Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i 1. kvartal 2022 et afkast på -6,9 pct. målt i kroner, hvilket var 3,9 pct. mindre end sammenligningsindekset MSCI Verden, der faldt 3,0 pct. målt i kroner. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Første kvartal var præget af uro og nervøsitet på aktiemarkedet i relation til den fortsat høje inflation og til, om de store centralbankers bestræbelser på at tøjle prisstigningerne risikerer at kvæle opsvinget. Hvor centralbankerne langt hen i 2021 betegnede inflationen som ”midlertidig” og noget, der ville forsvinde af sig selv, når samfundet åbnede op efter Covid-19-nedlukningerne, var retorikken i første kvartal meget anderledes. Centralbankerne kommenterede flere gange, at situationen øger behovet for at hæve styringsrenterne. Alt andet lige er højere renter ensbetydende med modvind for aktiemarkedet og den generelle økonomiske aktivitet. Derfor bekymrede markedet sig om, at renterne risikerer at blive hævet så hurtigt og så meget, at det igangværende opsving vil blive vendt til en recession.

Ud over den økonomiske usikkerhed var aktiemarkedet påvirket af den geopolitiske situation og Ruslands angreb på Ukraine. Krigen sendte energipriserne i vejret og skabte øgede udfordringer i forsyningskæderne for mange virksomheder. Som en konsekvens af invasionen valgte en række af de store børsnoterede selskaber at indstille deres aktiviteter i Rusland, der ikke overordnet set udgjorde noget stort marked, men i enkelte tilfælde var et meget vigtigt land for både produktion og salg.

Blandt de store regioner klarede det amerikanske marked sig noget bedre end de øvrige markeder. Ud over den geografiske distance fra Ukraine er USA også selvforsynende med olie og gas, hvilket betyder, at landet i mindre grad er økonomisk påvirket af krigen i Ukraine end Europa. Amerikanske aktier faldt derfor mindre end europæiske, samtidig med at dollaren blev styrket over for Euro. Valutakurseffek-ten løftede afkastet for danske investorer med godt og vel 2,5 pct.

Aktier inden for olie og gas klarede sig bedst, hvilket påvirkede afdelingen negativt, idet der ikke investeres i selskaber inden for denne sektor. Råvarer og forsyningsselskaber klarede sig i gennemsnit også godt, mens diskretionært forbrug, it og digital kommunikation lå i bunden. Når markedet bekymrer sig om en potentiel recession har det traditionelt en større påvirkning på selskaber i disse brancher.

Investeringsvalg
Der var i kvartalet en klar overvægt af afdelingens investeringer, der klarede sig ringere end markedet. Der var dog væsentlige stigninger i det japansk-koreanske spilselskab Nexon, det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Anthem samt Shoals Technologies, der leverer udstyr til at forbinde solparker med elnettet. For de selskaber, der klarede sig bedst, gjaldt det, at markedet reagerede positivt på de regnskaber, der blev aflagt i kvartalets løb, samt at selskaberne ikke er blandt de mest udsatte i tilfælde af en økonomisk opbremsning.

De største negative bidrag til afdelingens afkast kom fra det danske it-konsulentfirma Netcompany, den amerikanske producent af testudstyr til mikrochips Teradyne og Angi Homeservices, der driver en digital platform til at matche købere og udbydere af service og håndværksydelser. I alle tre tilfælde indfriede de aflagte regnskaber ikke markedets forventninger.

De store udsving i kvartalet gav os anledning til at udskifte flere positioner i afdelingens portefølje. Vi solgte således aktierne i de amerikanske selskaber Abiomed, IPG Photonics og Tractor Supply Corporation. I stedet blev der etableret nye positioner i Sonos, Shoals Technologies, Adidas samt KLA Corporation. Fællesnævneren for de fire nye aktier var, at de på købstidspunktet var faldet markant mere end markedet, mens vækstudsigterne i vores optik fortsat var attraktive.

Download seneste Kvartalsnyt her.