Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2022

Afdelingen gav i tredje kvartal 2022 et afkast på -4,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 0,1 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer eller distribuerer fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske byggemarkedskæde Lowe’s Cos, der steg over 15 pct. i kølvandet på et godt regnskab, som slog markedets forventninger. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske boligbygger Lennar Corp., som steg over 13 pct. Derudover var der et markant positivt bidrag fra det amerikanske livsforsikringsselskab Aflac Inc., der fortsat nød godt af de stigende renter og steg i underkanten af 10 pct.

Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske producent af mikrochips Intel Corp. Aktien faldt med over 25 pct. i kvartalet som følge af en skuffende regnskabsmeddelelse for halvåret og en nedjustering af forventningerne til resten af året. Derudover bidrog både den japanske underholdningsgigant Sony Group og den amerikanske pap- og papirproducent Packing Corp. of America negativt til resultatet. Begge selskaber faldt hhv. med over 15 pct. og 12 pct. i samme periode i kølvandet på svage regnskaber.

Download seneste Kvartalsnyt her.