Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 10,2 pct. målt i kroner, hvilket var 2,7 pct. mindre end sammenligningsindekset MSCI World Growth, der steg 12,8 pct. målt i kroner. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

2024 kom aktiemæssigt godt fra start. Investorerne blev gradvist mere optimistiske omkring robustheden af det økonomiske opsving, idet de ledende makroøkonomiske nøgletal for især arbejdsmarkedet var relativt stærke. Det skabte lidt nervøsitet undervejs, at inflationen ikke faldt så hurtigt som ventet, men markedet blev beroliget af udtalelser fra den amerikanske centralbanks formand, Jerome Powell, der sagde, at inflationen ikke var langt fra at nå et niveau, hvor man vil være klar til at sænke renten. Ved kvartalets udgang var markedet dermed fortsat optimistisk omkring ”guldlok-scenariet”, hvor økonomien er stærk nok til at vokse, men ikke så stærk, at den skal tæmmes med højere renter.

På selskabsniveau viste kvartalets regnskaber, at indtjeningen i det toneangivende amerikanske marked samlet set igen er stigende efter tre kvartaler med negativ indtjeningsvækst. Det var i høj grad de store teknologiselskaber, der trak gennemsnittet op, mens indtjeningsudviklingen fortsat var markant negativ i sektorer som energi, finans og sundhed. Sektorerne for it og kommunikationsservice, hvor hovedparten af de allerstørste selskaber befinder sig, leverede også de højeste afkast, men generelt klarede de traditionelt konjunkturfølsomme sektorer det bedre end markedets gennemsnit, mens traditionelt defensive sektorer som forsyning og stabile forbrugsgoder lå et stykke efter. MSCI's indeks for globale vækstaktier klarede sig 3,5 pct. bedre end det tilsvarende indeks for valueaktier.

USA og Japan klarede sig bedst blandt de store regioner, mens emerging markets lå i bunden. Det amerikanske marked var i høj grad drevet af AI og de ovennævnte store teknologiselskaber, mens det japanske marked nød godt af relativt høj indtjeningsvækst og voksende interesse fra internationale investorer, der i stigende grad forventer, at landets børsnoterede selskaber vil prioritere profitabilitet og aktionærvenlighed højere end tidligere. Investorerne var fortsat nervøse for den kinesiske økonomi, hvor vækstraterne er udfordrede, og problemerne i ejendomssektoren anses som en væsentlig underliggende risiko. Valutakurserne var i kvartalet en medvind for danske investorer, idet kronen styrkedes over for dollar.

Investeringsvalg
Det største bidrag til porteføljens samlede afkast kom fra taiwanske TSMC, der er verdens største producent af mikrochips. Selskabet understregede i forbindelse med aflæggelsen af sit kvartalsregnskab, at man ser en stigende efterspørgsel efter chips til såvel kunstig intelligens som smartphones, og det bidrog til at sende aktien op med mere end 30 pct. i kvartalet. Applied Materials, der er verdens største leverandør af udstyr til fremstilling af mikrochips, steg ligeledes markant mere end markedet, ligesom den danske it-konsulentvirksomhed Netcompany også var blandt de største bidragsydere. De største negative afkastbidrag kom fra de japanske konsulentvirksomheder Baycurrent og Technopro samt amerikanske Shoals Technologies, der producerer kabelløsninger til kommercielle solenergiparker.

I første kvartal etablerede vi nye positioner i tyske Infineon samt amerikanske Broadcom. Infineon er markedsledende inden for chips til produkter som elbiler, vindmøller og ladestandere og forventes at vokse som følge af stigende elektrificering. Størstedelen af Broadcoms forretning består ligeledes af mikrochips, men her er kunderne først og fremmest ejere af de store datacentre, hvor datalagring og beregninger foretages til bl.a. kunstig intelligens. Derudover har Broadcom en væsentlig softwareforretning, der sidste år blev kraftigt udbygget gennem købet af VMware. Vi frasolgte positionen i den tyske producent af sportstøj Adidas, da udviklingen i markedsandele ikke levede op til vores forventninger.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.