Klik her for at printe

Andele ekskl. udbytte for 2015

13. jan. 2016

Investeringsforeningen Maj Invest udsteder andele ekskl. udbytte for 2015

I forlængelse af foreningens meddelelse af 3. december 2015 om forventede udbytter for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger meddeles det herved, at følgende to afdelinger

Skema 1

Afdelingsnavn ISIN
Value Aktier DK0060005338
Globale Obligationer DK0060004950

i perioden 18. januar 2016 og indtil foreningens ordinære generalforsamling vil udstede andele uden ret til udbytte for regnskabsåret 2015. Den ordinære generalforsamling er fastlagt til den 20. april 2016.

Baggrunden for udstedelsen af ex-kupon andele er foreningens ønske om at tilbyde investorer mulighed for at investere i ovennævnte afdelinger uden ret til udbytte for 2015. 

Ovennævnte afdelinger vil i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte for 2015, være oprettet på NASDAQ Copenhagen A/S’ marked for noterede investeringsforeninger under følgende navne og med følgende midlertidige ISIN-koder: 

Skema 2

Navn på ex-kupon-afdeling Midlertidig ISIN
Value Aktier ekskl. udbytte for 2015 DK0060694289
Globale Obligationer ekskl. udbytte for 2015 DK0060694529

Prospekter for ovennævnte afdelinger er offentliggjort sammen med denne meddelelse.

Foreningen vil den 15. januar 2016 offentliggøre de reviderede udbytter for de i skema 1 anførte afdelinger samt opdateret oversigt over forventede udbytter for foreningens øvrige udbyttebetalende afdelinger.

Ex-kupon andelene vil kunne handles til og med foreningens ordinære generalforsamling.

Efter foreningens ordinære generalforsamling vil de udstedte ex-kupon andele blive ombyttet til andele i moderafdelingernes ISIN-koder, som fremgår af Skema 1 ovenfor.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Jens Lohfert Jørgensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 14 15. 

Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Maj Invest

v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Prospekt Maj Invest Value Aktier Ex-kupon

Prospekt Maj Invest Globale Obligationer Ex-kupon