Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -13,9 pct., hvilket er 3,1 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i den grønne omstilling. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når man ønsker at nedbringe det globale CO2-aftryk. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at finde de selskaber, der kan medvirke til omstilling og samtidig har en attraktiv prissætning. Der fokuseres desuden på selskabernes eget fokus på CO2-udledning. Der investeres i grøn transport, grøn energiinfrastruktur, grøn elforsyning, grøn Industri og grønne bygninger.

En vigtig del af omstillingen fra en verden baseret på fossile brændstoffer til mere bæredygtige energiformer starter ved råvarerne. Der bruges eksempelvis kobber, nikkel og andre industrimetaller i produktionen af vindmøller, batterier m.v. Maj Invest Net Zero 2050 var i andet kvartal investeret direkte i kobber, nikkel, aluminium, sølv og palladium. Den direkte eksponering i metaller udgjorde i gennemsnit 7 pct. af porteføljen.

Hele råvaresektoren havde et kursmæssigt hårdt kvartal, da finansmarkedets stemning skiftede fra at være inflationsbekymret til at blive vækstbekymret. Kursen på industrimetaller er generelt meget følsom over for den makroøkonomiske vækst, og et fald på ca. 19 pct. i metallerne kostede 1,7 procentpoint på afkastet. Eksponeringen mod materialeselskaber, der enten udvinder eller forarbejder råvarerne, var 24 pct. ved indgangen til kvartalet, men blev undervejs nedbragt til ca. 20 pct., bl.a. efter frasalg af mineselskabet Lundin Mining efter kursfremgang. Men generelt har mineselskaberne fulgt samme vej som metallerne med et fald på ca. 18 pct. Selskabernes indtjening rammes af såvel højere energipriser som lavere afsætningspriser.

Investeringsvalg
Porteføljens industriselskaber, der producerer løsninger til de bæredygtige energiformer, var ramt af afmatningen og de højere energiomkostninger. Industriselskaberne udgør ca. 30 pct. af porteføljen, og de faldt ca. 14 pct. og kostede 4,5 procentpoint på afkastet. Teknologiaktierne, der udgjorde ca. 20 pct. af porteføljen, faldt med ca. 10 pct. og kostede knap 2 procentpoint på afkastet. Endelig kostede forsynings- og forbrugsgodeaktierne henholdsvis 0,3 og 0,4 procentpoint.

De aktier, der klarede sig bedst i andet kvartal, var vindmølleselskabet Siemens Gamesa, der steg 12 pct. efter et opkøbstilbud, amerikanske Littelfuse, der laver elektriske sikringer til bl.a. vindmøller og solfangere og steg 9 pct., samt Lundin Mining, der steg 5 pct., inden aktien blev solgt. Blandt aktier med lavest afkast var mineselskaberne Freeport McMoran og Boliden, der begge faldt mere end 30 pct.

Andet kvartal blev på mange måder et billede på den cyklikalitet, som porteføljens fokusområde indeholder. Investering i energiomstillingen vil være afhængig af økonomisk fremdrift og investeringslyst. Vi har ved konstruktionen af porteføljen forsøgt at nedbringe den makroøkonomiske risiko, men den vil være vanskelig at fjerne helt. Generelt har vores aktievalg fulgt med de respektive sektorer, men sektorerne indeholder en højere recessionsfølsomhed. Efter kursfald i en række aktier, hvor selskaberne har gode perspektiver til at kunne lave CO2-ændringer, ser vi på flere gode investeringsmuligheder.

Download seneste Kvartalsnyt her.