Klik her for at printe

Risikovilje

Alle vil gerne have det højst mulige afkast, men man kan ikke opnå gode afkast uden at løbe en risiko. Så kunsten er at finde ud af, hvilken risiko du selv vil acceptere.

For at hjælpe dig med at bestemme, om din risikovilje er lav, middel eller høj, er her nogle tommelfingerregler.

  • Hvor stor er din gæld? Formue og gæld skal ses samlet, men det er vigtigere at se på gældens størrelse end på friværdien i egen bolig. Friværdien kan falde, samtidig med at udviklingen på aktiemarkederne er negativ. Bl.a. derfor er det vigtigt at se på den gæld, man skal afdrage på, og ikke spekulere i at øge gælden for at opnå høje afkast på aktiemarkederne. Læs mere her
  • Opsparingen skal ses som en del af en større helhed. Udgør den opsparing, du vil investere, en mindre del af din samlede formue, kan du tillade dig at vælge risikoprofil middel eller høj. Udgør den opsparing, du vil investere, derimod en meget væsentlig del af din samlede formue, bør du vælge risikoprofil middel eller lav.
  • Er der sikkerhed i dine indkomstforhold? Hvis der er en usikkerhed forbundet med din månedlige indtægt, bør du løbe lavere risiko, end hvis din fremtidige indtægt forventes at være stabil. Men størrelsen på din indkomst har selvfølgelig også betydning for, hvor stor en risiko du har råd til at løbe. Er afkastet på dine investeringer meget vigtigt for din fremtidige økonomi, bør du undgå for høj risiko.
  • Kig også på dine familiære forpligtelser og familiens økonomi. Hvis du er gift, hvordan ser så din ægtefælles indtægter og opsparing ud? Hvilke pensionsordninger har du? Hvordan er du og evt. ægtefælle og børn sikret fremover? Har du en større arv i sigte?
  • Unge kan tåle en højere risiko, medmindre pengene er øremærket til boligkøb eller andre konkrete formål. Jo yngre man er, jo flere år har man til at tjene penge og spare op i. Så selv om et tab kan gøre ondt, er der tid til at indhente det. Hvis dine investeringer skal bruges til at købe ejendom eller andet inden for en kort årrække, er du nødt til at være bevidst om, hvor meget du tør risikere at tabe.

Find din opsparingsprofil eller læs mere om, hvordan din opsparingsprofil afhænger af din tidshorisont og din risikovilje.