Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingerne gav i andet kvartal 2022 afkast på henholdsvis -12,8 og -13,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner faldt 10,8 pct. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Der kunne atter observeres betydelige kursfald på tværs af de globale aktiemarkeder i løbet af årets andet kvartal, og tendensen fra starten af året forsatte med uformindsket styrke, hvilket primært var et resultat af den fortsat høje globale inflation og de stærkt stigende renter i kølvandet på disse prisstigninger. De globale aktieinvestorers risikoappetit er fortsat under pres, og de stigende risikopræmier på de fleste finansielle aktiver gør, at multiplerne og kurserne presses yderligere nedad. Det er endnu uklart, om centralbankerne med amerikanske Federal Reserve i spidsen får held med at tæmme inflationen med, hvad der indtil videre har været beskedne stigninger i styringsrenten. De globale finansielle markeder er indtil videre skeptiske. Dertil kommer, at mange investorer nu også er begyndt at frygte for en amerikansk recession, som potentielt vil kunne sætte yderligere pres på selskabernes omsætning og indtjeningsevne. Dette er endnu et argument for, at aktierne skal handles på et lavere niveau end hidtil.

Dollaren viste yderligere styrke i løbet af kvartalet og blev styrket med næsten seks pct. over for danske kroner i forlængelse af den stigende amerikanske rente og den fortsatte geopolitiske usikkerhed.

Afdelingerne har fortsat en betydelig andel af investeringer i USA og vil derfor på den korte bane være påvirket af udsving i den amerikanske dollar over for andre landes valutaer. Dog er denne effekt over den lidt længere bane temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Kvartalets bedste aktie var det amerikanske bilforsikringsselskab Progressive Corp., som steg over 8 pct. som følge af fortsat stigende renter i USA. Periodens næstbedste aktie var det hollandske holdingselskab Prosus, der steg over 28 pct., og som gennem ejerskabet af den kinesiske internetgigant Tencent nød godt af, at den kinesiske regerings stramninger blev løsnet efter flere måneders intens fokus på hele sektoren.

Kvartalets ringest performende aktie var japanske Tokyo Electron, som producerer udstyr og materialer til mikrochipindustrien. Aktien faldt med over 33 pct. i løbet af kvartalet pga. frygt for en cyklisk opbremsning i hele sektoren. Derudover bidrog både den amerikanske internetgigant META Platforms og den amerikanske onlinehandelsplatform eBay negativt til kvartalets resultat. Begge selskaber faldt med over 20 pct. i samme periode i kølvandet på skuffende resultater.

I løbet af andet kvartal er der foretaget forskellige omlægninger. Således er den hollandsk baserede chipproducent NXP Semiconductors solgt helt ud af porteføljerne, ligesom der er solgt helt ud af den kinesiske internetgigant Alibaba Group. Provenuet fra de to positioner er anvendt til at etablere en ny position i den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technologies. Derudover er der etableret en ny position i japanske Shimano, der er verdensførende inden for udstyr til cykler.

Download seneste Kvartalsnyt her.