Klik her for at printe

Forventede udbytter for 2018

7. dec. 2018

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser. Beregningerne er baseret på data pr. 16. november 2018. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige væsentligt fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres i januar 2019 i en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for aconto-udbetaling af udbytterne for 2018 fremgår.

Foreløbig tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2018:

  • 22. januar 2019:
    Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2018

  • 23. januar 2019:
    Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2018

  • 25. januar 2019:
    Udbyttet er til disposition på investors konto
Afdeling ISIN Forventet udbytte for 2018 i kr. pr. andel
Vækstaktier DK0060005254 10,00
Danske Aktier DK0060005171 10,00
Global Sundhed DK0060157196 12,90
Value Aktier DK0060005338 12,10
Value Aktier SRI+ DK0061074432 0,00
Emerging Markets DK0060522316 3,10
Pension DK0060004877 4,20
Danske Obligationer DK0060005098 1,10
Globale Obligationer DK0060004950 0,30
High Income Obligationer DK0060642809 0,00

For oplysning om de foreløbige udbytter for foreningens unoterede andelsklasser - se her. Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S