Klik her for at printe

2010

16. dec. 2010 Forventede udbytter for 2010 for Investeringsforeningen LD Invest

De forventede udbytter for afdelingerne under Investeringsforeningen LD Invest er beregnet og fremgår af skemaet.

16. dec. 2010 Finanskalender 2011

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen LD Invest i 2011.

13. dec. 2010 Prospekt for Investeringsforeningen LD Invest

Hermed offentliggøres ajourført prospekt for foreningens 9 afdelinger.

1. nov. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Danske Invest Management A/S

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest.     

1. nov. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Danske Invest Administration A/S

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest.

5. okt. 2010 Anmodning om ophævelse af børspause i LD Invest Aktier

Anmodning om ophævelse af børspause i LD Invest Aktier under
Investeringsforeningen LD Invest. De tekniske problemer med beregningen af indre værdi i LD Invest Aktier er løst.

5. okt. 2010 Anmodning om børspause i LD Invest Aktier

Anmodning om børspause i LD Invest Aktier under Investeringsforeningen LD Invest.

31. aug. 2010 Halvårsrapport - Investeringsforeningen LD Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport for Investeringsforeningen LD Invest.

25. aug. 2010 Tillæg til prospekt

Hermed tillæg til foreningens prospekt af 1. december 2009 vedrørende ændringer i emissionstillæg og indløsningspriser for 4 af foreningens afdelinger.

27. jul. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

De tekniske problemer med beregningen af indre værdi samt emissions- og indløsningskurser inden for dagen, er nu løst.

17. maj 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under investeringsforeninger

Kurser for børsnoterede afd. under Investeringsforeningen Danske Invest, Special-foreningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investerings-foreningen LD Invest 

17. maj 2010 Tekniske problemer

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest. 

15. apr. 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2010

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen LD Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2010, kl. 9.30 på foreningens kontor, Strødamvej 46, 2100 København Ø.

9. apr. 2010 Fondsbørsmeddelelse om ordinær generalforsamling den 8. april 2010

Beretning og årsrapport 2009 for ovennævnte forening blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2009 vedtaget. 

15. mar. 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 8. april 2010

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen LD Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 8. april 2010, kl. 17.00 på Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, Bygning 34, 1353 København K (det tidligere Kommunehospital).

8. mar. 2010 Årsrapport for Investeringsforeningen LD Invest

I forbindelse med opsætning af årsrapporten for 2009 er der opstået nogle mindre fejl. I den rettede version er der indsat manglende oplysninger mv. i balancen for afdelingerne Europa Aktieindeks, Miljø & Klima og Kontra.

3. mar. 2010 Offentliggørelse af årsrapport

Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for Investeringsforeningen LD Invest.

9. feb. 2010 Udvidelse af direktionen i Danske Invest Management A/S

Med virkning fra 1. marts 2010 har bestyrelsen besluttet, at vicedirektør Finn Kjærgård indtræder i direktionen for Investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S.

2. feb. 2010 Ophør af børspause for 2 afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

Med henvisning til meddelelse udsendt d. 27. januar 2010, skal det hermed meddeles, at Danske Invest Management A/S har anmodet om at få ophævet børspausen på afdelingerne Danske Obligationer og Obligationer.

27. jan. 2010 Ophør af børspause for to afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

Med henvisning til meddelelse udsendt tidligere i dag skal det hermed
meddeles, at Danske Invest Management A/S har anmodet om at få ophævet børspausen på nedennævnte afdelingerne Kontra og Pension.

25. jan. 2010 Finanskalender 2010

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen LD Invest i 2010.