Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Afdelingen gav i tredje kvartal 2023 et afkast på -8,8 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner faldt 0,4 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at investere i de virksomheder og råvarer, der indgår i energiomstillingen. Investeringerne vælges ud fra en vurdering af, hvilke teknologier og metaller der vil være nødvendige, når man ønsker at nedbringe det globale CO2-aftryk og øge elektrificeringen. Porteføljen skabes ud fra en værdikædebetragtning med det formål at finde de selskaber, der kan medvirke til omstilling, både via udbud af løsninger og forbedringer af egen udledning.

Tredje kvartal var hård for de klimarelaterede aktier samt metaller. Det har påvirket porteføljeafkastet negativt. En af årsagerne til udviklingen skal man finde i den markant højere rente, som skabte bekymringer om prissætningen af en række klimarelaterede aktier. Særligt de aktier med indtjening langt ude i fremtiden blev ramt hårdt på kursen. Nogle af de mest benyttede aktieindeks inden for batterier, brint, vindmøller og solceller faldt således mellem 14 og 25 pct. i kvartalet. Som supplement hertil blev prisen på en række metaller presset ned som følge af bekymringer om kinesisk vækst og offentliggørelse af lave PMI-tal fra fremstillingsindustrien.

Den højere rente fik betydning for nogle af de projekter, der knytter sig til omstillingen. Danske Ørsted, som ikke er en del af porteføljen, meddelte i slutningen af august, at selskabets store havvindprojekt i New Jersey bliver sat på pause indtil 2026. Kort efter gik en engelsk auktion på etablering af havvind i vasken. Begge hændelser intensiverede bekymringerne om både indtjening og prissætning i relation til de klimarelaterede aktier. Således blev størstedelen af de værdikæder, som vi koncenterer os om, ramt negativt af markedsstemningen.

Inden for a-kraft gav planer om udbygning af asiatisk a-kraft kombineret med geopolitiske spændinger i lande med uran forventninger om, at uranudbuddet er for lavt. Det fik prisen til at stige.

Investeringsvalg
Porteføljen har store relative sektorvægte inden for mine-, industri- og forsyningsselskaber. Det skyldes, at størstedelen af selskaberne i de relevante værdikæder knyttet til energiomstillingen ligger inden for disse sektorer. Der er tale om mere cykliske sektorer, som har oplevet modvind i kvartalet.

Der har dog været lyspunkter. Canadiske Cameco, der udvinder uran til brug i a-kraftværker, steg således mere end 30 pct. Japanske Toyota Motors steg gradvist mere end 15 pct. efter en meddelelse om, at de i samarbejde med Panasonic er langt med et solid state-batteri. Det åbner strategiske muligheder på salget af elbiler, hvor Toyota indtil nu har manglet en klar plan. Endelig var der et positivt bidrag fra det svenske mineselskab Boliden. Aktien steg ganske vist beskedent, men vi valgte i løbet af kvartalet at supplere i aktien på et større tilbagefald, og den beslutning bidrog positivt til afkastet.

De aktier, som trak afkastet mest ned, var henholdsvis Solaredge og Shoals Technologies, som begge er leverandører til solcelleparker. Faldene skyldtes bekymringer om, at der kunne opstå en midlertidig opbremsning i solcelleprojekterne pga. den stigende rente. Det kan skabe en midlertidig situation med overkapacitet. Vi ser efterhånden en del mere værdi at hente i en række af disse aktier og vurderer p.t. mulighederne for at samle op. Vi vil dog som hidtil fokusere meget på balancestyrken i selskaberne, da det er nøglen til at beskytte afkast, hvis renten stiger yderligere.

Download seneste Kvartalsnyt her.