Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Afdelingen gav i første kvartal 2023 et afkast på 4,5 pct., hvilket er 1,5 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i energiomstillingen. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når man ønsker at nedbringe det globale CO2-aftryk og øge elektrificeringen. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at identificere de selskaber, der kan medvirke til omstilling, både via udbud af løsninger og forbedringer af egen udledning.

Første kvartal var præget af forholdsvis store bevægelser i den makroøkonomiske agenda. I januar var der meget fokus på de såkaldte cleantech-aktier, der ligger sent i værdikæden, og de traditionelt cykliske aktier, herunder mineselskaberne. Undervejs i kvartalet vendte stemningen dog mere i retning af et fokus på aktier med høj likviditet og store likviditetsmæssige reserver. Udløseren til det skifte var en bankkrise i USA og siden hen kortvarigt i Europa. Ved udgangen af kvartalet var den makroøkonomiske agenda blevet en smule mere mudret. Finansmarkedet vurderer ved kvartalskiftet risikoen for, at den midlertidige likviditetskrise i det amerikanske banksystem kan få betydning for væksten. I Maj Invest anser vi det som mest sandsynligt, at væksten ikke påvirkes i nævneværdig grad. Vækstbilledet vil være af betydning for udviklingen i afdelingens relative afkast, da porteføljen via sit investeringsområde består af en større andel af cykliske aktier.

I relation til energiomstillingen var der en række væsentlige nyheder. Først satte Tesla med sine verdensomspændende prisreduktioner på EV-biler fokus på omstillingen. Siden hen var der et større politisk spil knyttet til den amerikanske IRA-pakke, der giver subsidier til investeringer i den grønne omstilling. Producenter i EU presser hårdt på for, at selskaber i EU kan blive omfattet af de tilskudsordninger, der gives under IRA. Der tegner sig et billede af, at det kan lykkes, mens løsninger fra eksempelvis kinesiske producenter vil få vanskeligere ved at modtage tilskud.

Investeringsvalg
Porteføljen har store relative sektorvægte inden for mine-, industri- og forsyningsselskaber. Til gengæld er der ingen selskaber inden for eksempelvis finans og sundhedspleje. Sektorfordelingen gav et positivt bidrag til det relative afkast, mens de udvalgte investeringer ikke kunne følge med sektorafkastene i kvartalet.

Porteføljens største bidragsydere i kvartalet var de to halvlederselskaber Infineon Technologies (Tyskland) og Applied Materials (USA). Der skal bruges specielle chips til både EV-biler, solceller og vindmøller, og begge selskaber gav positive omsætningsmeddelelser i løbet af kvartalet. Derudover gav investeringen i den svenske stålproducent SSAB et højt positivt bidrag. Investeringen er en langsigtet omstillingshistorie, men stålaktien har været positivt påvirket af både selskabsspecifikke og makroøkonomiske nyheder. De investeringer, der trak mest ned, var nikkel via ETC samt amerikanske Shoals Technologies, der leverer kablingsløsninger til solcelleparker. Disse to investeringer var i øvrigt blandt de bedste bidragsydere i 2022.

I løbet af kvartalet indlemmede vi danske NKT i porteføljen. Vi ser generelt en stor strukturel investeringshistorie udfolde sig blandt leverandører af havkabelløsninger. Derfor har vi gennem lang tid haft investeringer i italienske Prysmian. Vi valgte at supplere med NKT, efter at aktien fik et kurstilbagefald. Vi vurderede herefter, at afkast/risiko-forholdet var bedre afstemt.

Download seneste Kvartalsnyt her.