Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 4,5 pct. Afkastet var 1,3 procentpoint højere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 3,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Efter to meget urolige kvartaler var aktiemarkedet i tredje kvartal mere roligt. Siden aktiemarkedets bund i marts måned, har det dominerende narrativ været, at de store økonomier, hjulpet på vej af massive støtteprogrammer og forventninger om en snarlig vaccine, er godt på vej på fode igen og vil kunne vende tilbage til sin normale tilstand i løbet af 2021. I juli og august var tiltroen til dette scenarie relativt stabil, men overbevisningen blev udfordret i september, hvor forhandlingerne om en ny, stor hjælpepakke i USA gik i stå som følge af store uenigheder mellem republikanere og demokrater. Mens politikerne var uenige om størrelsen af og indholdet i en ny hjælpepakke, gav den amerikanske centralbank tydeligt udtryk for, at økonomien har brug for yderligere støtte. Ved kvartalets udgang lå det globale aktiemarked, målt ved MSCI World-indekset opgjort i lokale valutaer, ca. 3 pct. under sit niveau i februar, men ca. 10 pct. over målt i kroner. Der var positive afkast i alle store regioner, hvor emerging markets og USA klarede sig bedst, mens Europa kun lige akkurat gav et positivt afkast.

På sektorbasis gik det bedst for varige forbrugsvarer, it og industri. Førstnævnte blev ikke mindst trukket op af den amerikanske elbilsproducent Tesla, der steg mere end 90 pct. I den tunge ende af afkastskalaen lå energi, finans og sundhedspleje. Sidstnævnte led under nervøsitet for politiske forhold i USA, så som finansiering af sundhedsforsikring for de mange, der er blevet arbejdsløse som følge af Covid-19 samt mulige reformer efter præsidentvalget. Generelt var billedet i kvartalet fortsat, at selskaber inden for it og e-handel klarede sig bedre end selskaber i den mere traditionelle økonomi som f.eks. banker og fremstillingsvirksomheder. Eftersom afdelingen har en betydelig overvægt af investeringer inden for it og internetselskaber, er denne udvikling isoleret set til gavn for det relative afkast. Omvendt har afdelingen en lavere vægt af meget store selskaber end sammenligningsindekset, hvilket har trukket ned i det relative afkast set over årets første ni måneder. I tredje kvartal var forskellen i afkast mellem store og mindre selskaber dog ikke markant.

Investeringsvalg
Kun knap halvdelen af afdelingens investeringer klarede sig bedre end markedet i kvartalet, men trak tilstrækkeligt meget op i afkastet til, at den samlede portefølje klarede sig bedre end markedet. Det største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra den danske it-konsulentvirksomhed Netcompany, hvor et bedre end ventet regnskab bidrog til et afkast på mere end 20 pct. Der var også betydelige afkastbidrag fra italienske eReply SpA, der ligeledes yder konsulentydelser inden for virksomheds-it, samt det kinesiske e-handelsselskab Alibaba. Omvendt trak især investerin-gerne i de amerikanske sundhedsforsikringsselskaber Centene og Anthem samt ligeledes amerikanske Angies Homeservices afkastet ned. Faldene i Centene og Anthem skyldtes ikke mindst usikkerhed om politiske forhold vedrørende finansiering af sundhedspleje samt risiko for højere beskatning på den anden side af det amerikanske præsidentvalg.

Der blev i kvartalet foretaget to frasalg og to nye investeringer. De amerikanske selskaber IAC Interactive og Match Group blev solgt ud af afdelingens portefølje, mens der blev foretaget nye investeringer i amerikanske Progyny og Angies Homeservices. Progyny leverer specialiseret fertilitetsbehandling, som amerikanske virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere som en del af deres sundhedsforsikring, mens Angies Homerservices driver USA’s største markedsplads for håndværks- og serviceopgaver.

Download seneste Kvartalsnyt.