Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -0,6 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset, der gav -0,4 pct. Afdelingens tidligere sammenligningsindeks, EFFAS 1-10, er udgået og afløst af Bloomberg DK Gov 1-10. Vi har implementeret dette pr. 1. maj 2017. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Andet kvartal bød på noget, der mindede om en dans på stedet. Renterne faldt for så at stige en anelse igen i slutningen af kvartalet. Renterne var ved udgangen af kvartalet stadig absurd lave de fleste steder, og det løbende renteafkast er i langt de fleste tilfælde meget begrænset. Det lader til, at de fleste investorer stadig holder fast i de mere risikable investeringer, da alternativet, i hvert fald på den korte bane, er endnu værre. Det er også sværere og sværere at opretholde en lav varighed og risiko, jo længere tid der går, uden ulykker. Vi holder fast og opretholder en lav varighed i porteføljen. Samtidig reducerer vi løbende risikoen i porteføljen af kreditobligationer. Det er vores forventning, at når (hvis) renterne stiger, vil det ramme langt de fleste typer af obligationer, ikke mindst kreditobligationer, som efterhånden vel ikke er set dyrere siden 2007.

Danske realkreditobligationer er også blevet meget dyre set i et historisk perspektiv. Det har i stor udstrækning været drevet af udenlandske investorer, der har købt danske realkreditobligationer som et alternativ til andre endnu dyrere obligationer. Med den nuværende prisfastsættelse er der meget få indenlandske investorer, som har lyst til at købe obligationer. Heller ikke os. Vi har derfor reduceret risikoen i vores portefølje af realkreditobligationer. Under normale forhold ville det være et tidspunkt, hvor vi udskiftede en betydelig mængde af realkreditobligationerne med danske eller europæiske statsobligationer. Den negative rente betyder, at det er meget lidt attraktivt. Derfor har vi i stedet reduceret risikoen og forsøger at finde attraktive alternativer til danske realkreditobligationer. Indtil videre har vi ikke fundet noget rigtigt interessant.

Investeringsvalg
Afkastet i andet kvartal var kraftigt negativt påvirket af valutakursudviklingen. Den amerikanske dollar blev svækket forholdsvis kraftigt i løbet af andet kvartal. Selv om vi efter afdækning kun har haft omkring 5 pct. i dollareksponering, blev en række emerging markets-valutaer, som normalt følger dollar forholdsvis tæt, også svækket i forhold til danske kroner. Derudover havde især norske kroner et svært andet kvartal. Det betød, at porteføljen af statsobligationer (24 pct.) gav et afkast på ca. -3 pct., realkreditobligationerne (54 pct.) gav et positivt afkast på 0,3 pct., mens kreditobligationerne (19 pct.) gav et afkast på -0,7 pct. For hele porteføljen var afkastet i lokal valuta ca. 1 pct. Da afkastet i danske kroner var -0,6 pct., viser dette, hvor meget valutakursudviklingen har betydet. Vi øgede i slutningen af andet kvartal eksponeringen mod dollar fra ca. 5 pct. af porteføljen til ca. 10 pct. som følge af det forholdsvis store fald i andet kvartal. Det betyder ikke, at euro og danske kroner ikke kan styrkes mere, men umiddelbart ser det mere attraktivt ud at have eksponering mod dollar på disse niveauer.

En betydelig positiv bidragsyder til afkastet i andet kvartal var en meget lille position i en subordineret obligation udstedt af Vestjysk Bank. Obligationen blev købt for godt to år siden til kurs 22,5. I forbindelse med at der er afgivet købstilbud på banken, er obligationen steget til kurs 90 og har dermed givet et afkast på 300 pct. og bidrog med 0,14 procentpoint af afkastet.

Download seneste Kvartalsnyt.