Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2024

Afdelingen gav i andet kvartal 2024 et afkast på -0,3 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I andet kvartal steg statsrenterne, selv om ECB i juni kom med den en rentenedsættelse på 0,25 procentpoint og FED holdt styringsrenten uforandret. Både de ti-årige amerikanske og tyske statsrenter steg med ca. 0,2 procentpoint til henholdsvis 4,4 pct. og 2,5 pct. Den danske ti-årige rente steg til 2,5 pct. Kreditspænd på både virksomheds- og emerging markets obligationer var relativt stabile med en stigning på blot nogle få basispoint. Ellers var kvartalet mest præget af politiske hændelser som. udskrivelsen af valg i Frankrig og valgresultater i Mexico, Indien og Sydafrika, der var anderledes end markedet forventede.

På indeksniveau gav danske realkreditobligationer et afkast på 0,5 pct. i danske kroner. Virksomhedsobligationer gav afkast i dollar på henholdsvis -0,2 pct. for investment grade og 1,1 pct. for high yield. Emerging markets i hård valuta gav et afkast på 0,2 pct. målt i dollar, mens obligationer i lokal valuta klarede sig dårligst med -2,0 pct. i afkast målt i dollar. Årsag til sidstnævnte var især svækkede latinamerikanske valutaer på grund af et negativt syn i markedet på den politiske udvikling i bl.a. Mexico. Dollaren steg med 0,7 pct. overfor danske kroner i kvartalet, hvilket trak op.

Vi ser stadig emerging markets- og virksomhedsobligationer som attraktive segmenter, blandt andet på grund af stadig relativt høje effektive renter, og vi fastholder ved kvartalsskiftet en væsentlig vægt til disse. Vi har dog i andet kvartal, for at skabe yderligere afbalancering, øget andelen af statsobligationer mod en reduktion af virksomhedsobligationer, primært subordinerede.

Bæredygtighed og ESG-forhold
Ved investering i afdeling Grønne Obligationer er man som investor med til at finansiere en lang række grønne projekter med klare miljømæssige fordele. I månedsopdateringerne for afdelingen rapporterer vi løbende på, hvilke grønne projekter obligationerne i porteføljen er med til at finansiere. Se under ’Månedsopdateringer’ på majinvest.dk/majgro. I den årlige impact-rapport gøres status på porteføljens samlede grønne profil. Se under ’Aftryk’ på majinvest.dk/majgro.

Investeringsvalg
Grønne statsobligationer gav et afkast i danske kroner på -2,0 pct. i andet kvartal. Statsobligationer fra udviklede økonomier gav et negativt afkast grundet rentestigninger. Emerging markets obligationer gav ligeledes et negativt afkast, men årsagen var i dette tilfælde primært valutasvækkelser overfor danske kroner. Ved udgangen af kvartalet var allokeringen til statsobligationer 47 pct. mod 38 pct. ved indgangen til kvartalet.

Grønne realkreditobligationer gav et afkast på 2,2 pct. målt i danske kroner. Realkreditobligationer udgjorde 5,4 pct. af porteføljen ved udgangen af kvartalet.

Afdelingens grønne virksomhedsobligationer gav et afkast på 1,3 pct. i danske kroner. Overordnet set var det primært subordinerede finansielle og ikke-finansielle obligationer, der trak op i afkastet. Derudover også obligationer denomineret i norske kroner, idet valutaen blev styrket mod danske kroner. Investment grade obligationer trak ned i afkastet grundet stigningen i de underliggende statsrenter. Ved udgangen af kvartalet udgjorde virksomhedsobligationer ca. 47 pct. af porteføljen mod ca. 55 pct. ved indgangen til kvartalet.

Vi ser ved kvartalsskiftet stadig emerging markets- og virksomhedsobligationer som attraktive segmenter bl.a. på grund af stadig relativt høje effektive renter, men valgte i andet kvartal at skabe yderligere afbalancering.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.