Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2023

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2023 et afkast på 7,5 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,8 pct. For 2023 som helhed gav afdelingen et afkast på 20,6 pct., mens sammenligningsindekset steg 19,9 pct. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Selvom inflationstallene viste en stigende tendens i begyndelsen af kvartalet, så faldt den amerikanske inflation gradvis med mere end forventet, som kvartalet skred frem. Derfor begyndte spekulationerne om, hvornår og hvor meget den amerikanske centralbank ville sænke styringsrenten. Forventningen om lavere amerikanske renter kombineret med en højere forventning om en blød landing for økonomien sendte de globale aktiemarkeder op i løbet af årets sidste tre måneder. Stigningerne blev anført af specielt de amerikanske teknologiaktier i Nasdaq-indekset, som alle nød godt af den højere risikoappetit.

Angrebet på Israel den 7. oktober satte gang i yderligere spændinger i Mellemøsten. Selvom det på den korte bane ikke havde negativ betydning for olieprisen eller de globale aktiemarkeder, så bidrog det til at tegne linjerne skarpere op i et i forvejen anspændt geopolitisk miljø, hvilket umiddelbart kunne aflæses i stigende guldpriser. Én udløber af konflikten var flere angreb på skibe, som sejler igennem Suez-kanalen, og som er vitale for den globale forsyningskæde.

Afdelingen har fortsat en betydelig andel af investeringer i både USA og Japan, og derfor vil afdelingen på den korte bane være påvirket af udsving i dollar og yen over for andre landes valutaer. Dog er denne effekt over den lidt længere bane temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i eksportselskaber.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var den amerikanske producent af udstyr til semiconductor-industrien KLA Corp., som steg 22 pct. i kølvandet på fortsat stærk global efterspørgsel. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske kreditkortgigant American Express Co., som steg 21 pct. i perioden som følge af endnu et stærkt kvartalsregnskab. Yderligere var der et markant positivt bidrag fra den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technology, som steg 20 pct. i forventning om, at markedet nu har nået bunden og er godt i gang med at vende.

Kvartalets ringeste aktie var den hollandske supermarkedskæde Ahold. Aktien faldt 9 pct. Inflationen fortsatte med at undergrave selskabets profitabilitet på den korte bane, hvilket betød, at kvartalsregnskabet for tredje kvartal skuffede investorerne. Desuden var der negativt bidrag fra hhv. modeselskabet Kering, som faldt 8 pct., og fra den amerikanske handelsplatform eBay, der faldt 5 pct. i kvartalet.

I løbet af fjerde kvartal er der foretaget en enkelt omlægning. Således er den amerikanske chiproducent Intel Corp. solgt helt ud af porteføljen. Provenuet er anvendt til at etablere en ny position i det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson, som har en bred vifte af produkter inden for både medicin, medtech og forbrugerprodukter.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.