Klik her for at printe

Årsrapport 2018

4. mar. 2019

Kære investor og andre Maj Invest-interesserede

”Næsten lige meget hvor man har investeret i 2018, har man tabt penge. Det er helt unikt, fordi der plejer at være mindst en aktivklasse, der giver et hæderligt afkast”, skrev Berlingske i begyndelsen af december 2018. Artiklen refererer en analyse fra Deutsche Bank, der viser, at mens stort set alle aktivklasser gav positivt afkast i 2017, så gav 89 pct. af alle aktivklasser minusser i 2018. 89 pct. er det højeste niveau siden dataserien startede i 1901.

Det er forklaringen på, at de fleste afdelinger i Maj Invest endte 2018 med negative afkast, og på at afdeling Kontra trods et flot fjerde kvartal ’kun’ gav to procent i afkast for hele 2018. I modsætning til tidligere kriseår var der i 2018 stort set ingen steder for investorerne at gemme sig.

Det er isoleret set ikke tilfredsstillende med minusser, men det er umuligt at investere, hvis ikke man kan og vil acceptere udsving undervejs. I gode år med plusser ved de fleste investeringer tænker man måske ikke så meget over det. Men tid er både en meget flygtig og en meget konkret størrelse, når man skal bedømme afkast for investeringer, der går op og ned. Også selvom de over tid går mest op.

Som illustration gav foreningens største afdeling Value Aktier et afkast på -6,5 pct. i 2018, men i perioden fra årets afslutning og frem til dette skrives i sidste uge af februar måned 2019 er Value Aktier steget 13 pct. Det vil altså sige, at mens afkastet for tolv måneder i 2018 var negativt, så er det for de seneste knap 14 måneder med god margin positivt.

Afkastet kommer i klumper
Pointen er, at resultatet afhænger af den mere eller mindre tilfældige periode, man vælger at se på. Som investor er man nødsaget til at se og bedømme sine investeringer over en længere periode, ligesom man må gøre sig sin personlige tidshorisont klar for at kunne træffe solide beslutninger. Afkast kommer i klumper. Nogle år er meget gode, andre mindre gode. Man får det bedste gennemsnit over tid ved at evaluere sine investeringer over perioder på måske fem år eller længere. Derfor bruger vi også lidt plads i årsrapporten på at se på resultaterne over 3, 5 og 10 år. Og helt tilbage til foreningens begyndelse i 2005. Så kan du selv bedømme vores resultater.

Invester med stil
Vil man bedømme sin porteføljemanager over en kortere horisont, bør man i stedet holde øje med, om porteføljemanageren holder fast i sin strategi og metode, når markederne skifter. Det man også kalder stil.

Markederne favoriserede igen i 2018 populære aktier med høj vækst, der trods manglende bundlinje blev værdisat tårnhøjt. Kurt Kara og Ulrik Jensen har uden tøven holdt fast i deres strategi og metode for afdeling Value Aktier, selvom det har givet modvind, når man måler performance. Og det er netop sådan, den professionelle og langsigtede investor arbejder.Man kan ikke forlade sig på held og mavefornemmelser, kun på strategi, metode og grundighed og så det lange, seje træk. Derfor er vi i bestyrelsen også tilfredse med indsatsen i 2018, selvom resultaterne var beskedne.

Flere medlemmer
I 2018 blev vi 1.298 flere medlemmer, så vi nu er 39.051. Velkommen og tak for den tillid, som både nye og eksisterende medlemmer viser os, når de vælger at placere en del af deres opsparede midler hos Maj Invest. Vores vigtigste opgave er at honorere denne tillid. Vi er sat i verden for at tilbyde enkle, gennemskuelige og relevante produkter med gode resultater og rimelige omkostninger for den langsigtede investor.


Henrik Normann
Formand

Læs Årsrapport 2018 her.