Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 11,0 pct., hvilket er 10,2 procentpoint højere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World. Afkastet siden lanceringen af afdelingen i februar 2022 var 0,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 7,4 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i energiomstillingen. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når kloden skal nedbringe det globale CO2-aftryk og øge elektrificeringen. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at finde de selskaber, der kan medvirke til omstilling, både via udbud af løsninger og forbedringer af egen udledning.

Fjerde kvartal var præget af forholdsvis store bevægelser i den makroøkonomiske agenda. Hvor tredje kvartal var præget af øget recessionsfrygt, blev fjerde kvartal indledt med et lidt mere positivt syn på fremtiden. Årsagerne var aftagende inflationstal, lavere energipriser i Europa og begyndende tegn på flere stimuli i Kina og forhåbninger om en genåbning i landet, der var lukket ned pga. covid-19. Mod slutningen af kvartalet medførte udtalelser fra de toneangivende centralbanker dog, at statsrenterne steg, og optimismen aftog. Det gjorde, at aktiekurserne faldt tilbage til niveauet fra begyndelsen af fjerde kvartal.

Hele 2022 var et omskifteligt år. Aktiemarkedet var præget af temaer som inflation, geopolitik, rente- og vækstudsigter. Energiomstillingen, som Net Zero 2050 knytter sig til, har dog også taget fokus, ikke mindst pga. af energikrisen. Det er blevet mere åbenbart for de fleste regeringer, at der er behov for at sprede energiforsyningen ud på flere teknologier, også af sikkerhedspolitiske årsager. I begyndelsen af året understøttede det aktier inden for solcelleteknologi, som har kortest tid til markedet, men det er blevet mere og mere tydeligt, at omstillingen kræver behov for råmetaller og opbygning af elnettet. Det er temaer, som udgør en stor del af Net Zero 2050. Et tyndt COP27-klimatopmøde ændrer ikke på, at der skal investeres enorme beløb i omstillingen, og at virksomhederne har igangsat omstillingen.

Investeringsvalg
Sektorfordelingen kan forklare ca. 3,5 procentpoint af merafkastet på 10,2 procentpoint. En klar overvægt af cykliske sektorer, herunder materialer og industri, og en undervægt af varige forbrugsgoder var understøttende for afkastet, mens fravær af sektorer som finans og sundhedspleje trak i modsat retning. Den resterende del af merafkastet kan forklares af, at de udvalgte investeringer klarede sig bedre end deres respektive sektorer.

Porteføljens største bidragsydere var vindmølleproducenten Vestas, udstyrs-
producenten FLSmidth og investeringerne i nikkel (via ETC), der alle steg mere end 25 pct. Vi havde i løbet af tredje kvartal øget eksponeringen i disse investeringer og drog dermed ekstra nytte af den gunstige kursudvikling i fjerde kvartal. Blandt de selskaber, der bidrog negativt, var australske Allkem, der udvinder lithium til brug i batterier. Aktien faldt i fjerde kvartal med ca. 20 pct. efter at være steget mere end 30 pct. først på året. Aktiefaldet fulgte lithiumprisen, og vi kigger efter en suppleringsmulighed.

I løbet af fjerde kvartal blev franske EDF solgt fra porteføljen efter den franske stats overtagelse. Ved udgangen af året begyndte vi at investere i den svenske stålfabrikant SSAB. Stål er et metal, der anvendes overalt i samfundet i blandt andet husbyggeri, skibe og vindmøller. Udfordringen med stål er, at det fremstilles i en meget energikrævende proces. SSAB er dog i færd med at omstille produktionen, således at energiintensiteten mindskes og i stigende grad baseres på hydrogenteknologi.

Download seneste Kvartalsnyt her.