Klik her for at printe

Årlige omkostninger i pct.

Nøgletallet ÅOP, Årlige Omkostninger i Procent, viser investors samlede forventede årlige omkostninger for en investering, der holdes i syv år. Det kan sammenlignes på tværs af investeringsforeninger og er udarbejdet af Investeringsfondsbranchen, IFB, i samarbejde med myndigheder og centrale interessenter.

ÅOP består af:

  • Afdelingens årlige administrationsomkostninger
  • Afdelingens interne omkostninger ved handel med værdipapirer
  • Investors omkostninger ved at købe og sælge beviser

Omkostningerne til køb og salg af investeringsbeviser er beregnet som det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Dog omfattes omkostninger til kurtage i eget pengeinstitut ikke. ÅOP opgøres, som om investor kommer til at betale de maksimale omkostninger ved at købe og sælge en gang i løbet af syv år. I de fleste tilfælde vil de reelle købs- og salgsomkostninger være lavere.

Hvis investor handler oftere end hvert syvende år, vil den realiserede ÅOP være højere, end nøgletallet for afdelingen viser. Holder investor investeringerne i mere end syv år, vil den realiserede ÅOP være lavere, end nøgletallet viser.

ÅOP vises altid samme med afdelingens indirekte handelsomkostninger i forbindelse med den løbende porteføljepleje.

Se ÅOP i tabellen her.