Klik her for at printe

Minimer omkostningerne

Som investor kan du ikke kontrollere, om markederne går op eller ned. Derimod bestemmer du selv, hvor mange omkostninger du vil betale.

Investeringsforeningen Maj Invest er en af Danmarks billigste investeringsforeninger med aktivt forvaltede produkter.

Du kan minimere dine omkostninger ved at undgå at købe og sælge for ofte. Læs mere om investeringsstrategien køb og behold nedenfor. Hvis du ønsker at ændre fordelingen i din portefølje, kan du overveje, om det kan gøres i takt med, at du placerer nye investeringer. Omlægninger bør aldrig ske uden at tage højde for skat og omkostninger.

Køb og behold
Køb og behold er en effektiv investeringsstrategi for de fleste investorer. Filosofien bygger på, at det for investor er meget svært at ramme de optimale tidspunkter for køb og salg. Den almindelige investor vil derfor alt for ofte gå glip af en stigning eller tage et for stort tab, da investor typisk køber eller sælger for sent.

Høj handelsaktivitet kan derfor let føre til høje handelsomkostninger uden at give højere afkast på investeringerne. Køb og behold-strategien går derfor i al sin enkelhed ud på at placere sine nye investeringer omhyggeligt efter risikoprofil og derefter beholde dem, indtil pengene en dag skal bruges.

Handelsomkostninger
Ønsker du at minimere dine handelsomkostninger, kan du sammenligne de kurser, du får tilbudt, med afdelingens indre værdi. Vær dog opmærksom på, at det kan være dyrt at vente for længe på at få 'en god kurs', hvis man samtidig går glip af et afkast. For langsigtede investorer vil det oftest være vigtigere at foretage den rigtige investering, når beslutningen er truffet, end at spekulere i at få lavere handelsomkostninger.

Læs mere om omkostningerne, hvordan du kan investere med Maj Invest eller de enkelte afdelinger.