Klik her for at printe

Emerging Markets Value

Maj Invest Emerging Markets

Maj Invest Emerging Markets Value investerer i aktier i emerging markets og har med en valueorienteret tilgang fokus på mulighederne i en række af verdens økonomier i vækst. Afdelingen investerer typisk i 45-65 aktier blandt de mere end 2.000 selskaber, der er investerbare i emerging markets-kategorien.

Klaus Bockstaller 
Klaus Bockstaller, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Emerging Markets Value

Klaus har arbejdet med aktieinvesteringer i emerging markets i mere end 25 år.

Hvorfor investere i emerging markets?
Den økonomiske vækst er generelt højere i emerging markets end i de udviklede markeder. Dette kan fortsætte, da den økonomiske udvikling fører til nye og større grupper af købedygtige forbrugere. Dette forstærkes af, at befolkningstallene er stigende i mange lande, mens de er faldende eller stagnerende flere steder i de udviklede markeder.

Denne udvikling giver virksomhederne nye muligheder for indtjening og vækst, samtidig med at der er stort potentiale for at løfte produktiviteten i både virksomheder og lande.

Hvorfor en valuefilosofi i vækstmarkeder?
Vores erfaring siger, at investorerne i emerging markets ofte er for pessimistiske, når virksomheder er i modvind. Omvendt er mange også for optimistiske, når selskaber har medvind.

Det forstærkes af, at emerging markets generelt er produktionsbaserede økonomier med kraftige konjunkturudsving, der giver store udskiftninger i, hvilke selskaber og sektorer der er populære.

Selvom investeringer i emerging markets ofte er forbundet med vækst eller populære aktier, mener vi, at de store udsving giver gode muligheder for den langsigtede valueinvestor.

Med en disciplineret valuetilgang søger afdelingen derfor at få fordel af disse udsving ved at købe aktier, der er blevet relativt billige, og sælge dem, der er blevet relativt dyre.

Investeringsfilosofi
Maj Invest Emerging Markets Value søger efter selskaber med lav pris og god kvalitet. Kvaliteten af selskaberne sættes i forhold til deres pris, ligesom der lægges vægt på, at udviklingen i selskaberne giver mulighed for en ny og højere prissætning.

Kvaliteten af et selskab afhænger blandt andet af, om virksomheden har en enkel, letforståelig og succesfuld forretningsmodel. Kvalitet er også, at selskabet bruger kapitalen effektivt og leverer en høj kapitalforrentning.

Emerging markets-selskaber er ofte forbundet med stor usikkerhed og er ikke altid styret af ledelser af høj kvalitet. Vi går efter selskaber med særdeles gode og vedvarende konkurrencemæssige fordele samt effektive og pålidelige ledelser. Derudover skal selskaberne lever op til foreningens krav til samfundsansvar og have et betryggende niveau for corporate governance.

Klaus Bockstaller overtog ansvaret for afdelingen i februar 2019, hvor porteføljen blev omlagt, og filosofien tilpasset.

Sæt pris på porteføljen
Det er målet, at porteføljen i Maj Invest Emerging Markets Value har en lavere værdiansættelse end markedet generelt uden at gå på kompromis med virksomhedernes kvalitet.

Prisen på porteføljeselskaberne bedømmes enkeltvis på relevante nøgletal, mens den samlede portefølje måles i forhold til sammenligningsindekset på både indtjening og styrken af balancen i selskaberne.

Investeringerne sammensættes under hensyn til følgende nøgletal på porteføljeniveau i forhold til sammenligningsindekset: kurs/indtjening, kurs/indre værdi, udbytteprocent, gæld i forhold til egenkapital, egenkapitalforrentning og overskudsgrad.

Udvælgelsesprocessen
Inden for emerging markets-aktier er det lige så vigtigt at eliminere de forkerte investeringskandidater som at vælge de rette. Investeringsfilosofien er funderet i en disciplineret udvælgelsesproces, hvor investeringsuniverset reduceres til en væsentligt mindre gruppe af selskaber med relativt lav pris og den ønskede profil.

Først bedømmes alle selskaber mekanisk på en række faktorer, herunder pris og selskabets kvalitet, og dyre og dårlige selskaber sorteres fra. Herefter frasorteres selskaber, der ikke kan leve op til Maj Invests krav til samfundsansvar.

Når feltet af relevante selskaber på denne måde er afgrænset, foretager porteføljemanageren en vurdering af de enkelte selskaber for at finde frem til valueaktierne. Porteføljen består af 45-65 selskaber med forskellige vægte.

Risiko styres på tre niveauer
Når porteføljen sammensættes, ses der først på risici i det enkelte selskab og dernæst på risiciene for den samlede portefølje. Det betyder, at risikoen spredes i forhold til sektorer og geografi, og der er faste grænser for, hvor meget den enkelte investering kan udgøre af porteføljen.

Når porteføljen sammensættes, søger porteføljemanageren at undgå, at porteføljen bliver særligt følsom over for udefrakommende faktorer som for eksempel stigende oliepriser og store udsving i dollarkursen. Det betyder, at porteføljen ideelt set påvirkes på samme måde som sammenligningsindekset af den generelle markedsudvikling, mens udviklingen i de enkelte selskaber har betydning for afdelingens merafkast.

Få mere information
Maj Invest Emerging Markets Value er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt