Klik her for at printe

Resultater

Maj Invest har som formål at levere produkter af høj kvalitet til rimelige omkostninger. Kvalitet betyder, at investeringerne bliver udvalgt med stor faglighed, og at vi kan stå inde for de produkter, vi tilbyder. 

Som investor kan det være svært at vurdere kvaliteten af foreningens arbejde, og det er i høj grad en tillidssag. Derimod er resultaterne i form af afkast til investorerne lettere at forholde sig til. 

International klasse
Maj Invest Value Aktier er nummer 6 blandt 583 sammenlignelige afdelinger i Europa målt på afkast siden lanceringen ultimo 2005. Tallene er for afdelingens Morningstar Kategori™ Globale Large-Cap Blend aktier. Blandt afdelinger udbudt til private i Danmark er afdelingen nummer 1. Maj Invest Value Aktier og søsterafdelingen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende fik i 2017 og igen i 2018 vurderingen Silver i Morningstars kvalitative rating af udvalgte investeringsforeninger.

Maj Invest Pension er nummer 5 målt på afkast siden foreningens lancering ultimo 2005 blandt 349 blandede afdelinger og fonde, der udbydes i hele Europa inden for Morningstar-kategorien Balanceret EUR Moderat Risiko - Global. Blandt afdelinger, der udbydes til private i Danmark, er Maj Invest Pension nummer 1.

Maj Invest Danske Obligationer og Maj Invest Globale Obligationer er henholdsvis nummer 3 og 2 i deres Morningstar-kategorier i perioden blandt alle europæiske investeringsforeninger og fonde.

Note: Afkast efter omkostninger 1. januar 2006 til 31. december 2018. Kun afdelinger med historik i hele perioden indgår.

Kilde: Morningstar Direct.