Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 0,6 pct., mens sammenligningsindekset BLB Barcs Series-E DK Govt 1-10 år gav 0,2 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Efter et markant rebound til risikoaktiver i andet kvartal, hvor globale aktier steg mere end 15 pct., var udviklingen i afkast i tredje kvartal mere moderat og lidt mere blandet. Amerikanske aktier steg fortsat, endnu engang med teknologiaktier i front, hvor Nasdaq-indekset steg med omkring 10 pct.i tredje kvartal. Europa oplevede generelt faldende aktiekurser, mens Asien var lidt blandet. På rentemarkederne var der lav volatilitet, og de 10-årige statsobligationsrenter i Europa og USA sluttede kvartalet mere eller mindre uforandrede. Den amerikanske 10-årige statsrente steg således fra 0,66 pct. til 0,68 pct., mens den tyske og danske 10-årige statsrente faldt med 0,07-0,08 procentpoint til hhv. -0,52 pct. og -0,41 pct. Den toneangivende 30-årige danske realkreditobligation fortsatte sine kursstigninger, om end også i et mere moderat tempo, hvor den steg fra kurs 99,50 til 100,70. Det betød, at på trods af serieskift lå de nye serier med udløb i 2053 i et ganske attraktivt kursniveau lige under kurs 100 ved kvartalsskiftet.

Efter sommerferien har der været godt gang i nyudstedelsen af grønne obligationer, som især var koncentreret i september måned. Her blev udstedt grønne obligationer for mere end 30 mia. dollar, hvilket er højt med tanke på, at der i årets første kvartaler ”kun” blev udstedt grønne obligationer for 165 mia. dollar. Blandt de mest interessante udstedelser var de første grønne statsobligationer fra Tyskland og Sverige. Især den tyske model er interessant, idet de lavede en 10-årig grøn obligation med præcis samme kupon og løbetid som den almindelige 10-årige tyske statsobligation. Desuden kan den grønne obligation altid ombyttes med den almindelige statsobligation. Renteforskellen mellem den 10-årige grønne og almindelige statsobligation var 0,01 procentpoint ved udstedelsen. Den nye grønne statsobligation vil fremover være et "anker" for "risikofrie" grønne obligationer på samme måde, som de almindelig tyske statsobligationer er det for almindelige obligationer. Afdelingen købte ikke den tyske grønne statsobligation, da vi ikke vurderede, at en rente omkring -0,5 pct. var særligt attraktivt.

Investeringsvalg
I tredje kvartal var der positive afkastbidrag på afdelingens investeringer i såvel sikre statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer, mens afdelingens investeringer i statsobligationer fra emerging markets-lande trak afkastet ned. Der var dog store forskelle inden for sidstnævnte, hvor det udelukkende var obligationer udstedt i dollar eller obligationer i emerging markets-valutaer, der gav et negativt afkast. Afdelingens investeringer i obligationer udstedt i euro fra eksempelvis Polen, Chile og Ungarn gav pæne positive afkast hen over kvartalet.

Afdelingen blev etableret medio juni måned, og ved indgangen til tredje kvartal var kontantandelen ca. 10 pct. pga. løbende inflow. Vi deltog i løbet af kvartalet i flere nyudstedelser af grønne obligationer og har ligeledes købt enkelte obligationer i det sekundære marked. Blandt nyudstedelserne købte vi bl.a. to nye tier 2-obligationer fra det østrigske forsikringsselskab Uniqa og fra tyske Munich Re. Vi købte også en tier 2 fra den irske bank AIB. Vi har længe ventet på grønne tier 2-udstedelser, og alle obligationerne kom på relativt attraktive niveauer efter vores opfattelse. Især Uniqa kom på et attraktivt niveau, og denne obligation bidrog også særdeles positivt til afkastet i porteføljen med et afkast på ca. 4,5 pct. siden købstidspunktet. Ud over ovenstående kom de højeste afkastbidrag fra de længstløbende obligationer udstedt i euro. De nød godt af både et mindre rentefald og en indsnævring af kreditpræmier.

Download seneste Kvartalsnyt.