Klik her for at printe

Hvilke afdelinger er skattemæssigt optimale?

I Investeringsforeningen Maj Invest tilbyder vi en række afdelinger med forskellige investeringsområder. Skattereglerne betyder, at alt efter hvilken type investor du er, er nogle afdelinger mere egnede end andre. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Maj Invest.

  Pension Frie midler Aktiesparekonto Virksomheds-skatteordningen Selskaber ApS og A/S
Danske Aktier X X X O X
Vækstaktier X X X O X
Value Aktier X X X O X
Value Aktier Akkumulerende X - O X X
Globale Aktier non fossil X X X O X
Emerging Markets Value X X X O X
Planet & People X X X O X
Net Zero 2050 X X X X X
Danske Obligationer X X O O X
Globale Obligationer X X O O X
Grønne Obligationer X X O O X
High Income Obligationer X X O O X
Pension X - O O X
Kontra Strategier X X / - O X X
Bic Picture X - O X X

X = Skattemæssigt egnet
- = Skattemæssigt mindre egnet
O = Skattemæssigt ikke muligt/ikke muligt

Pensionsmidler
Investerer du pensionsmidler, er skattereglerne enkle, og du kan investere i alle afdelinger i Maj Invest. Pensionsmidler er midler i ratepensioner og ophørende livrenter, aldersopsparinger, kapitalpensioner og livsvarige pensionsopsparinger. Afkastet i pensionsordninger bliver årligt beskattet med en fast sats, der er ens uanset, hvordan du har opnået dit afkast. Vær opmærksom på reglerne for udbetaling og mulighederne for fradrag ved indbetaling. Læs mere og se satsen her.

Frie midler
Frie midler er almindelig opsparing, hvor der allerede er betalt skat af pengene. Skattereglerne er individuelle og afhænger af dine personlige indkomst- og formueforhold. De fleste investorer kan med fordel holde sig til afdelinger, der kun investerer i aktier eller i obligationer.

Aktieafdelinger: Danske Aktier, Vækstaktier, Value Aktier, Globale Aktier non fossil, Emerging Markets Value, Planet & People og Net Zero 2050.

Obligationsafdelinger: Danske Obligationer, Globale Obligationer, Grønne Obligationer og High Income Obligationer.

På grund af afdeling Kontra Strategiers særlige investeringsprofil kan afdelingen overvejes til frie midler, selv om afdelingen er en blandet afdeling.

Læs mere om beskatning ved investering for frie midler her.

Aktiesparekonto
Har du en aktiesparekonto kan du investere i de udbyttebetalende aktieafdelinger og afdeling Net Zero 2050.

Virksomhedsskatteordningen
Investerer du under virksomhedsskatteordningen, kan du alene investere i akkumulerende afdelinger, der er lagerbeskattede. Afdeling Big Pictureafdeling Kontra Strategier, afdeling Value Aktier Akkumulerende og afdeling Net Zero 2050 kan alle bruges under virksomhedsskatteordningen, mens du ikke må investere i de øvrige afdelinger for midler under virksomhedsskatteordningen.

Selskaber - ApS og A/S
Ønsker du at investere midler fra et aktieselskab eller anpartsselskab indgår udbytter og kursgevinster (og tab) i selskabsindkomsten. Beskatning sker efter lagerprincippet. Alle afdelinger i Maj Invest kan benyttes.