Klik her for at printe

Active share september 2014

30. sep. 2014

Investeringsforeningen Maj Invest tror på, at aktiv forvaltning skaber værdi for medlemmerne i Maj Invest. Det vil sige, at medlemmerne over tid får et afkast efter omkostninger, der er bedre, end man kunne have opnået ved passiv forvaltning. Aktiv forvaltning betyder, at foreningens porteføljerådgivere foretager grundige analyser og udvælger de aktier, de mener, har det mest fordelagtige forhold mellem forventet afkast og risiko. Passiv forvaltning betyder, at man uden analyser og aktive valg køber et stort antal aktier, der tilsammen forventes at give et afkast tæt på gennemsnittet for aktiemarkedet fraregnet omkostninger.

Resultaterne i Maj Invest siden foreningens begyndelse i december 2005 har vist, at investorerne har fået et merafkast ved at vælge Maj Invest i forhold til det generelle aktiemarked og dermed passiv forvaltning. Afkast kan ses under den enkelte afdeling og i halvårsregnskabet side 7.

Tabellen nedenfor viser nøgletallet active share for de aktivt forvaltede aktieafdelinger i Maj Invest. Active share udtrykker, hvor stor en andel af porteføljen, der er forskellig fra det indeks, som afdelingen måler sig op i mod. For afdeling Aktier er således 92 pct. af afdelingen forskellig fra indeks.

En mere enkel måde at se det samme på er at kigge på antallet af positioner i den enkelte portefølje. Med mellem 30 og 50 forskellige aktier i hver portefølje kan man hurtigt se, at Maj Invest har truffet aktive valg og udvalgt relativt få aktier blandt de mange tusinde aktier på de globale aktiemarkeder. I forhold til afdeling Danske Aktier er der naturligvis et begrænset antal danske selskaber at vælge imellem og active share vil derfor alt andet lige være mindre end i de globale aktieafdelinger.

Maj Invest beregner active share en gang om året. Antallet af positioner opgøres månedligt og kan ses på majinvest.dk under ”Indhold” under de enkelte afdelinger.

Afdeling Forvaltning Active Share Tracking Error Antal positioner
Danske Aktier Aktiv 26,7 % 2,1 % 30
Aktier Aktiv 92,0 % 4,3 % 45
Value Aktier Aktiv 93,8 % 4,1 % 31
Emerging Markets Aktiv 99,4 % n.a. 37
Global Sundhed Aktiv 94,8 % 8,6 % 44
Note: Active Share og Tracking Error er beregnet pr. 31/12/2013. Tracking Error forudsætter tre års historik. Antal positioner er pr. 31/7/2014.