Klik her for at printe

Fradrag ved indbetaling

Nedenfor følger en kort oversigt over vigtige regler og satser ved indbetaling til pensionsordninger. Søg rådgivning i din bank eller få mere information på vores hotline inden du oprettet en pensionsordning.

Kapitalpension
Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Du kan lave din kapitalpension om til en aldersopsparing eller aldersforsikring.

Aldersopsparing, Aldersforsikring og Supplerende engangssum
Der kan indbetales op til 5.200 kr. i 2019 indtil 5 år inden din pensionsalder, hvor beløbet er 48.000 kr. Dette beløb gælder også efter folkepensionsalderen. Beløbene er i alt for de tre ordninger. Beløb derover udløser en afgift på 20 procent.

Der kan ikke opnås fradrag for indbetalinger, og der er ingen skat eller afgift ved udbetaling. Afkastet bliver årligt beskattet med 15,3 procent.

Ratepension og ophørende livrente
En ratepension udbetales hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt. Udbetalingen stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er fradragsberettigede.

Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan i 2019 højst udgøre 55.900 kr. Du får dit fradrag automatisk. Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, tæller den indbetaling også med i det beløb, som du højst kan få fradrag for.

Du kan få fradrag for indbetalinger ud over dette beløb, hvis du overfører dem til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

Ved udbetaling betaler du indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Livsvarige pensionsordninger
For livsvarige pensionsordninger er fradragsreglerne forskellige, alt efter om du selv har oprettet pensionsordningen, eller den er oprettet af din arbejdsgiver.

  • Fradrag ved livsvarige livrenter oprettet gennem arbejdet 
    Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale til pensionsordningen. Dog kan du ikke indbetale mere end din løn. Alle indbetalinger er fuldt fradragsberettigede i det år, de indbetales.

  • Fradrag ved livsvarige livrenter, du selv har oprettet
    Har du selv købt en livsvarig livrente, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Er indbetalingen i 2019 51.500 kr.  eller derunder, kan du altid få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Indbetaler du det samme beløb årligt i en periode på mindst ti år, får du fuldt fradrag i indbetalingsåret uanset beløbets størrelse. Indbetaler du i 2019 mere end 51.500 kr. som engangsbeløb eller årligt i en aftalt periode, der er under 10 år, skal fradraget fordeles over en periode på op til 10 år.

Selvstændig erhvervsdrivende
Hvis du er selvstændig og driver din virksomhed i personligt regi, kan du benytte dig af en række særlige skatteregler. Du kan oprette en livrente/livsvarig pension, hvor du kan trække hele beløbet fra i din personlige indkomst i indbetalingsåret, når indbetalingen ikke overstiger 30 pct. af overskuddet fra din virksomhed.

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform som et aktieselskab, kan du oprette en arbejdsmarkedspension efter reglerne ovenfor.

Er du fyldt 55 år, og står du over for at skulle sælge/afhænde din virksomhed, har du mulighed for på visse betingelser at tegne en ophørspension, hvor der kan indbetales op til 2.803.900 kr. (2019) med fuldt fradrag.

Læs mere om skatteregler, regler for udbetaling og pension med Maj Invest.