Klik her for at printe

Forventede udbytter for 2018 - opdateret

10. jan. 2019

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2018 af 7. december 2018 offentliggøres hermed et opdateret estimat. Beregningerne er baseret på data pr. 31. december 2018. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige væsentligt fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres senere i januar 2019 i en separat meddelelse.

Tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2018:

  • 22. januar 2019:
    Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2018

  • 23. januar 2019:
    Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2018

  • 25. januar 2019:
    Udbyttet er til disposition på investors konto
Afdeling ISIN Forventet udbytte for 2018 i kr. pr. andel
Vækstaktier DK0060005254 8,20
Danske Aktier DK0060005171 8,70
Global Sundhed DK0060157196 13,40
Value Aktier DK0060005338 15,00
Value Aktier SRI+ DK0061074432 0,00
Emerging Markets DK0060522316 2,70
Pension DK0060004877 4,90
Danske Obligationer DK0060005098 1,00
Globale Obligationer DK0060004950 0,30
High Income Obligationer DK0060642809 0,00

For oplysning om de foreløbige udbytter for foreningens unoterede andelsklasser - se her. Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S