Klik her for at printe

Forventede udbytter for 2012 - opdateret februar

6. feb. 2013

I fortsættelse af vores meddelelse fra den 14. december 2012 er hermed de senest opdaterede forventede udbytter for 2012 for en række afdelinger.

For afdelingerne Obligationer og Value Aktier er der dog tale om de endelige udbytter.

Offentliggørelse af de endelige udbytter for de resterende afdelinger vil ske den 14. marts 2013, når årsrapporten offentliggøres.

Alle udbytter er angivet som procent af andelenes nominelle værdi.

Udbyttet udbetales umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i april 2013.

Afdelinger Samlet udbytte, pct.
Aktier 9,00
Danske Aktier 1,50
Danske Obligationer 6,25
Europa Aktier 2,25
Miljø & Klima 1,50
Obligationer 6,00
Pension 5,75
Value Aktier 11,25


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest