Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på -3,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 9,9 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på 7,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 31,0 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i en bred forstand, dvs. afdelingen investerer ikke kun i traditionelle sundhedsplejeaktier, men også i aktier inden for klima & miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Sidstnævnte er der kommet mere fokus på i de senere år både i befolkningen og blandt politikere og investorer. Coronapandemien vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

Globale aktier, udtrykt ved MSCI World-indekset, leverede i 2021 samlet set et højt afkast, som især var drevet af store stigninger i teknologiaktier. Afdelingens to investeringsområder, sundhedspleje og klima & miljø, klarede sig på sektorniveau begge fornuftigt, men dårligere end det gennemsnitlige marked. På grund af afdelingens sektorfokus må man som investor forvente større udsving i afkastet end i det brede sammenligningsindeks MSCI World.

Sundhedsplejesektoren udviklede sig positivt drevet af en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne i de offentlige budgetter har under coronapandemien været nedprioriteret, samtidig med at sektorens nødvendighed er blevet understreget. Antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, ventes at stige væsentligt de næste mange år.

Klima & miljø-aktier klarede sig i 2021 ringere end markedet generelt. Oven på et stærkt afkast i 2020 blev sektoren i 2021 ramt af bekymringer om manglende politiske initiativer og manglende opbakning til at understøtte skiftet mod grøn energi. De langsigtede vækstudsigter er dog intakte, idet politikerne verden over generelt har opskaleret ambitionerne for skiftet til grøn energi. Derudover spores der også en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaproblemer, der skal håndteres, hvilket understøtter sektorens vækstudsigter.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Freeport-McMoRan (USA, råvarer til grøn omstilling), Tenet Healthcare (USA, hospitaler), Quest Diagnostics (USA, laboratorier), Thermo Fisher (USA, medicinsk udstyr) og Novo Nordisk (Danmark, medicin).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Daqo New Energy (Kina, råvarer til solenergi), Umicore (Belgien, batterier/genbrug), Tenneco (USA, mindre forurening fra biler), Wacker Chemie (Tyskland, underleverandør solenergi) og Sunrun (USA, solpaneler).

Nye aktier i porteføljen er Siemens Gamesa (Spanien, vindmøller) og Certara (USA, software til medicinsk udvikling). Frasolgte aktier er Boliden (Sverige, råvarer til grøn omstilling) og Veolia Environnement (Frankrig, vand/affald).

Det er vores vurdering, at Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 33 pct. ultimo perioden) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, samt det forhold, at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima & miljøsektoren (vægt 67 pct. ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt her.