Nyt fra Maj Invest

62. udgave - august 2017

Der er nu åben for tilmelding til efterårets informationsmøder. 

Tilbring en aften med Maj Invest. På vores Big Picture-møder giver adm. direktør Jeppe Christiansen sin aktuelle vurdering af global økonomi. Vi besøger 6 byer i hele landet. 

Læs mere og tilmeld dig her.


Nyt fra foreningen

Månedsopdatering for juli: For fjerde måned i træk betød en styrket euro, at det globale aktiemarked, på trods af kursstigninger i lokale valuta, gav et negativt afkast målt i danske kroner. En forbedret stemning omkring de økonomiske udsigter for eurozonen, kombineret med vigende tiltro til, at præsident Trump vil få held til at gennemføre de proklamerede politiske reformer i USA, har sendt kursen på euro i forhold til dollar op til sit højeste niveau siden 2014. Denne udvikling har i 2017 været en markant modvind for europæiske investorer med beholdninger af amerikanske og asiatiske aktier. Hvis valutakurserne havde været uændrede i forhold til årets start, ville afkastet fra det globale aktiemarked i danske kroner have været ca. 12 pct. højere end tilfældet er.

På obligationsmarkedet var juli måned mest af alt været præget af sommerferiestemning. Manges øjne har formegentlig været rettet mod den amerikanske- og den europæiske centralbanks rentemøder, som er blevet afholdt i slutningen af juli. Begge møder endte dog uden nævneværdige udmeldinger, og det lader til, at både Janet Yellen og Mario Draghi har brugt møderne til at købe sig lidt mere tid.

Læs månedsopdateringer for udvalgte afdelinger her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.