Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på 8,2 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 9,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand. Det vil sige ikke kun traditionelle sundhedsplejeaktier, men også aktier indenfor klima og miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Det er der kommet mere fokus på det seneste år i befolkningen, blandt politikere og investorer. De globale aktiemarkeder udviklede sig i første kvartal positivt, hvilket var drevet af en øget tro på, at Covid-19 vil blive afløst af en høj økonomisk vækst. Derudover understøttes markederne fortsat af centralbanker og regeringer, som støtter op med lave renter og hjælpepakker for at sikre, at økonomierne kommer på fode igen. Afdelingens to investeringsområder udviklede sig positivt, men med et afkast lidt under det gennemsnitlige marked.

Sundhedsplejeaktier klarede sig i første kvartal lidt ringere end aktiemarkedet generelt på grund af et øget markedsfokus på cykliske aktier. I USA ventede man fortsat på en afklaring af, hvordan Demokraternes styre vil give flere adgang til sundhedsydelser til lavere omkostninger. Historisk har det vist sig svært at få sænket omkostningerne. Kun tiden vil vise, om det bliver anderledes denne gang. Regeringer verden over køber i øjeblikket stort ind af ydelser inden for coronatests, -vacciner og -vaccinationer, hvilket er positivt for mange selskaber i sektoren. Derudover forventes det, at antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, vil stige væsentligt de næste mange år.

Klima- og miljøaktier klarede sig væsentlig dårligere end markedet generelt i første kvartal. Året startede positivt, men sektoren blev i februar ramt af en boblefrygt i ”grønne” aktier. Underliggende er presset på grøn omstilling dog intakt; både i Europa, Kina og USA. Demokraterne i USA ventes i løbet af 2021 at sætte fokus på omstilling til bæredygtig energi. Efter verden er blevet ramt af corona, spores der er en voksende holdning hos befolkningen og politikerne om, at der er kritiske klimaproblemer, som der skal gøres noget ved, hvilket understøtter sektorens nuværende og fremtidige vækst.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i AMG Advanced (Holland, CO2-reducerende råvarer), Tenet Healthcare (USA, hospitaler), Johnson Matthey (UK, mindre forurening biler), Owens Corning (USA, isolering) og Signify (Holland, LED-lys).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af JinkoSolar (Kina, solpaneler), Vestas (Danmark, vindmøller), Renewable Energy (USA, biodiesel), Sunrun (USA, solpaneler) og Viatris (USA, medicin).

Labcorp (USA, diagnostik) og Ørsted (Danmark, grøn energi) blev tilføjet til porteføljen i kvartalet, mens AbbVie (USA, medicin), Shionogi (Japan, medicin), PerkinElmer (USA, diagnostik), Takeda (Japan, medicin), Novo Nordisk (Danmark, medicin) og Alexion Pharmaceuticals (USA, medicin) blev solgt ud af porteføljen.

Det er vores vurdering, at afdeling Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (udgjorde 34 pct. af porteføljen ultimo perioden) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien. Hertil det forhold, at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøsektoren (udgjorde 66 pct. af porteføljen ultimo perioden) er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt.