Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav fra lanceringen i februar og til udgangen af første kvartal 2022 et afkast på 5,3 pct., hvilket er 2,4 procentpoint mere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i den grønne omstilling. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når kloden vil nedbringe det globale CO2-aftryk. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at finde de selskaber, der kan medvirke til omstilling og samtidig har en attraktiv prissætning. Der fokuseres desuden på selskabernes eget fokus på CO2-udledning. Der investeres i grøn transport, grøn energiinfrastruktur, grøn elforsyning, grøn Industri og grønne bygninger.

Vi har investeret i fem metaller, som alle skønnes at have en stor betydning i den globale CO2-omstilling. Metallerne udgjorde samlet set i underkanten af 10 pct. af porteføljen. Der var investeret i kobber, nikkel og aluminium, som bliver særligt efterspurgt i forbindelse med omstillingen af vores transport- og elforsyningssektor. Metallerne bruges i vid udstrækning til produktion af batterier samt vindmøller og solfangere.

Derudover var der investeret i sølv, der bl.a. vil opleve en øget efterspørgsel, i takt med at produktionen af elbiler tager til, og palladium, som bruges i filtre og brændselsceller. På aktiesiden har investeringstilgangen været at skabe en repræsentativ fordeling til de fem hovedkategorier. Der var investeret i 41 selskaber. Vi prioriterede at have overvægt af selskaber, der ligger tidligt i værdikæderne. Vi har desuden fokuseret på velkendte og modne selskaber med det formål at nedbringe porteføljens samlede risiko.

Investeringsvalg
Maj Invest Net Zero 2050 blev startet i en periode præget af store udsving. Dels var der den sædvanlige regnskabsaflæggelse i februar, hvor selskaberne skulle kommunikere udsigten til et 2022 med eskalerende inflation. Derudover betød Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner, at det globale finansmarked blev opmærksom på behovet for en omstilling af energipolitikken. Det har givet positiv afsmitning på store dele af porteføljen. Det betød dog også, at verden blev opmærksom på, hvor afhængig den globale økonomi er af fossile brændstoffer, og at omstillingen kommer til at tage lang tid.

Porteføljen havde en andel på omkring 30 pct., der beskæftiger sig med minedrift og materialehåndtering. Sammen med metallerne bidrog de med positive afkast og stod for 6,2 procentpoint af afkastet. Vi har prioriteret at have en stor andel af mineselskaber som supplement til en mindre andel af fysiske råvarer, hvilket generelt har hævet afkastet i den råvare- og materialerelaterede del af porteføljen. Blandt højdespringerne var kobbermine-selskabet Antofagasta, der er steget 35 pct. i perioden. Industriselskaberne, der udgjorde omkring 35 pct. af porteføljen, gav et negativt bidrag på ca. 0,5 procentpoint. En af de største positioner var Shoals Technology, som steg 24 pct. Selskabet leverer patenterede kabelløsninger til solcelleindustrien. Dog blev en række af de europæiske industriselskaber ramt af udsigten til stigende energi- og stålpriser. Forsyningsselskaberne gav et rundt nul i bidrag, og forbrugsgodeselskaberne gav et negativt bidrag på 0,4 procentpoint.

Download seneste Kvartalsnyt her.