Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Afdelingen gav i tredje kvartal 2023 et afkast på -3,4 pct. målt i kroner, hvilket var 3,0 pct. mindre end sammenligningsindekset MSCI World, der faldt 0,4 pct. målt i kroner. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Efter to kvartaler med høje afkast stoppede fremgangen på det globale aktiemarked op i løbet af tredje kvartal, og markedet faldt tilbage i den sidste del af perioden. Den primære årsag var obligationsmarkedet, hvor renterne på statsobligationer, der for investorerne repræsenterer det primære alternativ til aktier, tog et væsentligt spring opad. Jo højere rente, der kan opnås gennem obligationer, jo højere indtjening per krone investeret i aktier forventer investorerne alt andet lige. Ved kvartalets udgang var renten på amerikanske statsobligationer med tre måneders varighed højere end ”renten” på det amerikanske aktiemarked, udtrykt som den samlede indtjening i procent af den samlede værdi. Det er første gang i mere end 20 år, at forholdet mellem disse to aktivklasser er til fordel for obligationer.  

Ud over betydningen for alternativafkastet spiller renteniveauet også en rolle for den overordnede økonomiske aktivitet i samfundet, og frygten for, at økonomien skubbes ud i en recession, voksede også med renterne. Investorerne spejdede efter klare tegn på, hvornår renten kommer til at toppe, og alle data vedrørende inflation og rentepolitik blev vurderet nøje. Centralbankerne viste i tredje kvartal ingen tegn på at ville afvige fra den nuværende kurs om at få inflationen ned på 2 pct. igen, hvilket kun øgede fokus på prisudviklingen inden for de områder, der fylder meget i den samlede opgørelse af inflation. Et af disse områder er olie, og her bidrog prisudviklingen til øget pessimisme, idet olien steg med ca. 30 pct. målt i dollar. Prisstigningen på olie bidrog til, at selskaber i energisektoren i gennemsnit oplevede den klart bedste afkastudvikling, mens selskaber i rentefølsomme sektorer som forsyning og ejendomme faldt mest tilbage. MSCI's indeks for globale valueaktier klarede sig bedre end det tilsvarende indeks for vækstaktier. 

Blandt de store regioner klarede Japan sig bedst, mens Europa lå i bunden. I Japan er væksten kommet igen efter covid-perioden, og mange udenlandske investorer er blevet mere positive på japanske selskaber, der er i gang med at blive mere vestlige i deres tilgang til kapitalallokering. Udviklingen i valutakurser var en medvind for danske investorer på godt og vel 3 pct.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast var negativt påvirket af sin sektoreksponering, bl.a. fordi afdelingen ikke investerer i energisektoren. 

På enkeltaktieniveau blev afkastet særligt trukket op af amerikanske Alphabet, hvor investorerne i løbet af kvartalet blev mere positive på selskabets konkurrenceposition inden for kunstig intelligens. Investeringerne i sundhedsforsikringsselskabet Unitedhealth, betalingsnetværket Mastercard og den tyske boligportal Scout24 trak også op. Det største negative afkastbidrag kom fra amerikanske Shoals Technologies, der producerer kabelløsninger til kommercielle solenergiparker. Det er vores vurdering, at faldet i aktien først og fremmest skyldtes en generelt forværret stemning omkring selskaber inden for vedvarende energi, hvor de højere renter trækker finansieringsomkostningerne i vejret. Derudover var it-sikkerhedsselskabet Fortinet, den japanske konsulentvirksomhed M&A Capital Partners og det tyske softwareselskab Nemetschek også negative bidragsydere. 

Vi solgte i tredje kvartal positionerne i det HongKong-baserede forsikringsselskab AIA og det amerikanske spilselskab Take-Two. De blev erstattet af nye investeringer i de amerikanske selskaber Tractor Supply (butikskæde) og Energy Recovery (udstyr til afsaltning af havvand) samt hollandske Adyen (betalingsteknologi). Ved kvartalets udgang bestod afdelingens portefølje af investeringer i 31 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt her.