Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på -3,2 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra Strategier investerer overordnet i følgende aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller, råvarer, defensive aktier samt aktieafdækning. Formålet med afdelingen er at tilbyde udvidet risikospredning til en klassisk portefølje. Der investeres i udvalgte risikoscenarier.

I første kvartal 2024 stod Maj Invest Kontra Strategier over for et omskifteligt makroøkonomisk miljø med en positiv undertone, og afdelingen gav negative afkast i januar og februar, mens afkastet var positivt i marts. Den globale økonomi viste tegn på modstandsdygtighed, særligt i USA, hvor et stærkt arbejdsmarked signalerede vedvarende økonomisk styrke. Det robuste arbejdsmarked reducerede forventningerne om rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank, Fed, hvilket bidrog til stigende renter i løbet af kvartalet. Trods indledende fald i renterne, som var drevet af forventninger om en lempelig monetær politik og bekymringer for lav vækst, endte kvartalet på en positiv makroøkonomisk note.

Første kvartal 2024 viste et bredt opsving i aktiemarkedet, der rakte ud over de tidligere måneders sektorkoncentrerede fremgange. Efter en regnskabssæson, der overvejende overgik forventningerne, blev investorerne mere tillidsfulde over for det økonomiske fundament. Markedet oplevede fremgang i flere sektorer, der inkluderede stigninger i industri, sundhedspleje og energi, hvilket tyder på en dybere økonomisk tillid. Denne brede fremgang var dog en udfordring for afdeling Kontra Strategier, som er designet til at præstere bedst i ustabile perioder.

Ædelmetaller som guld og sølv stod stærkt i kvartalet. En fremgang i guldprisen skyldtes hovedsageligt de geopolitiske spændinger, især i Mellemøsten og ved indsejlingen til Det Røde Hav, der bidrog til øget usikkerhed. Den positive udvikling i ædelmetaller blev dog også understøttet af den generelle økonomiske optimisme, der styrkede hele råvarekomplekset.

Investeringsvalg
Ædelmetaller bidrog positivt til afkastet i første kvartal, mens de øvrige aktivklasser bidrog negativt. Obligationsbeholdningen udgjorde 55-60 pct. af porteføljen og gav et negativt afkast på 2,7 pct., hvilket kostede 1,6 procentpoint afdelingens afkast. Obligationsbeholdningen var positioneret med lang varighed for at give beskyttelse ved aftagende vækst. Ved kvartalets udgang var varigheden 8 år i obligationsdelen og 4,5 år i porteføljen.

Aktieafdækningen bidrog negativt med 1,3 procentpoint til afkastet. Afdækningen bestod af en negativ eksponering på ca. 30 pct. via aktieoptioner og solgte futures i Nasdaq, og en beholdning på 12 pct. i defensive aktier. Aktieafdækningen udgjorde netto 16 procentpoint ultimo kvartalet.

Afdelingens positioner i ædelmetaller gav 5,3 pct. og bidrog med 1 procentpoint til afkastet. Det var primært fysisk guld, der trak afkastet op i januar og februar, mens sølv og guldmineaktierne trak ned. I marts var der bred fremgang og tocifrede afkast til guldmineaktierne. Ædelmetaller udgjorde 17 pct. af porteføljen ved kvartalets udgang og bestod af fysisk guld, fysisk sølv og guldmineaktier med en 45/30/25-fordeling.

Porteføljen er ved udgangen af første kvartal positioneret til at give beskyttelse ved aftagende økonomisk vækst og pres på renterne. Samtidig er mere inflationsbeskyttelse indarbejdet via via sølv og fysiske råmetaller, i tilfælde af højere end ventede vækst og inflationstal.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.