Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -0,5 pct. Afkastet er tilfredsstillende. Afdelingen har intet sammenligningsindeks, men er hos Morningstar blevet inkluderet i kategorien fleksibel aktivallokering. I andet kvartal gav afdelingen et afkast, som er 0,3 procentpoint lavere end gennemsnittet for denne kategori.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I andet kvartal fastholdt vi en neutral allokering til aktier, hvilket svarer til ca. 50 pct. af formuen. Dermed er 50 pct. ligeledes investeret i obligationer. Det potentielle fremtidige afkast for de fleste obligationstyper er meget begrænset med den nuværende prisfastsættelse, men aktierne er heller ikke længere billige og har efterhånden nået en prisfastsættelse, som betyder, at risikoen for tilbagefald er betydelig.

På obligationsmarkederne bød andet kvartal på en yderligere indsnævring i kreditpræmierne på mange typer af obligationer, ikke mindst i danske realkreditobligationer, som i løbet af andet kvartal opnåede den dyreste prisfastsættelse siden før finanskrisen. Indsnævringen af kreditpræmierne er et resultat af, at investorerne desperat leder efter obligationer, der giver blot en smule i rente. Centralbankernes opkøbsprogrammer gør ikke dette til en nem opgave.

Afkastet for kvartalet var negativt, hvilket primært var resultatet af, at dollar og yen blev betydeligt svækket i løbet af kvartalet. Et markant fald som blandt andet skyldtes faldende forventninger til den amerikanske renteudvikling i kølvandet på en række svage makroøkonomiske nøgletal samt manglende politiske fremskridt og resultater under den nye Trump-administration. Derudover bidrog chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, til valutakursudviklingen, da han signalerede potentielle stramninger i løbet af det næste års tid som følge af en forbedret økonomisk udvikling i Europa.

Investeringsvalg
Aktierne gav et afkast på -1,8 pct., mens obligationerne gav et afkast på -0,4 pct. Vi har haft en betydelig del af eksponeringen mod dollar afdækket via valutaterminsforretninger. Denne afdækning gav et betydeligt positivt afkast, således at det samlede afkast endte på -0,5 pct. Vi reducerede i slutningen af måneden afdækningen en anelse, men havde ved udgangen af kvartalet stadig en væsentlig del af dollareksponeringen afdækket. De bedste aktier var modegiganten Christian Dior, som steg over 15 pct., samt Samsonite International og sundhedsforsikringsselskabet Cigna, der begge steg over 5 pct. Der var mindre, positive bidrag fra de to makrotemaer effektiv transport og sundhed.

Det negative afkast var drevet af et markant fald i AutoZone på over 25 pct., faldende kurser i Ralph Lauren og Gentex på over 15 pct. samt et fald i Pandora på over 10 pct. Desuden var der negativt bidrag på mere end 5 pct. fra makrotemaet guld. I kvartalet blev der solgt helt ud af Ralph Lauren og Royal Dutch Shell, ligesom Christian Dior blev afhændet efter overtagelsestilbuddet fra Groupe Arnault. I stedet blev der etableret nye positioner i den amerikanske bilproducent General Motors og den tyske kemiproducent Lanxess AG. Der blev købt op i det danske smykkefirma Pandora og åbnet et nyt makrotema på guld. Selvom afdelingen havde dollar afdækket, blev en række emerging markets-valutaer svækket i forhold til danske kroner, hvilket bidrog negativt til afkastet. Statsobligationerne gav et afkast på -3,2 pct., realkreditobligationerne gav 0,3 pct., og virksomhedsobligationerne gav 1,5 pct. Blandt virksomhedsobligationerne var den absolut største bidragsyder en meget lille position i Vestjysk Bank, som gav 300 pct. og bidrog med 0,2 procentpoint af det samlede afkast for hele afdelingen. 

Download seneste Kvartalsnyt.