Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -3,6 pct., hvilket er 7,2 procentpoint mere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand, dvs. afdelingen investerer ikke kun i traditionelle sundhedsplejeaktier, men også i aktier inden for klima & miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Sidstnævnte er der kommet mere fokus på i de senere år, både i befolkningen og blandt politikere og investorer. Coronapandemien og krigen i Ukraine vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

Globale aktier har i 2022 givet et negativt afkast som følge af krigen i Ukraine, galoperende energipriser, inflation, rentestigninger og recessionsfrygt. Afdelingens investeringsfokus mod global sundhed har imidlertid ikke været så hårdt ramt og genereret et positivt afkast. Dette skyldes, at uroen omkring Ukraine/Rusland har medført et øget pres på, at verden skal væk fra fossil energi og over på grøn energi. Aktier inden for vedvarende energi har derfor udviklet sig positivt. Tilsvarende har sundhedsplejeaktier klaret sig bedre end det generelle aktiemarked. Pga. afdelingens sektorfokus vil afdelingen - med MSCI World som benchmark - i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end benchmark.

Sundhedsplejesektoren: Uanset geopolitisk uro klarer sektoren sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne i de offentlige budgetter har pga. corona og krig været nedprioriteret. Samtidig er antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, stigende.

Klima & miljø-sektoren: Aktier inden for vedvarende energi har haft en positiv udvikling i første halvår 2022. Efter en svær periode afkastmæssigt for sektoren sidste år har krigen i Ukraine fået investorerne til at kigge mod sektoren igen. Fra politisk side ønsker man, at skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi skal gå endnu hurtigere for at få nedbragt afhængigheden af Rusland.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Daqo New Energy (Kina, solenergiråvarer), Bavarian Nordic (Danmark, koppevacciner), JinkoSolar (Kina, solpaneler), Array Technologies (USA, solenergimåling) og Johnson Matthey (Storbritannien, mindre udledning fra transport).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Freeport-McMoRan (USA, kobber til grøn omstilling), Aurubis (Tyskland, genbrug af metal), AMG Advanced Metallurgical (Holland, råvarer til grøn omstilling), Peptidream (Japan, medicinsk udvikling) og Plug Power (USA, hydrogen).

I kvartalet er Siemens Gamesa, BorgWarner og First Solar solgt ud og erstattet af Array Technologies, NEL ASA og GN Store Nord.

Det er vores vurdering, at global sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 1/3 ultimo perioden) er interessant, fordi 1) det er svært at skære ned på medicin og sundhedsydelser, som vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, og 2) der bliver flere og flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøsektoren (vægt 2/3 ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt her.