Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på 9,5 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 9,9 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på 23,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 31,0 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal blev årets bedste på det globale aktiemarked og var igen drevet af forventninger om stigende indtjening, mens prissætningen (P/E) stort set var uændret. Hovedparten af regnskaberne var bedre end analytikernes forventninger og bidrog til at forstærke markedets tiltro til, at det igangværende økonomiske opsving understøtter fortsat høj indtjeningsvækst for de børsnoterede selskaber. Den positive udvikling var fortsat først og fremmest drevet af en stærk efterspørgsel fra private forbrugere, der uændret udviste stor købelyst efter varer. Mange forbrugere er kommet igennem Covid-19 med indtjening og formue i behold, men har haft væsentligt ringere muligheder for at forbruge på oplevelser og andre serviceydelser undervejs, hvilket har efterladt høje rådighedsbeløb til køb af fysiske goder.

På trods af kvartalets høje afkast var der ikke tale om stabile stigninger gennem hele perioden. Særligt i november var markedet påvirket af stigende nervøsitet omkring forestående pengepolitiske ændringer samt udviklingen i smitte med
Omikron-varianten af Covid-19. Førstnævnte risikofaktor skal ses i sammenhæng med de høje rapporterede inflationsrater, der er resultatet af stærk efterspørgsel og en forsyningskæde, der fortsat kæmper med at genvinde takten efter de mange nedlukninger. Hvis inflationspresset fortsætter, forventer mange markedsdeltagere, at de store centralbanker vil være nødsaget til at ændre pengepolitisk kurs mod en retning, der er mindre understøttende for aktiemarkedet. Disse bekymringer ramte især mange af de såkaldte ”aktieraketter”, der i løbet af 2020 steg allermest.

Blandt de store regioner klarede USA sig bedst. Europa leverede også et pænt afkast, mens de asiatiske markeder lå langt bagefter. Sektormæssigt lå it i spidsen med Apple og Microsoft som primære drivkræfter, men også traditionelt defensive sektorer som forsyning og stabilt forbrug klarede sig godt. Finans- og energiaktierne lå i bunden af afkastskalaen. Euroen, og dermed kronen, svækkedes over for dollar, hvilket trak afkastet for danske investorer op med 1,5 pct.

Investeringsvalg
Der var i kvartalet en overvægt af afdelingens investeringer, der klarede sig bedre end markedet. De største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Teradyne, hvis hovedforretning er at levere udstyr til test af mikrochips. Regnskabet og forventningerne til den kommende tid var noget bedre, end markedet havde forventet, hvilket bidrog til en stigning på 50 pct. Applied Materials, der ligeledes er leverandør til mikrochipindustrien, gav også et væsentligt positivt afkastbidrag ligesom de to amerikanske sundhedsforsikringsselskaber Anthem og Centene.

Kvartalets ringeste aktie var den tyske softwarevirksomhed Teamviewer, der i oktober opdaterede sine finansielle forventninger i markant negativ retning. ANGI Homeservices, der driver en internetplatform for køb og salg af service- og håndværksydelser, trak også afkastet væsentligt ned, ligesom der var negative bidrag fra betalingsnetværket Visa og den sydkoreanske internetvirksomhed Naver.

Der blev i kvartalet foretaget to frasalg og tre nye investeringer. Det japanske biotekselskab Peptidream og det amerikanske e-handelsselskab Etsy forlod porteføljen og gav plads til betalingsnetværket Mastercard, e-handelsselskabet Amazon og den japanske rådgivningsvirksomhed M&A Capital Partners. Ved kvartalets udgang bestod afdelingens portefølje af aktier i 32 forskellige virksomheder.

Download seneste Kvartalsnyt her.