Klik her for at printe

Månedsopdateringer 2019

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger udgives endvidere en række udvidede faktaark med mere information om porteføljen i de enkelte afdelinger.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger

Vækstaktier Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Global Sundhed Emerging Markets
December December December December
November November November November
Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September
August Juli August August
Juli Juni Juli Juli
Juni Maj Juni Juni
Maj April Maj Maj
April Marts April April
Marts Februar Marts  
Februar Januar Februar  
Januar   Januar  

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger og Kontra

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer Kontra
December December December December
November November November November
Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September
August August August August
Juli Juli Juli Juli
Juni Juni Juni Juni
Maj Maj Maj Maj
April April April April
Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer Pension Kontra Makro
December December December December December December
November November November November November November
Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September September September
August August August August August August
Juli Juli Juli Juli Juli Juli
Juni Juni Juni Juni Juni Juni
Maj Maj Maj Maj Maj Maj
April April April April April April
Marts Marts Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar Januar