Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på -1,1 pct., hvilket er 1,9 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på 8,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i en bred forstand, dvs. afdelingen investerer ikke kun i traditionelle sundhedsplejeaktier, men også i aktier inden for klima & miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Sidstnævnte er der kommet mere fokus på i de senere år, både i befolkningen og blandt politikere og investorer. Coronaepidemien og krigen i Ukraine vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

De globale aktiemarkeder udviklede sig i 2022 negativt. Dette skyldes en kombination af stigende inflation, højere renter, recessionsbekymringer og krigen i Ukraine. Aktier inden for global sundhed klarede sig dog væsentligt bedre end markedet generelt. Forklaringen bag dette er, at energikrisen i Europa har øget presset på, at verden skal væk fra fossil energi og over på grøn energi. Især sektoren for vedvarende energi har udviklet sig positivt. Tilsvarende har sundhedsplejeaktier klaret sig bedre end det generelle aktiemarked. Pga. afdelingens sektorfokus vil afdelingen, der har MSCI World som sammenligningsindeks, i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end sammenligningsindekset.

Sundhedsplejesektoren: Uanset geopolitisk uro klarer sektoren sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne i de offentlige budgetter har pga. corona og krig været nedprioriteret. Samtidig er antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, stigende.

Klima & miljø-sektoren: Aktier inden for vedvarende energi har i 2022 haft en positiv udvikling. Efter en svær periode afkastmæssigt for sektoren sidste år, hvor multiplerne kom ned, har krigen i Ukraine fået investorerne til at kigge mod sektoren igen. Fra politisk side lyder udmeldingerne også, at skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi nu skal gå endnu hurtigere for at få stoppet afhængigheden af Rusland.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i AMG Advanced Metallurgical (Holland, råvarer til grøn omstilling), Aurubis (Tyskland, kobber), Vestas (Danmark, vindmøller), SolarEdge (Israel, solenergi) og PeptiDream (Japan, bioteknologi).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Emergent BioSolutions (USA, medicin), Plug Power (USA, grønt hydrogen), Livent Corp (USA, lithium til batterier), Jinkosolar (Kina, solpaneler) og Daqo New Energy (Kina, solenergiråvarer).

I kvartalet blev ConvaTec, Quest Diagnostics, United Natural Foods, Johnson Matthey, K+S og Genmab solgt ud og erstattet af Intuitive Surgical, Align Technology, Kion Group, Aker Carbon Capture, Grifols og Koninklijke Philips.

Det er vores vurdering, at Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 37 pct. ultimo perioden) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svære at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, samt det forhold at der bliver flere ældre mennesker i verden. Klima- og miljøsektoren (vægt 63 pct. ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt her.