Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -12,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner faldt 10,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer eller distribuerer fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Den 31. maj 2022 skiftede afdelingen navn fra Maj Invest Value Aktier SRI+ til Maj Invest Globale Aktier non fossil. Læs mere på majinvest.dk/om-maj-invest/nyheder/to-afdelinger-aendrer-navn.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var det hollandske holdingselskab Prosus, der steg over 28 pct., og som gennem ejerskabet af den kinesiske internetgigant Tencent nød godt af, at den kinesiske regerings stramninger blev løsnet efter flere måneders intens fokus på hele sektoren. Kvartalets næstbedste aktie var det amerikanske bilforsikringsselskab Progressive Corp., som steg over 8 pct. som følge af fortsatte stigende renter i USA.

Kvartalets ringest performende aktie var japanske Tokyo Electron, som producerer udstyr og materialer til mikrochipindustrien. Aktien faldt med over 33 pct. i løbet af kvartalet pga. frygt for en cyklisk opbremsning i hele sektoren. Derudover bidrog både den amerikanske internetgigant META Platforms og den amerikanske onlinehandelsplatform eBay negativt til kvartalets resultat. Begge selskaber faldt med over 20 pct. i samme periode i kølvandet på skuffende resultater.

I løbet af andet kvartal er der foretaget forskellige omlægninger. Således er den hollandsk baserede chipproducent NXP Semiconductors solgt helt ud af porteføljerne, ligesom der er solgt helt ud af den kinesiske internetgigant Alibaba Group. Provenuet fra de to positioner er anvendt til at etablere en ny position i den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technologies. Derudover er der etableret en ny position i japanske Shimano, der er verdensførende inden for udstyr til cykler.

Download seneste Kvartalsnyt her.