Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 4,3 pct. meget tilfredsstillende, om end det er lavere end den generelle markedsudvikling på 6,7 pct. i samme periode.

Også andet kvartal var generelt præget af positive aktiemarkeder og historisk lav volatilitet. Valg i både Holland og Frankrig bekræftede, at EU ikke står over for et umiddelbart sammenbrud. Markedet reagerede med et skuldertræk på, at Donald Trump som forventet trak USA ud af FN's klimaaftale.

Regnskabssæsonen for første kvartal er overstået uden de store overraskelser. Hos de indenlandske banker sås generelt et billede af, at udlånsvæksten så småt er i gang, men konkurrencen er benhård, så samlet set skuffede nettorenteindtægterne. Gebyrsiden var derimod stærk, og hensættelser til tab på udlån er stort set ikke-eksisterende. Selv landbrugssektoren har det en smule bedre, selvom det stadig er early days.

Blandt de større danske virksomheder kom både Danske Bank og Novo Nordisk fint gennem regnskabsaflæggelsen. Danske Bank kom bedre ud end ventet på stort set alle områder. Ikke mindst grundet vækst i Norge og Sverige, hvor nyligt indgåede kundeaftaler med fagforbund for alvor begynder at kaste forretning af sig. Efter en hård periode var Novo Nordisks regnskab ventet med spænding, og markedet åndede lettet op, da man viste vækst på 3 pct. i et svært kvartal.

A.P. Møller - Mærsk blev udsat for det globale hackerangreb Petya, hvilket ramte virksomheden ganske hårdt, særligt i divisionerne Mærsk Line og Mærsk Terminals. Efter få dage kunne Mærsk dog meddele kunder, at man stort set var tilbage for fuld styrke, og aktiemarkedet tog heller ikke væsentlig notits af problemet. Derudover forlyder det, at der i kulissen arbejdes på en børsnotering af Mærsk Oil, der er en af de fire divisioner, man planlægger at udskille fra hovedselskabet.

Investeringsvalg
Største positive bidrag til den relative performance kom fra Københavns Lufthavne, som afdelingen ikke er investeret i. Efter en forrygende udvikling igennem 2016 tog aktiekursen sig en forståelig puster blandt andet fremkaldt af en udmelding fra den største aktionær, Maquarie European Infrastructure Fund III, om, at man overvejer et salg af sin aktiepost på knap 60 pct. af Københavns Lufthavne. Investeringer i medtech-virksomhederne Össur og GN Store Nord samt undervægt i Novozymes bidrog ligeledes positivt.

Ligesom i første kvartal kom største negative performancebidrag fra investeringen i smykkevirksomheden Pandora, hvis aktiekurs faldt yderligere 20 pct. i andet kvartal. Regnskabet gav som sådan ikke grund til yderligere bekymring, men temaet om det svage amerikanske marked blev heller ikke manet til jorden, så udenlandske hedgefonde fortsætter i stor stil med at shorte aktien. Investeringerne i IC Group, SimCorp og Per Aarsleff bidrog sammen med undervægt i Ambu og Rockwool Intl. ligeledes negativt.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas Wind Systems og Pandora. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Pandora, Jyske Bank, Sydbank, SimCorp, GN Store Nord og NKT Holding, mens de største undervægte findes i Novozymes, Københavns Lufthavne, H. Lundbeck, Chr. Hansen og Tryg.

Download seneste Kvartalsnyt her.