Klik her for at printe

Reviderede udbytter for 2019

20. jan. 2020

Meddelelse om reviderede udbytter for 2019

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2019 af den 20. november 2019 og 10. januar 2020 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser offentliggøres hermed de endelige og reviderede udbytter.

Tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2019:
- 22. januar 2020: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2019
- 23. januar 2020: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2019
- 27. januar 2020: Udbyttet er til disposition på investors konto

 

Afdeling

ISIN

Udbytte for 2019
i kr. pr. andel

Danske Aktier

DK0060005171

2,00

Vækstaktier

DK0060005254

1,70

Value Aktier

DK0060005338

10,10

Value Aktier SRI+

DK0061074432

1,60

Emerging Markets

DK0060522316

0,00

Global Sundhed

DK0060157196

6,50

Danske Obligationer

DK0060005098

0,00

Globale Obligationer

DK0060004950

2,10

High Income Obligationer

DK0060642809

2,60

Pension

DK0060004877

3,80

 

Se her for oplysning om de endelige reviderede udbytter for foreningens unoterede andelsklasser.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom. Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering på foreningens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S