Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Maj Invest Net Zero 2050 gav i første kvartal 2024 et afkast på -0,7 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World, steg 11,4 pct. Afkast skal ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i energiomstillingen. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når det globale CO2-aftryk ønskes nedbragt og elektrificeringen øget. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at identificere investeringsmuligheder blandt de selskaber, der kan medvirke til omstillingen.

Det generelle markedsbillede i første kvartal var præget af et positivt aktiemarked, men makroøkonomiske udfordringer i Kina. Den kinesiske økonomi har stået over for betydelige udfordringer, der har påvirket global efterspørgsel og prissætning, især inden for råvaresektoren. Kinas situation har haft en afsmittende effekt på de globale markeder, hvilket har ført til prisfald og negativ stemning i sektorer, som er afgørende for afdelingens investeringsfokus. Hen imod slutningen af kvartalet begyndte råvarekomplekset dog at vise positive afkast.

Batterisektoren stod ligeledes over for overkapacitetsudfordringer, især inden for batterimetaller som litium og nikkel. Disse udfordringer har ført til prispres og er blevet en test for sektorens modstandsdygtighed. Der er midlertidigt skabt en overkapacitet på elbiler og de fleste delelementer knyttet til produktionen af elbiler, hvilket har gjort det vanskeligt for selskaberne i denne værdikæde.

En række af værdikæderne inden for klimateknologi har været presset af højere finansieringsrenter. Særligt solcelleindustrien har været udfordret på grund af overkapacitet og store prisrabatter, hvilket har påvirket indtjeningsforventningerne negativt.

Investeringsvalg
Porteføljen har store relative sektorvægte inden for mine-, industri og forsyningsselskaber. Det skyldes, at størstedelen af selskaberne i de relevante værdikæder knyttet til energiomstillingen er i disse sektorer. Første halvdel af kvartalet var udfordrende, men hen imod slutningen af måneden var mineselskaberne i positiv gænge.

Japanske Toyota Motor, det amerikanske semiconductorselskab Applied Materials og den australske uranproducent Paladin Energy bidrog alle positivt til kvartalets afkast.

På den negative side påvirkede amerikanske Shoals Technologies, danske Vestas og svenske Nibe Industrier afdelingens afkast nedgativt. De tre selskaber er inden for klimateknologi.

Afdelingen fastholder fokus på langsigtede investeringer inden for energiomstillingen. Vi er bevidste om, at markedscyklusser vil variere, og at der vil være perioder med nedgang. Vores strategi er at holde kursen, med en dyb forståelse af de sektorer, vi investerer i, og en fortsat tro på, at disse sektorer vil spille en central rolle i den globale omstilling til renere energikilder. Den forholdsvis høje vægt inden for metaller og mineselskaber fastholdes, da de efter vores opfattelse indeholder et langsigtet efterspørgsels- og værdisætningspotentiale.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.