Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2023

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2023 et afkast på 7,5 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,8 pct. For 2023 som helhed gav afdelingen et afkast på 21,3 pct., mens sammenligningsindekset steg 19,9 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, eller selskaber, der udvinder kul og tjæresand, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske producent af udstyr til semiconductor-industrien KLA Corp., som steg 22 pct. i kølvandet på fortsat stærk global efterspørgsel. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske kreditkortgigant American Express Co., som steg 21 pct. i perioden som følge af endnu et stærkt kvartalsregnskab. Yderligere var der et markant positivt bidrag fra den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technology, som steg 20 pct. i forventning om, at markedet nu har nået bunden og er godt i gang med at vende.

Kvartalets ringeste aktie var den hollandske supermarkedskæde Ahold. Aktien faldt 9 pct. Inflationen fortsatte med at undergrave selskabets profitabilitet på den korte bane, hvilket betød, at kvartalsregnskabet for tredje kvartal skuffede investorerne. Desuden var der negativt bidrag fra hhv. modeselskabet Kering, som faldt 8 pct., og fra den amerikanske handelsplatform eBay, der faldt 5 pct. i kvartalet.

I løbet af fjerde kvartal er der foretaget to omlægninger. Den franske luksuskoncern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton blev tilføjet porteføljen. Købet blev finansieret af salget af afdelingens position i Gentex. Ligeledes blev den amerikanske chiproducent Intel Corp. solgt helt ud af porteføljen. Provenuet blev anvendt til at etablere en ny position i det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson, som har en bred vifte af produkter inden for både medicin, medtech og forbrugerprodukter.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.