangen af kvartalet så mest værdi, er fortsat emerging markets i lokal valuta. Dog mener vi også, at det er vigtigt ikke at betragte aktivklassen som helhed, men at finde de lande/cases, hvor forholdet mellem risiko og afkastpotentiale er mest attraktivt. Ved udgangen af kvartalet fyldte aktivklassen ca. 40 pct. af den samlede portefølje.

Investeringsvalg
Europæiske investment grade- og high yield-virksomhedsobligationer klarede sig bedst. Dollar fortsatte den svækkelse, vi har set siden starten af 2017, og det trak afkastet ned på de amerikanske virksomhedsobligationer samt emerging markets-obligationerne. Virksomhedsobligationerne gav samlet set -0,3 pct. i afkast i tredje kvartal. De europæiske investment grade- og high yield-virksomhedsobligationer gav et afkast på hhv. 3,3 pct. og 2,0 pct., og de amerikanske investment grade- og high yield-virksomhedsobligationer gav et afkast på hhv. -3,0 pct. og -2,1 pct. De virksomhedsobligationer, der klarede sig bedst, var udstedt af finansielle institutioner.

De, der klarede sig mindre godt, var udstedt af tele- og kommunikationsselskaberne. Emerging markets-obligationerne gav et afkast på -1,2 pct. i tredje kvartal. Med et afkast på hhv. 2,3 pct., 2,0 pct. og 1,9 pct. var det de russiske, uruguayanske og de colombianske statsobligationer, der klarede sig bedst. Det samlede afkast blev dog trukket ned af de argentinske statsobligationer, der gav et afkast på -8,5 pct. Argentina har været igennem en svær periode, hvor landet bl.a. har haft et midtvejsvalg, og har været påvirket af den skrøbelige politiske situation, som nabolandet Brasilien befinder sig i. Herudover har den argentinske peso normalt sin sæsonmæssige svage periode i juni og juli, og i tredje kvartal faldt den således med samlet ca. 7 pct. målt i kroner. Dollar-afdækningen bidrog positivt med 0,5 pct. til det samlede afkast, og der var ved udgangen af kvartalet afdækket ca. 16 pct. dollar i porteføljen ud af en samlet eksponering på 29 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.