Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et positivt afkast på 15,7 pct. Afkastet er 12,5 procentpoint bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 3,2 pct. År-til-dato har afdelingen givet et afkast på 18,2 pct., hvilket er 21,3 procentpoint mere end sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

De globale aktiemarkeder er stort set kommet sig over coronakrisen, når der ses på det gennemsnitlige afkast. Det er dog en sandhed med modifikationer, idet der er markante forskelle imellem, hvordan individuelle aktier og sektorer har klaret sig. Nogle selskaber har haft fordel af coronakrisen, mens andre er ramt af stor nedgang i salget. For markedet som helhed har centralbanker og regeringer med en kombination af lave renter og hjælpepakker formået at skabe tillid til, at verdensøkonomien nok skal klare sig igennem coronakrisen. Begge afdelingens investeringsområder har klaret sig godt i år.

Sundhedsplejeaktier (42 pct. af porteføljen) har år-til-dato klaret sig lidt bedre end markedet generelt. I begyndelsen af året drog sektoren fordel af coronakrisen med mindre fald end andre sektorer. De seneste måneder er den positive effekt dog mindsket en del igen. I takt med at præsidentvalget i USA nærmer sig, er der opstået frygt for, hvad der kommer til at ske med sundhedsudgifterne, hvilket har fået mange investorer til at sælge ud af sektoren. Uanset periodevis frygt i sektoren understøttes denne på langt sigt af en voksende population af ældre og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje.

Klima- og miljøsektoren (58 pct. af porteføljen) har år-til-dato klaret sig noget bedre end markedet generelt. Dette er i det væsentligste drevet af politiske udmeldinger fra både Europa Parlamentet og Joe Biden i USA om, at man vil understøtte en nedbringelse af CO2-udledningen. Historisk har sektoren været præget af store udsving i takt med de politiske udmeldinger, hvilket formentlig vil fortsætte. På trods af de senere års politiske tiltag, har CO2-udledningen været stigende, og der er derfor en voksende holdning hos befolkningen og investorerne om, at der er kritiske klimaproblemer, der skal gøres noget ved.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Sunrun (USA, solpaneler), JinkoSolar (Kina, solpaneler), Vestas (Danmark, vindmøller), Canadian Solar (Canada, solpaneler) og Suez (Frankrig, vand/affald). Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Teva (Israel, generisk medicin), Umicore (Belgien, genbrug/mindre forurening fra biler), Mylan (USA, generisk medicin), AMG Advanced (Holland, CO2-reducerende råvarer) og Tenneco (USA, mindre forurening fra biler).

Nye aktier i porteføljen er: Canadian Solar (Canada, solpaneler), JinkoSolar (Kina, solpaneler) og Siemens Energy (Tyskland, ren energi). Solgte aktier er Wacker Chemie (Tyskland, solceller), Sonova (Schweiz, høreapparater) og Hoya (Japan, medicinsk udstyr).

Sundhedsplejesektoren vurderer vi langsigtet er et godt sted at være investeret. Dette skyldes, at medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, samt det forhold, at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøaktier vurderer vi ligeledes indeholder et attraktivt langsigtet investeringspotentiale som følge af et politisk stort fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes. Fordelingen mellem klima- og miljøaktier og sundhedsplejeselskaber var ved udgangen af kvartalet på 58 pct. og 42 pct., som er fordelt på henholdsvis 18 og 17 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.