Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i første kvartal 2022 et afkast på 11,3 pct., hvilket er 14,3 procentpoint mere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand, dvs. afdelingen investerer ikke kun i traditionelle sundhedsplejeaktier, men også i aktier inden for klima & miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Sidstnævnte er der kommet mere fokus på i de senere år, både i befolkningen og blandt politikere og investorer. Coronaepidemien og krigen i Ukraine/Rusland vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

De globale aktiemarkeder udviklede sig i første kvartal positivt, om end der var store udsving på sektorniveau. Afdelingens sektorer klarede sig generelt bedre end markedet. Dette skyldes, at krigen i Ukraine har betydet et øget fokus på den udvikling, som allerede har været i gang i flere år, nemlig at verden skal væk fra fossil energi og over på grøn energi. Aktier inden for vedvarende energi har derfor haft en god start på året. Tilsvarende har sundhedsplejeaktier klaret sig bedre end det generelle aktiemarked. Pga. afdelingens sektorfokus vil afdelingen med MSCI World som benchmark i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end benchmark.

Sundhedsplejesektoren: Udviklingen i første kvartal viste, at uanset geopolitisk uro klarer sektoren sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne i de offentlige budgetter har siden coronaepidemiens indtog været nedprioriteret. Samtidig er antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, stigende.

Klima- & miljøsektoren: Aktier inden for vedvarende energi havde i første kvartal en positiv udvikling. Efter en lang og svær periode afkastmæssigt for sektoren siden februar 2021, hvor multiplerne er kommet ned, har Ukraine/Rusland-krigen fået investorerne til at kigge mod sektoren igen. Fra politisk side lyder udmeldingerne også, at skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi nu skal gå endnu hurtigere for at få stoppet afhængigheden af Rusland.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Tenneco (USA, mindre forurening fra biler), Renewable Energy (USA, biodiesel), AMG Advanced Metallurgical (Holland, råvarer til grøn omstilling), Enphase Energy (USA, solenergistyring) og Solaredge (USA, solenergistyring).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Siemens Gamesa (Spanien, vindmøller), Certara (USA, biosimulation), Select Medical Holding (USA, hospitaler), United Natural Foods (USA, sunde fødevarer) og Peptidream (Japan, medicinsk udvikling).

Tenneco og Renewable Energy er solgt fra som følge af opkøbstilbud. Disse selskaber er erstattet af flere nye selskaber med fokus på den grønne omstilling.

Det er vores vurdering, at Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 1/3 ultimo perioden) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svære at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, og fordi der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøsektoren (vægt 2/3 ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt her.