Klik her for at printe

Danske Obligationer

Maj Invest Danske Obligationer

Maj Invest Danske Obligationer er en traditionel investeringsforeningsafdeling, der primært investerer i danske realkreditobligationer og statsobligationer. Derudover kan afdelingen investere op til 25 pct. i kreditobligationer. Afdelingen investerer i både korte og lange obligationer, og rentefølsomheden ligger mellem 0 og 7 år.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Danske Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.

Simon Buch, porteføljemanager
Ansvarlig for Danske Obligationer

Simon kom til Maj Invest i 2022 og har tidligere arbejdet med forvaltning og investering i danske realkreditobligationer.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, rimelige omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Markedet agerer ofte irrationelt, og især ved store renteændringer og i krisetider kan man som langsigtet investor udnytte de muligheder, der måtte opstå.

Vi baserer vores udvælgelse af obligationer til afdelingen på både en overordnet makroøkonomisk analyse og en evaluering af de enkelte obligationer. Udvælgelsen består af tre elementer:

  • Analyse af den makroøkonomiske situation.
  • Analyse af de forskellige obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.
  • Kvantitativ analyse af udvalgte obligationer.

På baggrund af analyserne sammensætter vi den portefølje, vi vurderer som mest attraktiv. Vægtningen af de tre områder afhænger af den aktuelle økonomiske situation. Vi udnytter investeringsrammerne fuldt ud og går gerne mod den generelle markedsopfattelse.

Mindre forvalter - store muligheder
Afdelingens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, forvalter obligationer for i alt ca. 5 mia. kr. I absolutte termer er det et meget stort beløb, men set i forhold til et dansk obligationsmarked på mere end 3.000 mia. kr. er det et relativt lille beløb. Mange forvaltere og pensionskasser styrer porteføljer, der er 30-40 gange større. Maj Invest ser den begrænsede størrelse som en konkurrencemæssig fordel, da afdelingen kan koncentrere sig om mindre obligationsserier, der ofte giver en højere rente. Samtidig er det nemmere at købe og sælge værdipapirer uden at påvirke prisen, mens store forvaltere kan have udfordringer med at omlægge deres portefølje uden at påvirke markedet.

Fleksibilitet
Maj Invest Danske Obligationer vil altid have hovedparten af formuen investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen har dog mulighed for at investere en begrænset del af porteføljen i kreditobligationer og obligationer udstedt i euro fra danske udstedere. Det giver en øget fleksibilitet og mulighed for et højere afkast til investorerne.

Få mere information
Maj Invest Danske Obligationer er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt