Klik her for at printe

Porteføljeforvalter

Fondsmæglerselskabet Maj Invest er valgt som porteføljeforvalter for alle afdelinger i Maj Invest. Fondsmæglerselskabet Maj Invest rådgiver både om porteføljestrategi og investeringsvalg samt om produktudvikling og -formidling. Fondsmæglerselskabet Maj Invest er bemandet med erfarne medarbejdere, som i årevis har forvaltet værdipapirer for en lang række andre institutionelle investorer. 

Fondsmæglerselskabet Maj Invest er som porteføljeforvalter ansvarlig for at foretage investeringer på vegne af alle foreningens afdelinger indenfor rammer fastsat af foreningens bestyrelse. Frem til efteråret 2023 var Fondsmæglerselskabet porteføljerådgiver for foreningen. Herudover har Fondsmæglerselskabet siden foreningens start rådgivet foreningen om produktudvikling, ligesom Fondsmæglerselskabet Maj Invest er hoveddistributør for foreningen. Fondsmæglerselskabet Maj Invest er bemandet med medarbejdere, som i årevis har forvaltet værdipapirer for institutionelle investorer.

En lang og bred erfaring med investering og porteføljestyring samt medarbejdernes viden og integritet var væsentlige kriterier ved valget af Fondsmæglerselskabet Maj Invest som porteføljerådgiver og -forvalter. Endvidere har ledelse og centralt placerede medarbejdere dokumenteret meget tilfredsstillende investeringsresultater over en lang årrække.

Arbejdsmetoden hos Fondsmæglerselskabet Maj Invest er kendetegnet ved ”købmandskab”, hvor fokus fastholdes på det, som skaber afkast på lang sigt for medlemmerne. Der foretages en aktiv udvælgelse og prioritering af værdipapirerne ud fra en grundig analyse af risici og afkastpotentiale. Endvidere arbejdes der i høj grad med egenskaberne ved den portefølje, som de samlede investeringer i en afdeling udgør. Ved at arbejde med porteføljens sammensætning kan der med fornuft på udvalgte områder investeres i værdipapirer med højere afkastpotentialer og større risici, uden at den samlede risiko for afdelingens investeringer som helhed øges. Uanset hvilke temaer der er populære på investeringsmarkederne, fastholdes denne tilgang i investeringsstrategien. Foreningens afdelinger har generelt en høj active share (se definition side 109) og følger ikke afdelingernes sammenligningsindeks. Der arbejdes med koncentrerede porteføljer og et indgående kendskab til det enkelte værdipapir, der investeres i, i forventning om at skabe merafkast til den langsigtede investor.

Fondsmæglerselskabet Maj Invest vurderes ligeledes at have stærke kompetencer inden for analyse af udviklingstendenser i global økonomi og kan med afsæt heri levere et kompetent grundlag for investeringsvalgene i afdelingernes porteføljer. Fondsmæglerselskabet Maj Invests kompetencer inden for analyse af global økonomi ligger også til grund for udvikling af nye afdelinger.

Fondsmæglerselskabet Maj Invest (åbner nyt vindue)

Porteføljerforvalters honorar
Satserne i foreningens væsentligste aftaler fremgår af side 111-112 i årsregnskabet for 2022. Honoraret til Fondsmæglerselskabet Maj Invest for porteføljeforvaltning er indeholdt i satserne for foreningens administrationsomkostninger og udgør:

Aktier Pct. p.a.
Danske Aktier KL med andelsklasserne:
- Danske Aktier
- Danske Aktier W
0,50
Vækstaktier KL med andelsklasserne:
- Vækstaktier
- Vækstaktier W
0,65
Value Aktier KL med andelsklasserne:
- Value Aktier
- Value Aktier W
0,65
Value Aktier Akk. KL med andelsklasserne:
- Value Aktier Akkumulerende
- Value Aktier Akkumulerende W
0,65
Globale Aktier non fossil med andelsklasserne:
- Globale Aktier non fossil
- Globale Aktier non fossil W
0,65
Emerging Markets Value KL med andelsklasserne:
- Emerging Markets Value
- Emerging Markets Value W
0,65
Planet & People KL med andelsklasserne:
- Planet & People
- Planet & People W
0,65
Net Zero 2050 KL med andelsklasserne:
- Net Zero 2050
- Net Zero 2050 W

0,65
Obligationer Pct. p.a.
Danske Obligationer 0,15
Globale Obligationer 0,25
Grønne Obligationer KL med andelsklasserne:
- Grønne Obligationer
- Grønne Obligationer W
0,25
High Income Obligationer 0,55
Blandede Pct. p.a.
Pension 0,40
Kontra Strategier KL med andelsklasserne:
- Kontra Strategier
- Kontra Strategier W
0,60
Big Picture 0,60