Klik her for at printe

Hvorfor investere i en investeringsforening

Læs her, hvilke fordele en investeringsforening som Maj Invest tilbyder

Investeringsforeningen Maj Invest er en investeringsforening for alle. Afdelingerne er børsnoterede og kan købes gennem alle danske banker.

Ved at investere i afdelingerne fra Maj Invest trækker du på kompetent investeringsrådgivning til at pleje investeringerne. Du behøver ikke selv bruge oceaner af tid på at udvælge aktier og obligationer, men kan i stedet overlade det til en professionel investeringsrådgiver.

Den næste vigtige fordel er større sikkerhed. Ved at købe andele i en eller flere af Maj Invests afdelinger bliver du medejer af mange forskellige aktier og obligationer, afhængigt af hvilken afdeling du vælger.

Du gør dig selv mindre sårbar over for udviklingen i enkelte værdipapirer, og du får glæde af, at Maj Invests porteføljerådgiver kan analysere særlige værdipapirer, som det vil være svært for dig som privat investor at få tilstrækkelig viden om. Uanset at sådanne særlige værdipapirer kun udgør en lille del af investeringerne, er de med til at skabe større stabilitet i afkastet.

Den tredje store fordel er, at selv med en pæn formue er det dyrt og besværligt at købe og eje mange forskellige aktier og obligationer. Gennem Maj Invest kan du uden store omkostninger sprede din risiko i både Danmark og udlandet.