Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på 5,5 pct. Afkastet er meget tilfredsstillende og højere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 3,9 pct. Aktiemarkederne fortsatte den meget positive udvikling i kvartalet som følge af de fortsatte positive regnskaber og nøgletal fra især USA samt den høje kvalitet af de aflagte regnskaber over en bred kam. Dertil bidrog forventningen om vedtagelsen af Trumps skattereform også mærkbart til den positive stemning på de globale aktiemarkeder.

Kvartalets bedste aktiemarked var atter det japanske, der steg med over 6 pct. målt i danske kroner. Derudover nød investorer også godt af stigningerne i USA, hvor aktierne var oppe med godt 5 pct. målt i kroner. Europa haltede atter efter med et fladt marked, idet afkastet endte med blot 0,5 pct. for kvartalet. Også emerging markets-aktierne nød godt af den positive stemning, og det samlede afkast for en dansk investor på over 5 pct. må siges at være tilfredsstillende. Udover de stigende aktiemarkeder,  skattereformen i USA og det globale opsving var også udviklingen i råvaremarkerne bemærkelsesværdig, idet prisen på en tønde råolie steg med over 15 pct. i årets sidste kvartal. Stigningen i olieprisen skal ses som en konsekvens af den øgede økonomiske aktivitet, men også som følge af den anspændte situation i Mellemøsten.

Afdelingen har en betydelig andel af investeringer i USA, en eksponering som dog forretningsmæssigt er lavere eftersom dele af omsætningen og indtjeningen ligger uden for Nordamerika. På den korte bane vil afkastet fortsat være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer, selvom denne effekt på den lidt længere bane er tæt på neutral.

Investeringsvalg
Afdelingens bedste aktier i kvartalet var den amerikanske dialyse-serviceudbyder Davita, der steg med 20 pct. målt i danske kroner. Derudover nød afdelingen godt af stigninger i det amerikanske jernbaneselskab Union Pacific Corp., samt den britiske kioskkæde WHSmith, der begge steg 14-15 pct.

Blandt de investeringer, der bidrog negativt, kan man entydigt pege på afdelingens position i den britiske tøjkæde Next Plc., som faldt med 13 pct. Derudover var der negativt bidrag fra det britiske industriselskab Meggitt Plc., der faldt med 8 pct. oven på et mindre godt regnskab. Desuden skuffede den amerikanske forsikringsgigant AIG markedet med regnskabstal, der var dårligere end ventet, hvilket fik aktien til at sætte sig med 4 pct. i årets sidste tre måneder.

Udover mindre tilpasninger af porteføljen etablerede vi også en ny position i det japanske bryggeri Asahi Group. Positionen blev initieret med midlerne fra salget af den italienske olieproducent ENI. Markedet virker stadig attraktivt, især set i relation til alternative aktivklasser.

Download seneste Kvartalsnyt.