Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 5,7 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,8 pct. Afkastet for første halvår blev 16,3 pct., mens sammenligningsindekset steg 16,3 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Det globale aktiemarked fortsatte i andet kvartal sin positive udvikling. På trods af mutationer og fortsat høj Covid-19-smitte i en række lande var det overordnede billede, at de store forbrugersamfund verden over er kommet så langt med at vaccinere befolkningerne, at livet nu kan genoptages stort set som før pandemien. Samtidig indikerede data for forbrugernes økonomiske sundhedstilstand, at udgangspunktet for at genoptage forbruget var godt, da store stimulipakker har holdt hånden under ikke mindst de amerikanske forbrugere, der nu er økonomisk velpolstrede. Endeligt bidrog det til optimismen, at de politiske vinde i USA og Europa blæste i retning af øgede offentlige investeringer de kommende år. Meget tyder på, at det igangværende økonomiske opsving er solidt, hvilket vil kunne understøtte de børsnoterede virksomheders indtjening de kommende år.

Mens der i kvartalet var forventninger om en stærk konjunktur, blev der også skelet nervøst til den amerikanske centralbank, der har holdt renten nede med en meget lempelig pengepolitik. Det blev i markedet anset som en risiko, at centralbanken kunne blive nødt til at hæve renten eller nedskalere sine støtteopkøb for at forhindre en overophedning af økonomien. Mange rentefølsomme aktier faldt derfor væsentligt tilbage i maj måned. Senere i kvartalet slog centralbankens medlemmer imidlertid fast, at tiden efter deres mening endnu ikke var til en normalisering af pengepolitikken, hvorefter aktierne genoptog deres stigninger.

Blandt de store regioner lå USA og Europa i spidsen, mens det japanske marked endte i minus. Hvor det i første kvartal gik bedst for traditionelt cykliske sektorer som finans og industri, var det i andet kvartal it-aktierne, der klarede sig bedst efterfulgt af sektorerne kommunikation og sundhedspleje. Udviklingen afspejlede, at markedet i løbet af kvartalet blev mindre nervøst for, at renteforhøjelser er nært forestående. Euroen, og dermed kronen, blev i kvartalet styrket over for dollaren, hvilket barberede knap en procent af afkastet for danske investorer.

Investeringsvalg
Knap halvdelen af afdelingens investeringer klarede sig bedre end markedet i kvartalet. Det største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Progyny, der udbyder fertilitetsbehandlinger. Mange forventede, at genåbningen af samfundet også vil føre til, at mange ufrivilligt barnløse vil påbegynde fertilitetsbehandlingsforløb. Det amerikanske e-handelsselskab Etsy samt det italienske it-konsulenthus Reply bidrog også væsentligt til afkastet. Omvendt blev afkastet trukket væsentligt ned af tre investeringer i japanske selskaber, nemlig Nexon, AI Inside og Technopro. Nexon udmeldte i forbindelse med sin regnskabsaflæggelse for første kvartal forventninger til de kommende måneder, som var langt under markedets forventninger, mens AI Inside faldt efter at have udsendt en nyhed om, at den største kunde ville neddrosle sit engagement væsentligt.

Der blev i kvartalet foretaget et frasalg og en ny investering. Der blev solgt ud af AI Inside, da vi vurderede, at ovennævnte meddelelse ændrede præmisserne for investeringscasen markant. Ind i porteføljen kom til gengæld amerikanske Etsy, der driver en digital markedsplads for køb og salg af produkter, der typisk kan kategoriseres som håndarbejde, kunst eller genbrug. Ved kvartalets udgang bestod afdelingens portefølje af aktier i 31 forskellige virksomheder.

Download seneste Kvartalsnyt her.