Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på 5,9 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World der omregnet til danske kroner steg 3,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

På det globale aktiemarked var årets fjerde kvartal en fortsættelse af udviklingen i de foregående ni måneder. Markedet steg måned for måned, og udsvingene undervejs var ganske begrænsede. For danske investorer blev afkastet negativt påvirket af udviklingen i valutakurserne, idet kronen steg i værdi over for de større oversøiske valutaer, men samlet set var kvartalet det næstbedste i 2017. Markedets optimisme var fortsat understøttet af de økonomiske nøgletal, der tegnede et billede af stærk økonomisk vækst, men uden tegn på en accelererende inflation, hvorfor renterne forblev ganske lave. Som i det foregående kvartal leverede de børsnoterede selskaber også i denne gang fine regnskaber, hvor der kunne aflæses vækst i både omsætning og indtjening. Det bidrog til at løfte markedets forventninger til indtjeningen i de kommende kvartaler, og ændringerne i indtjeningsestimaterne var de mest positive i syv år.

Blandt de store regioner skete de største stigninger i Japan, hvilket afspejlede, at de japanske selskaber rapporterede højere indtjeningsvækst end selskaberne i Europa og USA. Også i emerging markets og USA var der pæne stigninger, mens det europæiske marked gav et relativt lavt afkast. På sektorniveau klarede de traditionelt konjunkturfølsomme sektorer som IT, varigt forbrug og finans sig bedre end mere defensive sektorer som forsyning og telekom. Samtidig fortsatte stigningerne i de råvaredrevne sektorer, hvor en stigende oliepris blandt andet bidrog til kursstigninger i selskaber inden for udvinding.

Investeringsvalg
Det største bidrag til afdelingens afkast i kvartalet kom fra det amerikanske softwareselskab Nutanix, der steg godt 45 pct. Efterspørgslen efter selskabets løsninger til virksomheder, der ønsker at fordele deres data mellem egne servere og eksterne datacentre i skyen, overraskede positivt. En række af afdelingens investeringer i Japan bidrog ligeledes betydeligt positivt. Sysmex, der leverer udstyr til medicinske laboratorier, steg tæt på 20 pct. som følge af højere forventninger til selskabets vækst, mens også restaurantkæden Kura samt Kakaku, der driver en række online-services, gav pæne bidrag som følge af gode regnskaber.

Blandt de negative bidragsydere til afdelingens afkast var det især franske Criteo, der hjælper onlineannoncører med at placere deres annoncer mest effektivt, der kostede. Selskabet er udfordret af, at Apple har valgt at blokere for indsamling af data af brugernes trafik på internettet, hvilket påvirker Criteos muligheder for at placere annoncer negativt. Aktien faldt i kvartalet med godt 40 pct. Derudover var der negative bidrag fra især Merlin Entertaintments, der driver forlystelsesparker i flere lande, samt Japan Lifeline, der leverer medicinaludstyr.

Der blev i kvartalet foretaget en ny investering i form af det franske selskab Eurofins, der er et ledende selskab inden for laboratorietests, hvilket er et område, vi anser for at være i strukturel vækst. Til gengæld blev aktierne i den tyske onlineforhandler af tøj og sko Zalando solgt fra.

Download seneste Kvartalsnyt.