Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 5,5 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,8 pct. Afkastet for første halvår blev 14,1 pct., mens sammenligningsindekset steg 16,5 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand. Det vil sige ikke kun traditionelle sundhedsplejeaktier, men også aktier inden for klima og miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Det er der kommet mere fokus på det seneste år i befolkningen, blandt politikere og investorer. Corona-pandemien vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

Sundhedsplejeaktier klarede sig i andet kvartal lidt bedre end markedet generelt og indhentede lidt af det, sektoren var bagud med afkastmæssigt efter første kvartal. Indtjeningsmæssigt udvikler sektoren sig generelt positivt som følge af en voksende efterspørgsel. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne ses ved halvårsskiftet at være nedprioriteret, og sektorens udvikling styres i høj grad af sektorens egen udvikling af nye produkter og nye teknologiske løsninger. Regeringerne verden over købte fortsat stort ind af ydelser inden for coronatests, -vacciner og -vaccinationer, hvilket var positivt for mange selskaber i sektoren. Derudover forventes det, at antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, vil stige væsentligt de næste mange år.

Klima- og miljøaktier udviklede sig i andet kvartal ringere end markedet generelt, idet den negative udvikling, som satte ind for grønne aktier i februar måned, fortsatte frem til maj. Boblefrygten var dog tilsyneladende lagt på hylden for en stund, og tendensen frem mod udgangen af kvartalet var positiv. Underliggende var presset på grøn omstilling intakt og formentlig tog det til i styrke i både Europa, Kina og USA. Demokraterne i USA ventes i løbet af 2021 at sætte yderligere fokus på politiske initiativer, som kan understøtte omstillingen til bæredygtig energi. Efter verden har været ramt af Covid-19, spores der også en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaproblemer, som der skal gøres noget ved, hvilket understøtter sektorens nuværende og fremtidige vækst.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Tenneco (USA, mindre forurening fra biler), JinkoSolar (Kina, solpaneler), Tenet Healthcare (USA, hospitaler), Signify (Holland, LED-lys) og Veolia Environnement (Frankrig, vand/affald).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af AMG Advanced (Holland, CO2-reducerende råvarer), Siemens Energy (Tyskland, grøn energi), Canadian Solar (Kina, solpaneler), Teva (Israel, medicin) og Hologic (USA, medicinsk udstyr).

Der blev i kvartalet etableret nye positioner i Convatec, Saint-Gobain, United National Foods, Boliden, FreePort-McMoran, Wacker-Chemie, Covestro og Novo Nordisk. Der blev i kvartalet solgt ud af positionerne i Teva, Ørsted, Viatris, Iberdrola, Enel, Medtronic og Stericycle.

Det er vores vurdering, at Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 32 pct. ultimo perioden) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er vanskelige at skære ned på og vil være efterspurgte uanset udviklingen i verdensøkonomien. Samtidig bliver der flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøsektoren (vægt 68 pct. ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt her.