Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -14,9 pct. målt i kroner, hvilket var 4,1 pct. mindre end sammenligningsindekset MSCI Verden, der faldt 10,8 pct. målt i kroner. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I årets andet kvartal var det globale aktiemarked præget af frygt for, at fortsat høj inflation i sidste ende vil føre til en recession og deraf følgende lavere indtjening i selskaberne. Verden over kom forbrugernes rådighedsbeløb under tiltagende pres fra stigende udgifter til benzin og energi, samtidig med at flere af de toneangivende centralbanker hævede renten, hvilket gør det dyrere at optage lån til for eksempel boligkøb eller forbrug. En række regnskaber fra store selskaber inden for detailhandel og forbrugsvarer bekræftede, at forbrugerne er begyndt at ændre adfærd og holde lidt mere på pengene, og aktiemarkedet indstillede sig på, at denne udvikling risikerer at tage til.

På den geopolitiske front hang der fortsat tunge skyer over markedet i form af krigen i Ukraine, der ikke syntes at komme nærmere en afslutning. Rent økonomisk påvirker krigen priserne på energi og fødevarer, hvilket igen svækker forbrugernes købekraft, øger presset for lønstigninger og dermed kaster mere brænde på det inflationære bål, som centralbankerne i øjeblikket kæmper for at kontrollere.

Blandt de store regioner klarede emerging markets sig bedst efterfulgt af Europa og Japan, mens det amerikanske marked oplevede store fald og det værste første halvår siden 1970. Valutakurserne udviklede sig favorabelt for danske investorer, hvilket løftede afkastet for danske investorer med knap 5 pct.

Aktier med aktiviteter inden for olie og gas klarede sig igen bedst, og det var den eneste sektor, hvor afkastet var positivt i kvartalet. Derudover foretrak investorerne de traditionelt sikre havne som stabile forbrugsgoder, sundhedspleje og forsyning, idet indtjeningen her er mindre udsat i tilfælde af en konjunkturnedgang. De største fald skete omvendt i sektorerne for varige forbrugsgoder og it, hvor efterspørgslen traditionelt er tættere koblet til den generelle økonomi. Ovennævnte dynamik var en modvind for afdelingen, idet der ikke investeres i selskaber inden for fossile brændsler, men i højere grad inden for it og forbrug, hvor der er en højere repræsentation af vækstselskaber.

Investeringsvalg
Der var i kvartalet en klar overvægt af afdelingens investeringer, der klarede sig ringere end markedet. Det amerikanske selskab Shoals Technologies, der leverer udstyr til at forbinde solparker med elnettet, leverede imidlertid en lille stigning og var afdelingens største positive bidragsyder i kvartalet. Selskabets regnskab var bedre end ventet, og så nød aktiekursen godt af en forbedret stemning omkring udsigterne for solenergi i USA og Europa. Det Hongkong-baserede livsforsikringsselskab AIA og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Elevance Health (som indtil for nylig hed Anthem) bidrog også positivt. Til gengæld trak investeringerne i e-handelsselskabet Amazon, producenten af udstyr til produktion af mikrochips Applied Materials samt det sydkoreanske internetselskab Naver Corp kraftigt ned. I alle tre tilfælde er det vores vurdering, at markedsbekymringer om en vending i privatforbruget var den væsentligste faktor, der trak ned.

I andet kvartal blev der frasolgt to positioner og købt en ny aktie til afdelingens portefølje. Vi solgte sundhedsforsikringsselskabet Centene samt det japanske selskab SMS, der driver en digital jobportal for sundhedsfaglige jobgrupper. Ind i porteføljen kom til gengæld det amerikanske selskab Upstart, der leverer software til kreditgodkendelse af lånansøgere.

Download seneste Kvartalsnyt her.