Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -1,8 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks, men afdelingerne i den sammenlignelige Morningstar Kategori™ gav et gennemsnitligt afkast på 0,0 pct. i kvartalet. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Vi fastholdt i andet kvartal en aktieandel på ca. 37 pct. Det er ca. midt i det interval på 25-50 pct. aktier, som afdelingen kan investere i, og svarer til en neutral eksponering mod aktier. Som nogen måske kan huske, var det i første kvartal, at vi for første gang i mange år gik fra en overvægt af aktier til en neutral vægtning.

Aktieporteføljen i afdelingen gav et negativt afkast i kvartalet, hvilket primært var resultatet af, at dollar og yen blev betydeligt svækket. Hvis man ser bort fra valutakursudviklingen, var det ottende måned i træk, at det globale aktiemarked havde fremgang. Billedet var i store træk det samme som i starten af året, hvor det i høj grad var selskaber, der på den korte bane viste indtjeningsfremgang, som blev belønnet kursmæssigt. Ved udgangen af kvartalet var en betydelig andel af aktieinvesteringerne fortsat i USA, om end denne andel er faldet de seneste 12 måneder. Afkastet vil fortsat på den korte bane være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer. På lidt længere sigt vil denne effekt være mere eller mindre neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

På obligationsmarkederne var udsvingene forholdsvis begrænsede, når man ser på hele andet kvartal. Renterne var ved udgangen af kvartalet stadig absurd lave de fleste steder, og da kreditspænd ligeledes var til den lave side, var det meget svært at finde attraktive investeringsmuligheder. I relation til obligationsporteføljen var det også udviklingen på valutamarkederne, som havde den største indflydelse. Dollar faldt med ca. 7 pct. i forhold til danske kroner. Selvom bevægelserne andre steder var mindre udtalt, blev svenske kroner, norske kroner og en række emerging markets-valutaer også svækket i forhold til euro.

Investeringsvalg
De omtalte valutakursbevægelser var den primære årsag til, at obligationsporteføljen gav et negativt afkast i andet kvartal. Ikke overraskende var det statsobligationerne, som primært er udstedt i fremmed valuta, der havde det sværest. Afdelingen havde en ikke ubetydelig andel af eksponeringen mod dollar i obligationsbeholdningen valutaafdækket. Som følge af det relativt store fald reducerede vi i slutningen af kvartalet denne afdækning en anelse.

Kvartalets bedste aktier var den franske modegigant Christian Dior, der steg med over 15 pct. Derudover steg de to amerikanske sundhedsforsikringsselskaber Cigna Corp og UnitedHealth Group begge med over 5 pct. i kvartalet. Periodens dårligste aktier var den amerikanske forhandler af bilreservedele Autozone, der faldt med over 20 pct., efterfulgt af medievirksomheden Scripps Network Interactive og Gentex Corp., der begge faldt med over 15 pct.

Vi solgte i kvartalet helt ud af traktorproducenten Deere & Co., tøjfirmaet Polo Ralph Lauren og modegiganten Christian Dior, hvor hovedaktionæren valgte at købe hele selskabet ud. Derudover blev der solgt helt ud af Microsoft. Provenuet fra disse salg blev, udover som supplement i eksisterende positioner, brugt til at købe op i den amerikanske bilproducent General Motors Co. og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Aetna. Tillige blev der købt op i det japanske handelskonglomerat ITOCHU Corp.

Download seneste Kvartalsnyt.