Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på -1,0 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende, men bør som altid ses over minimum tre år. Samlet set skete der ikke det helt store på de finansielle markeder i tredje kvartal.

Der var som altid en række begivenheder, som gav lidt nervøsitet og trak nogle overskrifter, men hver gang lagde støvet sig hurtigt igen, og finansmarkederne fandt noget nyt at fokusere på. Det, der trak de fleste og største overskrifter, var nok konflikten mellem Nordkorea på den ene side og primært USA/Trump på den anden side. Heldigvis var retorikken mellem parterne ikke helt så skarp længere ved udgangen af kvartalet. Det betød, at der også faldt ro på finansmarkederne efter en kort periode, hvor aktierne havde det svært, samtidig med at guldet steg pænt.

Renterne har ligget nogenlunde uændrede gennem hele kvartalet. Centralbankernes meget store opkøb har presset renten ned på stort set alle obligationer i hele verden. De obligationstyper, som centralbankerne ikke har opkøbsprogrammer i, bliver efterspurgt som et relativt attraktivt alternativ til de obligationer, som opkøbes. Det betyder, at det er ekstraordinært udfordrende at være obligationsinvestor i det nuværende miljø. Samtidig fortsætter gælden med at vokse, da det er så billigt at låne. Derudover bliver det mere og mere åbenlyst, at mange af de pensionsordninger, som har lovet folk et bestemt afkast, ikke vil være i stand til at opfylde løfterne, da det fremtidige afkast ikke vil være højt nok. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. De lave renter hjælper dem, der har for meget gæld, men skader den fremtidige opsparing. Der blev i tredje kvartal igen snakket om, at der skal skrues ned for den ekstraordinært lempelige pengepolitik. Det er sandsynligt, at man allerede har ventet for længe og skabt en uholdbar prisfastsættelse på en lang række aktiver.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra gav i tredje kvartal et afkast på -1,0 pct. Hovedparten af det negative afkast skyldes valutaeffekter. Renset for valutaeffekter var afkastet meget tæt på 0 pct. På valutasiden var det primært dollar og schweizerfranc, der blev svækket i forhold til kroner og euro. Generelt er optimismen om Europa steget kraftigt gennem de seneste seks måneder efter det franske præsidentvalg. Selvom Europa har oplevet en fornuftig vækst gennem de seneste 2-3 år, er væksten ikke høj nok til at gøre noget ved mange landes høje gæld, og de strukturelle problemer ved især euroen er ikke løst og bliver ikke engang diskuteret længere. I løbet af kvartalet faldt dollar med 3 pct., mens schweizerfranc faldt med 4,5 pct. Vi øgede på den baggrund eksponeringen mod dollar fra 15 til 18 pct., mens vi overvejer at købe yderligere schweizerfranc.

Obligationerne gav samlet set et afkast på 0,1 pct., mens ædelmetallerne gav et afkast på -0,8 pct. Dette blev delvist opvejet af, at guldmineselskaberne klarede sig rigtigt pænt og gav et afkast på 6 pct. De defensive aktier gav et afkast på -3,5 pct. primært som følge af valutaeffekten, mens aktieafdækningen ligeledes bidrog negativt. Aktieafdækningen har kostet, hvad der svarer til ca. 1 procentpoint i afdelingens samlede afkast, mens det største positive bidrag kom fra valutaafdækningen, som bidrog med, hvad der svarer til 0,5 procentpoint. Det er alene dollar, som er afdækket.

Download seneste Kvartalsnyt.