Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på 3,5 pct. Afkastet er tilfredsstillende og højere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner gav et afkast på 1,2 pct.

Afkastet for kvartalet var positivt, hvilket primært var resultatet af fortsat stigende aktiemarkeder verden over. Disse stigninger blev i modsætning til tidligere kvartaler ikke udhulet af faldende valutakurser i såvel dollar som yen, der i perioden begge faldt betydeligt med godt 3 pct. over for danske kroner. De globale aktiemarkeder nød godt af især positive makroindikatorer, som særligt i Europa pegede på øget aktivitet i servicesektoren. Også i Japan kunne man konstatere lyspunkter i de offentlige statistikker for makroøkonomisk aktivitet. Optimismen om europæisk økonomi medfødte tillige øget spekulation om ECB’s kommende QE-programmer, som nu ventes neddroslet i begyndelsen af det kommende år. Det var blandt andet disse forventninger, der i perioden sendte euro op over for de øvrige hovedvalutaer.

Sektormæssigt bar kvartalet præg af store forskydninger, idet rentestigningerne fjernede en del af aktiemarkedernes frygt for et lavvækstscenarie eller egentlig recession. Det var især bekymringerne om dette, der indtil september måned havde holdt de cykliske aktier under pres. Med den fornyede tro på solid og bredt funderet vækst steg disse aktier markant. Dette var desuden sammenfaldende med den mindre succesfulde lancering af Apples nye produktlinje, hvilket satte et negativt præg på især teknologiaktierne. Som en afsluttende positiv impuls blev den amerikanske skattereform genoplivet, idet præsident Trump ønsker massive lempelser for selskaberne og deres ejere i denne embedsperiode.

Afdelingen havde ved udgangen af kvartalet fortsat en betydelig andel af investeringer i USA, omend denne andel er faldet de seneste 12 måneder. Afkastet vil dog fortsat på den korte bane være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer. Det skal dog bemærkes, at denne effekt over den lidt længere bane er omtrent neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Kvartalets bedste aktier var den britiske tøjkæde Next Plc., der i perioden gav et afkast på over 40 pct. målt i danske kroner. Derudover steg det amerikanske medieselskab Scripps Network Interactive med mere end 20 pct., mens det japanske byggefirma Daito Trust Construction steg over 14 pct.

Periodens dårligste aktier var henholdsvis det amerikanske sundhedsselskab Davita Partners, der faldt godt 11 pct., efterfulgt af den amerikanske industrigigant United Technologies og hollandske Vopak, der begge faldt godt 8 pct. målt i danske kroner. Som følge af bl.a. opkøbsaktivitet var der et betydeligt aktivitetsniveau i kvartalet. Vi måtte afhænde det amerikanske medieselskab Scripps Network Interactive, eftersom selskabet blev opkøbt af Discovery. Derudover solgte vi helt ud af den amerikanske medtech-virksomhed Becton Dickinson, der efter flere års gode kursstigninger i kvartalet var prissat højt. Slutteligt solgte vi den amerikanske bilreservedelsforhandler AutoZone.

Provenuet fra disse handler gik til at købe aktier i O’Reilley, der som AutoZone sælger reservedele til biler på eftermarkedet. Aktien er attraktiv, ikke mindst fordi selskabet har en relativt stor serviceandel af omsætningen. Derudover etablerede vi positioner i det amerikanske livsforsikringsselskab Aflac og den danske smykkeproducent Pandora.

Download seneste Kvartalsnyt.