Klik her for at printe

Forventede udbytter for 2011

16. dec. 2011

Forventede udbytter for 2011 for Investeringsforeningen Maj Invest

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter fremgår af nedenstående skema.

De endelige udbytter kan først opgøres, når året er gået. Alle udbytter er angivet som procent af andelens nominelle værdi. Udbyttet udbetales umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i marts 2012.

Afdelinger Samlet udbytte, pct.
Aktier 1,75
Danske Aktier 0,00
Danske Obligationer 4,25
Europa Aktier 2,25
Miljø & Klima 4,00
Obligationer 4,50
Pension 3,50
Value Aktier 1,00

Det skal bemærkes, at der ikke forventes skattefrit udbytte.