Klik her for at printe

Inden du investerer

Inden du investerer

Først skal du vælge, om det er pensionsopsparing eller fri opsparing, du vil investere. Dernæst skal du beslutte, hvilke afdelinger du vil investere i, og til sidst skal du udfylde en købsblanket og gå ned i din bank med den eller selv investere via netbank.

Pensionsopsparing eller fri opsparing?
Pensionsmidler er de penge, du lægger til side til din alderdom, og som du kan trække fra i skat efter nærmere regler. Du kan spare op til pension gennem en pensionskasse, et forsikringsselskab eller gennem en bank. Det er enkelt at oprette en pensionsordning eller tilknytte et depot til din nuværende ordning. Læs mere her.

Frie midler – eller almindelig fri opsparing - er den del af din formue, der ikke er placeret i pensionsordninger. Ønsker du at investere din frie opsparing, skal du have oprettet et depot i en bank. Læs mere her.

Der er andre regler, hvis du ønsker at investere gennem et selskab eller virksomhedsskatteordningen.

Overvej din personlige holdning til risiko og tidshorisont
Du kan opnå gode afkast uden at løbe en stor risiko. Det væsentligste er, at du fordeler dine investeringer på flere investeringstyper (aktier og obligationer), og at du vurderer afkastet af dine investeringer samlet og over en årrække. Få inspiration i vores opsparingsprofiler og brug lidt tid på at overveje din risikovilje og tidshorisont

Se på gennemsnittet og hold øje med omkostningerne
Investering handler om at opnå gode gennemsnit. Det er vigtigere at have et godt gennemsnitligt afkast over årene end at få enkeltstående store gevinster, der modsvares af andre store tab.

Afdelingerne i Maj Invest er i den billigste halvdel af tilsvarende danske foreninger. Basisafdelingerne i Maj Invest er endog meget billigere end konkurrerende produkter. Derfor kan du trygt sammensætte en portefølje af afdelingerne i Maj Invest. Dine gennemsnitlige omkostninger vil være konkurrencedygtige med konkurrerende produkter.

Personlig rådgivning
Selvom du allerede har investeret dine penge, kan du bruge opsparingsprofilerne til at se, om du har placeret dine penge fornuftigt, eller om du skal overveje at lægge om. Når du bruger modellerne, skal du huske at inddrage de penge, som du eventuelt allerede har investeret. Har du flere pensionsordninger eller opsparinger, kan det således være en god idé først at skabe dig et overordnet overblik over din samlede formue. Det behøver ikke at være præcist på decimaler.

Hvis du har brug for personlig rådgivning, kan du kontakte vores samarbejdsbanker.