Klik her for at printe

Udbytte for 2012

18. jan. 2013

Vedrørende udbytte for 2012 for Investeringsforeningen Maj Invest
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har i dag godkendt 2012-udbytterne for nedenstående afdelinger.

Afdeling Udbytte i pct. af nominel værdi ISIN-kode for moderafdeling ISIN-kode for ex-udbytteafdelinger
Maj Invest Value Aktier 11,25 DK0060005338 DK0060470250
Maj Invest Obligationer 6,00 DK0060004950 DK0060470177

I ovennævnte afdelinger udstedes andele uden ret til udbytte for 2012. Andelene uden ret til udbytte for 2012 vil kunne købes fra den 21. januar 2013 og frem til foreningens ordinære generalforsamling den 10. april 2013.

Herved vil investorerne i den pågældende periode kunne købe beviser i de pågældende afdelinger uden, at de får udbetalt udbytte for regnskabsåret 2012. Dette udbytte ville ellers blive beskattet hos investor, selvom vedkommende først har købt beviserne i 2013.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling den 10. april 2012 vil andelene uden ret til udbytte blive ombyttet til andele med ret til fremtidigt udbytte.

Prospekttillægget offentliggøres i dag og vil herefter kunne ses på www.majinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningen på 33 38 73 00.

Alle udbytter udbetales til medlemmerne efter generalforsamlingens godkendelse den 10. april 2013. Udbytterne vil blive udbetalt den 16. april 2013.