Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -2,9 pct., og afkastet for første halvår blev -1,7 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende, men bør som altid ses over minimum tre år.

Afdeling Kontra havde det svært i andet kvartal. De finansielle markeder var præget af en positiv stemning, og efterspørgslen på Kontra-aktiver var meget begrænset. Det betød, at Kontra samlet set gav et negativt resultat.

Der var flere ting, som drev den positive stemning. For det første endte det franske præsidentvalg med et resultat, som på kort sigt styrkede sandsynligheden for euroens overlevelse, idet den EU-venlige Macron blev valgt. Det var sådan set ikke en overraskelse, men finansmarkederne var blevet ret paranoide efter Brexit og Trump. Det betød, at resultatet var positivt for især europæiske aktier og sydeuropæiske obligationer. Derudover var den positive stemning drevet af, at der endelig kom positive økonomiske nøgletal fra Europa. Disse to ting kombineret øgede efterspørgslen efter europæiske aktier og var med til at styrke euroen markant. I andet kvartal blev euro styrket med næsten 7 pct. i forhold til dollar.

Hvor længe den gode stemning holder, er svært at spå om. Der er ingen tvivl om, at investorerne ved udgangen af kvartalet var meget positive og i høj grad fokuserede på gevinstmuligheder helt generelt, men også i mere eller mindre spekulative enkeltaktier. Det lader til, man køber det, som er steget, og krydser fingre for, at det stiger mere. Selvom den økonomiske situation i Europa på overfladen ser lidt bedre ud, er det heller ikke problemfrit. Det betyder, at presset på Den Europæiske Centralbank for at stramme pengepolitikken og neddrosle obligationsopkøbene stiger.

Udfordringen er, at ingen ved, hvad der sker, når ECB ikke længere er ”bagstopper” for de sydeuropæiske landes obligationsmarkeder. Det er dog givet, at renterne vil stige fra de nuværende niveauer. Spørgsmålet er bare, om der vil være købere.

Investeringsvalg
Det negative afkast for kvartalet er selvfølgelig skuffende. Stemningen på de finansielle markeder var meget positiv, og da vi vurderer, at risikoen på finansmarkederne er betydelig, har vi en forholdsvis høj andel af Kontra-aktiver i porteføljen. Derfor er det ikke overraskende, at Kontra havde det svært. En ringe trøst er, at afdeling Kontra generelt har klaret sig godt i de perioder, hvor der har været negativ stemning.

Aktiederivaterne var som følge af de fortsatte aktiekursstigninger årsag til en betydelig del af det negative afkast. Samlet set skyldes 0,9 procentpoint af afkastet derivaterne. Derudover havde guldet det svært. Målt i danske kroner faldt guld med næsten 7 pct. Det skyldes primært en svækkelse af dollar, og da hovedparten af eksponeringen mod dollar har været afdækket, var effekten ikke så dramatisk. Samlet set påvirkede svækkelsen af dollar dog afkastet negativt.

Ved udgangen af kvartalet fastholdt vi indtil videre den positionering, som afdelingen har haft gennem andet kvartal. Dvs. en forholdsvis høj eksponering mod ædelmetaller og en aktieafdækning på godt 20 pct. af porteføljen. Som følge af det betydelige fald i dollar gennem det seneste kvartal har vi valgt at reducere valutaafdækningen, således at eksponeringen mod dollar er steget fra godt 10 pct. til knap 20 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.