Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på 1,5 pct. Afkastet er tilfredsstillende. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks, men afdelingerne i den sammenlignelige Morningstar Kategori™ gav et gennemsnitligt afkast på 1,0 pct. i kvartalet. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Vi fastholdt i tredje kvartal en aktieandel på ca. 37 pct. Det er nogenlunde midt i intervallet på 25-49 pct. aktier, som er afdelingens rammer for aktieandelen. Det svarer til en neutral eksponering mod aktier. Som nogen måske husker, var det i første kvartal, at afdelingen for første gang i mange år gik fra en overvægt af aktier til en neutral vægtning. Indtil videre er det generelle aktiemarked, og ikke mindst europæiske aktier, fortsat med at stige i kurs. Ved udgangen af kvartalet var det vores vurdering, at aktier fortsat var mere attraktive end obligationer, men at risikoen er stigende, hvorfor en neutral vægt af aktier fastholdes. Aktieporteføljen bidrog positivt til afkastet i kvartalet, der bød på fortsat stigende aktiemarkeder verden over målt i kroner. De globale aktiemarkeder nød godt af især positive makroindikatorer, som særligt i Europa pegede på øget aktivitet i servicesektoren. Også i Japan kunne man konstatere lyspunkter i de makroøkonomisk statistikker. Afdelingen havde ved udgangen af kvartalet fortsat en betydelig andel af aktieinvesteringerne i USA, omend denne andel er faldet de seneste 12 måneder. Afkastet vil dog fortsat på den korte bane være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer. Denne effekt er over tid omtrent neutral, da afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Både sikre obligationer og risikoobligationer er generelt meget dyrt prissat. Det eneste mindre lyspunkt er, at danske kroner er blevet styrket i forhold til en række valutaer gennem den seneste periode, hvilket gør investeringer i obligationer i fremmed valuta noget mere attraktive, da potentialet for valutakursgevinster er øget, samtidig med at risikoen for tab alt andet lige er blevet lidt mindre. På den baggrund øgede vi i løbet af tredje kvartal eksponeringen mod dollar og britiske pund en anelse. På tværs af de forskellige obligationstyper ser vi klart det største potentiale og den mest attraktive prissætning blandt de mere risikable statsobligationer som f.eks. Mexico, Rusland og Uruguay.

Investeringsvalg
Afkastet på 1,6 pct. i tredje kvartal var fordelt på et obligationsafkast på 0,5 pct. og et aktieafkast på ca. 4 pct. Begge afkast var negativt påvirket af valutakursudviklingen over kvartalet. Renset for valutaeffekter gav obligationsporteføljen et afkast på 1,2 pct., mens aktierne gav et afkast på hele 6,8 pct. I obligationsporteføljen var det primært de risikable statsobligationer, som med et afkast på -2,2 pct., trak det samlede afkast ned. Realkreditobligationerne gav et afkast på 1,1 pct., mens kreditobligationerne og de sikre statsobligationer gav et afkast på henholdsvis 0,5 og 0,8 pct. Vi fastholdt i kvartalet, at risikoobligationer udgør ca. 30 pct. af obligationseksponeringen, men vi fortsatte i kvartalet med langsomt at reducere risikoen blandt virksomhedsobligationerne.

Kvartalets bedste aktier var den britiske tøjkæde Next Plc., medieselskabet Scripps Network Interactive og japanske Daito Trust Construction, der alle viste tocifrede kursstigninger. Periodens ringeste aktier var amerikanske Davita Partners, der faldt godt 11 pct. foruden amerikanske United Technologies og hollandske Vopak, der begge faldt godt 8 pct. Vi måtte afhænde medieselskabet Scripps Network Interactive, der blev opkøbt af Discovery, ligesom amerikanske Becton Dickinson blev solgt efter flere års gode kursstigninger. Slutteligt solgte vi AutoZone. Provenuet gik til at købe aktier i O’Reilley, der som AutoZone sælger reservedele til biler på eftermarkedet. Derudover etablerede vi positioner i det amerikanske livsforsikringsselskab Aflac og den danske smykkeproducent Pandora.

Download seneste Kvartalsnyt.