Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -0,1 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende, men bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Global Emerging Market, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -0,4 pct. Som altid bør afkastet ses over en periode på minimum tre år, der er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Emerging markets-aktier fortsatte den positive trend i andet kvartal drevet af en fortsat positiv indtjeningsudvikling. Målt i dollar steg emerging markets med 6,3 pct. i andet kvartal. Men mistet tillid til præsident Trumps mulighed for at skabe vækst kombineret med en positiv politisk udvikling i Europa med valget af den franske præsident Macron svækkede dollar over for euro, og dermed danske kroner, med hele 6,8 pct. i andet kvartal. Som i første kvartal blev over 15 milliarder dollar investeret i emerging markets-fonde globalt set i andet kvartal, hvilket bringer det samlede beløb for investeringer i emerging markets-fonde i 2017 op på over 30 milliarder dollar. Den stigende optimisme skyldes primært, at revisionen af indtjeningsforventningerne for emerging markets er pænt stigende igen, og der forventes nu, at indtjeningen samlet set vil stige 20,4 pct. i 2017. Vi deler markedets optimisme og har en klar vækstbaseret strategi, der står til at få gavn af den positive økonomiske udvikling i emerging markets.

Det positive resultat i andet kvartal blev primært skabt i afdelingens portefølje af kinesiske aktier, hvor selskaber som Longfor og Ping An Insurance steg med henholdsvis 27 pct. og 10 pct., primært som følge af gode resultatannonceringer. Afdelingens store undervægt i Rusland bidrog positivt til det relative merafkast, da det russiske aktiemarked faldt 15 pct. i andet kvartal. Omvendt gav investeringerne i argentinske YPF og brasilianske Hypermarcas de største negative bidrag til det relative merafkast. YPF faldt 15 pct. i andet kvartal i takt med et tilsvarende fald i olieprisen. I Brasilien blev den nye præsident Temer anklaget for korruption, hvilket sendte det brasilianske aktiemarked voldsomt ned i dagene efter anklagen.

Investeringsvalg
Det kinesiske aktiemarked handlet på Hong Kong-børsen har i de sidste par år været det billigste aktiemarked i emerging markets-universet. Af denne årsag har afdelingen været kraftigt overvægtet i Kina i denne periode. Men siden det kinesiske aktiemarked bundede ultimo januar 2016, er afdelingens kinesiske aktieportefølje steget med næsten 40 pct. målt i danske kroner. Vi har derfor reduceret vægten mod Kina til neutral vægt set i forhold til Kinas vægt i sammenligningsindekset. I løbet af andet kvartal investerede vi i stedet i en af Polens største banker Pekao, som vi forventer får gavn af den stigende vækst i Europa og i Polen i særdeleshed. Vi investerede også i tre nye selskaber i Indien: Tata Consultant Service, Adani Ports og Shriram Transport Finance. Indien er blevet et meget dyrt aktiemarked, hvor mange indiske aktier har nået en værdiansættelse som de japanske aktier i 1988. De tre aktier købt til porteføljen handler alle væsentlig billigere end det øvrige marked. Dertil investerede vi i Remgro, et meget veldrevet konglomerat i Sydafrika. Også i Mexico øgede vi vægten ved at tilbagekøbe Mexicos største detailforhandler, Liverpol, efter at aktien er faldet cirka 35 pct., siden vi solgte den i 2015.

I Argentina faldt aktiemarkedet i andet kvartal, som følge af at Argentina ikke blev medlem af Morgan Stanleys emerging markets-indeks. Argentinas nye præsident, den konservative Mauricio Macri, har på blot et år fået stabiliseret økonomien og fået vendt Argentina i en særdeles sund retning. Vi forventer, at korrektionen i Argentina vil være kortvarig, og er fortsat positive på markedet.

Download seneste Kvartalsnyt.