Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingerne gav i første kvartal 2022 afkast på henholdsvis -7,2 og -7,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner faldt 3,0 pct. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Der kunne observeres betydelige kursfald på tværs af de globale aktiemarkeder fra årets start som følge af den stærke afslutning og de høje afkast i 2021 samt de stærkt stigende renter i blandt andet USA i årets første måneder. Denne bevægelse var med til at dæmpe investorernes risikoappetit på aktier og bidrog til negative afkast i første kvartal.

Derudover blev verden rystet af yderligere global usikkerhed i forbindelse med Ruslands invasion af nabolandet Ukraine den 24. februar i en storstilet offensiv mod store dele af landet. Angrebet fik store dele af vesten til at indføre hårde og hidtil usete sanktioner mod regimet i Rusland, og mange vestlige firmaer valgte at forlade Rusland i den forbindelse med betydelige økonomiske tab til følge. Men de økonomiske konsekvenser er ikke blot direkte, men i langt højere grad indirekte i form af højere energi- og fødevarepriser og en tiltagende geopolitisk usikkerhed, som allerede har ramt den økonomiske aktivitet i store dele af verden, men først og fremmest i Europa. Alt sammen faktorer, som bidrog til et negativt første kvartal for globale aktier, anført af Europa.

Dollaren viste yderligere styrke i løbet af kvartalet i forlængelse af den stigende amerikanske rente og den geopolitiske udvikling i starten af året.

Afdelingerne har fortsat en betydelig andel af investeringer i USA og vil derfor på den korte bane være påvirket af udsving i dollaren over for andre landes valutaer. Dog er denne effekt over den lidt længere bane temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingerne har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske emballageproducent Packing Corp. of America, der steg med over 17 pct. i perioden, hvilket stort set var det samme afkast, som kvartalets næstbedste investering, det amerikanske kreditkortfirma American Express, leverede i årets første tre måneder. Derudover bidrog det amerikanske bilforsikringsselskab Progressive Corp. positivt til kvartalets resultat med et afkast på over 13 pct.

Kvartalets ringest performende aktie var den amerikanske gigant inden for sociale medier Meta Platforms, der faldt med ca. 32 pct. som følge af faldende vækst og øget konkurrence fra blandt andet TikTok. Derudover bidrog både det amerikanske byggefirma Lennar Corp og den amerikanske producent af maskiner til halvlederindustrien LAM Research negativt til kvartalsresultatet. Begge selskaber faldt med over 20 pct. i perioden.

I løbet af første kvartal er der foretaget en enkelt omlægning. Således er det japanske jernbaneselskab Central Japan Railways solgt helt ud af porteføljen. Provenuet er anvendt til at etablere en ny position i det japanske investeringsselskab Softbank Corp., der ledes af grundlægger og hovedaktionær Masayoshi Son og har interesser i onlinehandel, telekom og venturekapital. Derudover er der etableret en ny position i Teradyne, som tester udstyr og maskiner for halvlederindustrien.

Download seneste Kvartalsnyt her.