Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 13,1 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World Value omregnet til danske kroner steg 10,0 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for Maj Invest Globale Aktier non fossil. Er der selskaber i valueporteføljen, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, eller selskaber, der udvinder kul og tjæresand, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier, som ikke indgår i porteføljen i Globale Aktier non fossil. Der vil dog altid være et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske producent af hukommelses-chips Micron Technology, som steg over 41 pct. i kølvandet på fortsat stærk global efterspørgsel. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske sociale medieplatform Meta Platforms, som steg over 40 pct. i perioden som følge af endnu et stærkt kvartalsregnskab og selskabets førende rolle inden for kunstig intelligens.

Kvartalets ringeste aktie var den schweiziske medicinalgigant Roche Holding AG. Aktien faldt næsten 8 pct. som følge af fortsat skuffende nyheder fra selskabets pipeline og manglende vækstudsigter på den korte bane. Desuden var der negativt bidrag fra underholdningsselskabet Sony Group og det franske modeselskab Kering, som begge faldt med over 7 pct. i perioden.

I løbet af første kvartal blev der lavet en omlægning. Der blev etableret en position i den amerikanske supermarkedskæde Kroger Co, som er en markedsledende detailforretning i USA.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.