Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2023

Afdelingen gav i andet kvartal 2023 et afkast på 4,9 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,3 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, eller selskaber, der udvinder kul og tjæresand, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske social media-platform Meta Platforms, som steg med næsten 35 pct. ovenpå et solidt regnskab, som overgik analytikernes forventning og viste en højere end forventet vækst i indtjeningen. Næstbedste aktie var Tokyo Electron, som producerer udstyr til fremstilling af bl.a. chips og solceller. Kvartalets tredje bedste aktie var den amerikanske producent af udstyr til semiconductorindustrien, KLA Corp., som steg 21 pct. som følge af fortsat stærk efterspørgsel på maskiner og materialer blandt de største kunder.

Blandt kvartalets ringeste aktier var det canadiske guldmineselskab Barrick Gold Corp. Aktien faldt mere end 8 pct. i kølvandet på den faldende guldpris. Derudover bidrog det amerikanske emballagefirma Packaging Corp. of America negativt til afkastet med et fald på 4 pct. Store kursstigninger I Nvidia, som afdelingen ikke havde investeringer i, bidrog mest negativt til det relative afkast.

I løbet af andet kvartal er der etableret en ny position i det franske modekonglomerat Kering, som blandt ejer Gucci, Saint Laurent og Bottega Veneta.

 

Download seneste Kvartalsnyt her.