Klik her for at printe

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

26. apr. 2018

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 25. april 2018 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen og årsrapporten for 2017, herunder tillige de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2017, som fremgår af skemaet nedenfor:

Afdelingsnavn ISIN Udbytte i kr. pr. andel
Danske Aktier DK0060005171 25,20*
Vækstaktier DK0060005254 25,80*
Value Aktier DK0060005338 11,70*
Emerging Markets DK0060522316 20,70*
Global Sundhed DK0060157196 22,30*
Danske Obligationer DK0060005098 2,00
Globale Obligationer DK0060004950 3,10*
High Income Obligationer DK0060642809 7,80*
Pension DK0060004877 5,60

*Udbetalt a conto den 22. januar 2018.

Til foreningens bestyrelse genvalgtes direktør Henrik Normann, adm. direktør Mette Kynne Frandsen, direktør Carsten Koch, direktør Mads Krage og dr.jur. Mads Bryde Andersen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Normann som formand og Mads Bryde Andersen som næstformand.

Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte i henhold til dagsordenen forslag om: 

  1. i) Tilpasning af vedtægtsmæssige bestemmelser for afdelingerne Kontra KL, Makro, Globale Obligationer og Pension samt mindre vedtægtsmæssige tilpasninger, der alle fremgik af indkaldelsesmaterialet. 
  1. ii) Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab: Slutteligt var Henrik Parkhøi i henhold til dagsordenen foreslået genvalgt som foreningens investorrepræsentant i foreningens investeringsforvaltningsselskab. 

Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag som fremlagt. 

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Peter Kock, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 14 15. 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S