Klik her for at printe

Udstedelse af ex-kupon-andele

15. jan. 2014

Hermed offentliggøres meddelelse vedrørende udstedelse af andele uden ret til udbytte for 2013 i afdeling Value Aktier og afdeling Obligationer i Investeringsforeningen Maj Invest.

Investeringsforeningen Maj Invest udsteder andele ekskl. udbytte for 2013
I forlængelse af foreningens meddelelse af 13. december 2013 om forventede udbytter for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger meddeles det herved, at følgende to afdelinger

Skema 1

Afdelingsnavn ISIN
Value Aktier DK0060005338
Obligationer DK0060004950

i perioden 21. januar 2014 og indtil foreningens ordinære generalforsamling vil udstede andele uden ret til udbytte for regnskabsåret 2013. Den ordinære generalforsamling ventes afholdt den 29. april 2014.

Baggrunden for udstedelsen af ex-kupon andele er foreningens ønske om at tilbyde investorer mulighed for at investere i ovennævnte afdelinger uden ret til udbytte for 2013. De reviderede udbytter for 2013 i kr. pr. andel à nominelt kr. 100 offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 17. januar 2014 samtidig med det for foreningen udarbejdede ex-kupon prospekt.

Ovennævnte afdelinger vil i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte for 2013, være oprettet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ marked for noterede investeringsforeninger under følgende navne og med følgende midlertidige ISIN-koder:

Skema 2

Navn på ex-kuponafdeling Midlertidig ISIN
Value Aktier ekskl. udbytte for 2013 DK0060536530
Obligationer ekskl. udbytte for 2013 DK0060536613

Efter foreningens ordinære generalforsamling vil de udstedte ex-kupon andele blive ombyttet til andele i moderafdelingernes ISIN-koder, som fremgår af Skema 1 ovenfor. Andelene vil kunne handles til og med foreningens ordinære generalforsamling.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Jens Lohfert Jørgensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 14 15.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S