Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i første kvartal 2022 et afkast på -8,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner faldt 3,0 pct. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for SRI+. Er der selskaber i valueporteføljen der producere eller distribuere fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier som ikke indgår i porteføljen i Value Aktier SRI+. Der vil dog altid være en et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske emballageproducent Packing Corp. of America, der steg med over 17 pct. i perioden, hvilket stort set var det samme afkast, som kvartalets næstbedste investering, det amerikanske kreditkortfirma American Express, leverede i årets første tre måneder. Derudover bidrog det amerikanske bilforsikringsselskab Progressive Corp. positivt til kvartalets resultat med et afkast på over 13 pct.

Kvartalets ringest performende aktie var den amerikanske gigant inden for sociale medier Meta Platforms, der faldt med ca. 32 pct. som følge af faldende vækst og øget konkurrence fra blandt andet TikTok. Derudover bidrog både det amerikanske byggefirma Lennar Corp og den amerikanske producent af maskiner til halvlederindustrien LAM Research negativt til kvartalsresultatet. Begge selskaber faldt med over 20 pct. i perioden.

Download seneste Kvartalsnyt her.