Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Afdelingen gav i første kvartal 2023 et afkast på 8,5 pct, hvilket er 2,5 procentpoint bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand, dvs. afdelingen investerer ikke kun i traditionelle sundhedsplejeaktier, men også i aktier inden for klima & miljø, som er med til at sikre den langsigtede sundhed. Sidstnævnte er der kommet mere fokus på i de senere år, både i befolkningen og blandt politikere og investorer. Coronapandemien og krigen i Ukraine vurderes at have skubbet yderligere til denne udvikling.

De globale aktiemarkeder har i første kvartal udviklet sig positivt med en stigning på 6,0 pct. Dette dækker dog over meget store underliggende udsving på sektorniveau. Sundhedsplejeaktier er som sektor faldet i år, mens klima & miljø-aktier som sektor har udvist stor stigning. Samlet set har investeringstemaet global sundhed derfor klaret sig lidt bedre end markedet generelt i år. På grund af afdelingens sektorfokus vil afdelingen, der har MSCI World som sammenligningsindeks, i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end sammenligningsindekset.

Sundhedsplejesektoren: Uanset økonomisk og geopolitisk uro klarer sektoren sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger. Det politiske fokus på at få sænket sundhedsomkostningerne i de offentlige budgetter har pga. corona og krig været nedprioriteret. Samtidig er antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, stigende.

Kllima & miljø-sektoren: Krigen i Ukraine og energiprischokket i 2022 har øget fokus på, at mere energi i fremtiden skal være grøn. Udviklingen har været i gang i mange år, men nu er der generelt enighed om, at skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi skal gå endnu hurtigere. I USA blev der i juli 2022 vedtaget en større klimapakke, som skal få dette til at ske. Det sker dog ikke fra den ene dag til den anden, og aktiekursudviklingen kan ikke forventes at være en lige linje, ligesom meget kan være priset ind allerede.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Kion Group (Tyskland, elektrificering), TPI Composites (USA, vindmøllevinger), Align Technology (USA, medicinsk udstyr), Certara (USA, biosimulation-software) og Canadian Solar (Kina, solpaneler).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Sunrun (USA, solpaneler), Grifols (Spanien, plasmamedicin), Sunnova (USA, solpaneler), PeptiDream (Japan, bioteknologi) og Emergent BioSolutions (USA, medicin).

I kvartalet er der købt tre nye aktier, Allkem (Australien, lithium), Freyr Battery (Norge, batterieffektivitet) og Bloom Energy (USA, elektricitet/hydrogen), mens der er solgt en enkelt aktie, Laboratory Corp. of America (USA, laboratorier).

Det er vores vurdering, at afdeling Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren, som udgør en tredjedel af porteføljen ultimo perioden, er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svære at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, samt det forhold at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima & miljø-sektoren, som udgør to tredjedele ultimo perioden, er interessant som følge af et stort politisk fokus på nedbringelse af CO2-udledningen.

Download seneste Kvartalsnyt her.