Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på 2,6 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 1,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fremgangen på det globale aktiemarked fortsatte i årets tredje kvartal, omend en fortsat styrkelse af euroen betød, at afkastet i kroner blev lavere end afkastet i lokale valutaer. Den igangværende periode af stigninger er bemærkelsesværdig i et historisk perspektiv. Som eksempel er det amerikanske S&P 500-indeks inde i sin længste periode af uafbrudte stigninger i mere end 20 år. Markedet er foreløbigt forblevet stabilt på trods af megen geopolitisk uro, særligt relateret til Nordkorea. Forklaringen er formentlig, at investorerne fokuserer mere på, at den globale økonomi såvel som indtjeningen i de børsnoterede virksomheder er i solid fremgang, samtidig med at renterne ikke forventes at stige hurtigere, end at opsvinget kan følge med.

Kvartalsregnskaberne tegnede fortsat et billede af en relativt solid salgs- og indtjeningsvækst. Især de amerikanske selskaber overraskede positivt, særligt drevet af globalt fokuserede selskaber med fordel af den lavere dollar. Også i Europa var andelen af selskaber, der overraskede positivt, fortsat relativt høj, men dog lavere end forrige kvartal, der var meget stærkt. Generelt var det i begge regioner selskaber inden for de konjunkturfølsomme sektorer som industri, it og varigt forbrug, der klarede sig bedst relativt til forventningerne, mens billedet var svagere inden for defensive sektorer som sundhed og stabilt forbrug.

På sektorniveau var det de råvaredrevne sektorer, som klarede sig bedst i kvartalet, drevet af stigende priser på bl.a. olie og kobber. Denne udvikling var en relativ modvind for afdelingen, idet der ikke investeres i disse områder. Omvendt var det positivt, at også it-sektoren, hvor afdelingen i kvartalet havde en markant overvægt, klarede sig godt. Stigningen i it-aktierne var ikke mindst drevet af fortsat positive revisioner af forventningerne til virksomhedernes indtjening, hvilket vi anser som en positiv indikation på, at sektorens stærke kursmæssige udvikling har bund i attraktive fundamentale forhold.

Investeringsvalg
De største bidrag til afdelingens afkast kom i kvartalet fra en række af investeringerne i it-selskaber. Applied Materials, der leverer produktionsudstyr til producenter af halvledere og er blandt afdelingens største positioner, steg 22 pct. i kroner, bl.a. fordi selskabet opjusterede forventningerne til sin langsigtede indtjening. Israelske Orbotech steg 25 pct. i kroner som følge af en række gode ordrer på selskabets udstyr til kvalitetskontrol af OLED-paneler, der i stigende grad bruges til TV og mobiltelefoner. Endeligt steg det amerikanske softwareselskab Tableau 18 pct. målt i kroner i kvartalet. Stigningen skyldtes ikke mindst et bedre regnskab, end markedet havde forventet. Det største negative bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Acuity Brands, der leverer LED-belysning. Indikatorerne på efterspørgslen fra den amerikanske byggesektor kom ud dårligere end forventet, hvilket fik en række analytikere til at sænke deres forventninger til selskabets indtjening. Aktien faldt 18 pct. i kroner. Også franske Criteo, der hjælper onlineannoncører med at placere deres annoncer mest effektivt, og japanske Kakaku, der driver en række onlineservices, faldt væsentligt i kvartalet.

Der blev i kvartalet solgt helt ud af danske Vestas og amerikanske Ubiquity Networks. Der blev købt en ny aktie ind i porteføljen i form af den japanske virksomhed SMS, der sælger softwarebaserede produkter til den japanske sundhedssektor.

Download seneste Kvartalsnyt.