Klik her for at printe

Meddelelse om forventede udbytter for 2016 (opdatering)

6. jan. 2017

Meddelelse om forventede udbytter for 2016 (opdatering)

I forlængelse af meddelelse af 7. december 2016 om forventede udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger offentliggøres hermed en opdatering af de tidligere offentliggjorte udbytteforventninger. De opdaterede, forventede udbytter for 2016 fremgår af tabellen nedenfor og baserer sig på data pr. 31. december 2016.

Afdeling

ISIN

Forventet udbytte for 2016 i kr. pr. andel (OPDATERET)

Globale Aktier

DK0060005254

6,10

Danske Aktier

DK0060005171

26,80

Global Sundhed

DK0060157196

1,50

Value Aktier

DK0060005338

9,90

Emerging Markets

DK0060522316

0,00

Pension

DK0060004877

4,10

Danske Obligationer

DK0060005098

1,60

Globale Obligationer

DK0060004950

2,10

High Income Obligationer

DK0060642809

3,20

Følgende tre afdelinger

Afdeling

ISIN

Danske Aktier

DK0060005171

Value Aktier

DK0060005338

Globale Obligationer

DK0060004950

vil, som anført i foreningens meddelelse af 2. januar 2017, foretage aconto-udlodning af udbyttet med aconto-dag den 20. januar 2017, som således også vil være sidste dag, hvorpå beviserne handles inklusiv udbytte for 2016. Udbytterne for 2016 for de tre aconto-udloddende afdelinger vil forud for aconto-udlodningen blive revideret af foreningens revisor og offentliggjort ved en særskilt meddelelse.

De reviderede og bestyrelsesbehandlede udbytter for 2016 for foreningens øvrige udloddende afdelinger ventes offentliggjort i umiddelbar forlængelse af regnskabsbestyrelsesmødet, der er fastlagt til den 15. marts 2017.

Alle udbytter for 2016 skal efterfølgende godkendes på foreningens ordinære generalforsamling, som er fastlagt til den 26. april 2017.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S