Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på 10,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 9,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Det nye aktieår kom godt fra start. Cirka et år efter at Covid-19-pandemien forårsagede nedlukninger på stribe i lande verden over, viste en hastig udrulning af vacciner i særligt USA, Storbritannien og Israel, at en normalisering er inden for rækkevidde. Samtidigt var især det amerikanske aktiemarked, der udgør over 60 pct. af det globale marked, solidt understøttet af såvel penge- som finanspoli-tik, hvor centralbankens markante opkøb af obligationer blev suppleret med vedtagelse af en rekordstor stimulipakke, der sendte yderligere penge i hænderne på de amerikanske forbrugere. Markedets forventning er, at de private forbrugere er velpolstrede og vil skrue op for deres forbrug i takt med, at genåbningen af samfundet muliggør flere aktiviteter. Eftersom privatforbruget er det absolut vigtigste komponent i den amerikanske økonomi, forventes det at føre til et solidt økonomisk opsving med øget økonomisk aktivitet, jobskabelse og indtjening i virksomhederne til følge.

Når forventningerne til indtjeningen udvikler sig i opadgående retning, gør aktiemarkedet det også alt andet lige. I løbet af kvartalet opstod der imidlertid nervøsitet om udviklingen i renterne, der er en væsentlig komponent i en alt-andet-lige-betragtning af prissætningen på aktier, da renten på en 10-årig amerikansk statsobligation steg fra cirka 0,9 til 1,7 pct. Denne udvikling satte aktiekurserne under et vist pres i februar, men siden fladede rentestigningerne ud, og aktierne genoptog deres stigninger.

Der var positive afkast fra alle de store regioner med USA i spidsen, mens Europa, Japan og emerging markets alle lå under gennemsnittet for markedet. På sektorbasis gik det bedst for energi og finans, mens traditionelt ’sikre havne’ som forsyning og stabilt forbrug ikke på samme måde blev trukket op af den øgede risikoappetit. Euroen, og dermed kronen, svækkedes i kvartalets løb over for dollar, hvilket lagde godt 4 procentpoint til afkastet for danske investorer.

Investeringsvalg
Godt og vel halvdelen af afdelingens investeringer klarede sig bedre end markedet i kvartalet. Det største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Applied Materials, der er verdens største leverandør af udstyr til produktion af mikrochips. I løbet af kvartalet annoncerede selskabets største kunder, at de i de kommende år vil investere i nye fabrikker i et endnu større omfang, end hvad der tidligere var forventet. Der var også væsentlige positive afkastbidrag fra det sydkoreanske internetselskab Naver og den amerikanske butikskæde Tractor Supply. I den anden ende af afkastskalaen trak især investeringerne i de japanske selskaber SMS og Keyence samt danske Netcompany afkastet ned. I alle tre tilfælde var det svært at pege på enkeltstående årsager til kursfaldene bortset fra et generelt pres på aktier med prissætning væsentligt over markedet.

Der blev i kvartalet foretaget to frasalg og en ny investering. Der blev solgt ud af det kinesiske e-handelsselskab Alibaba samt det i Holland børsnoterede Prosus, hvis værdi først og fremmest var udgjort af en væsentlig ejerandel i det kinesiske internetselskab Tencent. Frasalgene skyldtes, at vi vurderede, at regnskabsprincipperne for kinesiske teknologivirksomheder ikke gav os tilstrækkelig transparens i forhold til den underliggende udvikling. Ind i porteføljen kom japanske AI Inside, der leverer softwareprodukter baseret på kunstig intelligens.

Download seneste Kvartalsnyt.