Offentliggørelse af årsrapport for 2013

20. mar. 2014

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2013. 

Nedenfor er vist de udbytter i kr. pr. andel af nominelt kr. 100, som bestyrelsen indstiller til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der er fastlagt til den 29. april 2014:

Afdeling/udbytte  
Danske Aktier 7,80
Europa Aktier 0,00
Aktier 8,90
Value Aktier 7,20
Emerging Markets -
Global Sundhed 7,90
Danske Obligationer 4,40
Obligationer 4,80
Pension 6,60
Kontra (udbetaler ikke udbytte)
Makro (udbetaler ikke udbytte)

Årsrapporten er vedhæftet i sin helhed og kan i øvrigt downloades på www.majinvest.dk.