Klik her for at printe

Danske Obligationer

Maj Invest Danske Obligationer

Pris til Ma Invest Danske ObligationerMaj Invest Danske Obligationer er en traditionel investeringsforeningsafdeling, der primært investerer i danske realkreditobligationer og statsobligationer. Derudover kan afdelingen investere op til 25 pct. i kreditobligationer. Afdelingen investerer i både korte og lange obligationer, og rentefølsomheden ligger mellem 0 og 7 år.

Siden Maj Invest Danske Obligationer blev lanceret i december 2005, har afdelingen været blandt de bedste afdelinger inden for sit område på det danske marked. Fire gange i henholdsvis 2011, 2013, 2014 og 2016 har Maj Invest Danske Obligationer vundet en pris for bedste afdeling i sin kategori fra analysehuset Morningstar.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Danske Obligationer

Gustav har mere end 15 års erfaring med obligationsinvesteringer og 8 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.

Tue Emil Christensen, porteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Danske Obligationer

Tue har 14 års erfaring med obligationsinvestering og har bl.a. tidligere været porteføljemanager i HP Fondsmæglerselskab, obligationsanalytiker og senest chefrådgiver i Alm. Brand. Tue er uddannet cand.merc.mat. fra Handelshøjskolen i København i 2007.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, rimelige omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Markedet agerer ofte irrationelt, og især ved store renteændringer og i krisetider kan man som langsigtet investor udnytte de muligheder, der måtte opstå.

Vi baserer vores udvælgelse af obligationer til afdelingen på både en overordnet makroøkonomisk analyse og en evaluering af de enkelte obligationer. Udvælgelsen består af tre elementer:

  • Analyse af den makroøkonomiske situation.
  • Analyse af de forskellige obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.
  • Kvantitativ analyse af udvalgte obligationer.

På baggrund af analyserne sammensætter vi den portefølje, vi vurderer som mest attraktiv. Vægtningen af de tre områder afhænger af den aktuelle økonomiske situation. Vi udnytter investeringsrammerne fuldt ud og går gerne mod den generelle markedsopfattelse.

Mindre forvalter - store muligheder
Afdelingens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, forvalter obligationer for i alt ca. 10 mia. kr. I absolutte termer er det et meget stort beløb, men set i forhold til et dansk obligationsmarked på mere end 3.000 mia. kr. er det et relativt lille beløb. Mange forvaltere og pensionskasser styrer porteføljer, der er 20-30 gange større. Maj Invest ser den begrænsede størrelse som en konkurrencemæssig fordel, da afdelingen kan koncentrere sig om mindre obligationsserier, der ofte giver en højere rente. Samtidig er det nemmere at købe og sælge værdipapirer uden at påvirke prisen, mens store forvaltere kan have udfordringer med at omlægge deres portefølje uden at påvirke markedet.

Fleksibilitet
Maj Invest Danske Obligationer vil altid have hovedparten af formuen investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen har dog mulighed for at investere en begrænset del af porteføljen i kreditobligationer og obligationer udstedt i euro fra danske udstedere. Det giver en øget fleksibilitet og mulighed for et højere afkast til investorerne.

Få mere information
Maj Invest Danske Obligationer er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt