Resultater

Maj Invest har som formål at levere produkter af høj kvalitet til rimelige omkostninger. Kvalitet betyder, at investeringerne bliver udvalgt med stor faglighed, og at vi kan stå inde for de produkter, vi tilbyder. 

Som investor kan det være svært at vurdere kvaliteten af foreningens arbejde, og det er i høj grad en tillidssag. Derimod er resultaterne i form af afkast til investorerne lettere at forholde sig til. 

International klasse
Maj Invest Pension er nummer 13 målt på afkast siden foreningens lancering ultimo 2005 blandt 519 blandede afdelinger, der udbydes i Europa inden for Morningstar-kategorien Balanceret EUR Moderat Risiko - Global. Blandt afdelinger, der udbydes til private i Danmark, er Maj Invest Pension nummer 5.

Maj Invest Danske Obligationer og Maj Invest Globale Obligationer er henholdsvis nummer 2 og 3 i deres Morningstar-kategorier i perioden blandt alle europæiske investeringsforeninger og fonde. Blandt afdelinger, der udbydes til private i Danmark, er afdeling Globale Obligationer nummer 1 og afdeling Danske Obligationer nummer 2.

De globale aktieafdelinger Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Vækstaktier ligger henholdsvis nummer 6 og 53 i samme periode blandt 709 udbudte investeringsforeninger og fonde i Europa i kategorien Globale Large-Cap Blend. Blandt afdelinger udbudt til private i Danmark ligger de henholdsvis nummer 1 og 10 i kategorien.

Note: Afkast efter omkostninger 1. januar 2006 til 31. december 2015. Kun afdelinger med historik i hele perioden indgår.

Kilde: Morningstar Direct.