Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på 5,5 pct. Afkastet er meget tilfredsstillende. Afdelingen har intet sammenligningsindeks, men er hos Morningstar blevet inkluderet i kategorien fleksibel aktivallokering. I tredje kvartal gav afdelingen et afkast, som er 4,5 procentpoint lavere end gennemsnittet for denne kategori.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I tredje kvartal fastholdte vi en neutral allokering mod aktier. Det betyder, at aktieandelen har ligget på ca. 50 pct. gennem hele kvartalet. Da aktier har klaret sig en del bedre end obligationer både i tredje kvartal og gennem hele 2017, kan man argumentere for, at vi skulle have fastholdt overvægten af aktier lidt længere. Det er dog meget svært at vide præcis, hvornår tingene vender. Risikoaktiver er blevet dyrere samtidig med, at investorerne er blevet mere grådige. Det tilsiger, at man skal være lidt mere forsigtig. Indtil videre forventer vi dog at fastholde en allokering til aktier på 50 pct.

Der er stadig ikke noget attraktivt alternativ til aktier. Både sikre obligationer og risikoobligationer er generelt meget dyrt prissat. Det eneste mindre lyspunkt er, at danske kroner er blevet styrket i forhold til en række valutaer gennem den seneste periode, hvilket gør investeringer i obligationer i fremmed valuta noget mere attraktive.

Aktieafkastet for kvartalet var positivt, hvilket primært var resultatet af fortsat stigende aktiemarkeder verden over. Disse stigninger blev ikke udhulet af faldende valutakurser i dollar og yen, der i perioden begge faldt betydeligt med godt 3 pct. over for danske kroner. De globale aktiemarkeder nød godt af især positive makroindikatorer, som særligt i Europa pegede på øget aktivitet i servicesektoren. Også i Japan kunne man konstatere lyspunkter i de offentlige statistikker for makroøkonomisk aktivitet.

Investeringsvalg
I aktieporteføljen var der over en bred kam betydelige positive afkast, på trods af at de fleste hovedvalutaer blev svækket over for danske kroner i samme periode. De bedste aktier i perioden var Applied Materials, som steg over 20 pct. samt WHSmith Plc. og Daito Trust Construction, som begge bidrog positivt. Der var også et betydeligt positivt bidrag fra to særlige områder: investeringen i Vestjysk Bank og i General Motors. Det negative afkast i aktieporteføljen var drevet af fald i det franske marketingselskab Criteo, AutoZone og sundhedsselskabet Davita. Alle tre aktier havde fald på over 10 pct. Derudover var der negative bidrag fra makrotemaet europæiske banker, som overordnet faldt over 3 pct., især drevet af kursfald blandt Barclays Plc. og Deutsche Bank. I kvartalet blev der solgt helt ud af makrotemaet Mexico efter pæne stigninger i både de lokale aktier og den mexicanske peso. Der er endvidere solgt helt ud af AutoZone, Merck & Co. og Microsoft. Provenuet er dels brugt til supplement i eksisterende positioner og etablering af nye positioner i Facebook, O’Reilly Automotive, Criteo og det japanske sundhedsselskab PeptiDream. Afkastet i obligationsporteføljen blev i tredje kvartal påvirket negativt af valutakursudviklingen.

Renset for valutaeffekter var afkastet på 1,2 pct. Det negative bidrag fra valuta stammer både fra obligationer udstedt i dollar, men også emerging markets-obligationer, hvor valutaen i højere grad følger udviklingen i dollar end kroner. Afdelingen har haft en betydelig del af eksponeringen mod dollar afdækket, hvorfor det største negative bidrag stammer fra emerging markets-obligationer. Som følge af at dollar er blevet svækket valgte vi at øge valutaeksponeringen en anelse, samtidig med at vi investerede i statsobligationer udstedt i pund.

Download seneste Kvartalsnyt.