Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 0,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 0,8 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -22,3 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, eller selskaber, der udvinder kul og tjæresand, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den sydkoreanske semiconductormastodont Samsung Electronics, som steg næsten 11 pct. i kølvandet på selskabets udmeldinger om yderligere besparelser og et lavere investeringsniveau.

Kvartalets ringeste aktie var det schweiziske medicinalfirma Roche Holding, der faldt på baggrund af et svagt regnskab. Det næstringeste selskab var amerikanske Meta Platforms. Aktien faldt med over 18 pct. i kvartalet som følge af en meget skuffende regnskabsmeddelelse for halvåret og en nedjustering af forventningerne til resten af året samt et fortsat massivt investeringsprogram. Derudover bidrog den amerikanske søgegigant Alphabet negativt til kvartalets resultat på baggrund af et svagt regnskab.

I løbet af fjerde kvartal er der foretaget en enkelt omlægning. Således er amerikanske LAM Research solgt helt ud af porteføljen, og provenuet er anvendt til at etablere en ny position i den amerikanske pc-producent HP.

Download seneste Kvartalsnyt her.