Klik her for at printe

Porteføljen

Investeringsområdet for Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity har en række attraktive egenskaber, der kan gøre afdelingen relevant som supplement i en større portefølje.

 • Markedsvækst på 6-10 pct. om året
 • Højteknologisk industri med lange kontrakter, høje adgangsbarrierer og rentabilitet
 • Vi investerer i globale aktier med en stærk markedsposition
 • Selskaberne er ofte ekskluderet fra globale porteføljer
 • Maj Invest vælger aktier med afsæt i markedsposition og økonomiske nøgletal

Porteføljen 

Porteføljen i Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity sammensættes af selskaber inden for forsvarsindustrien, cybersecurity og sikkerhed. Aktier i forsvarsindustrien forventes at udgøre mellem 70 og 90 pct. af porteføljen, mens cybersecurity forventes at udgøre mellem 10 og 25 pct. Sikkerhed, som blandt andet består af våben og udstyr til politi, forventes at udgøre op til 10 pct. af den samlede portefølje. Afdelingens investeringsområde er beskrevet nærmere nedenfor.

Den forventede vækst er en prognose baseret på Global Market Insights’ analyse af både historiske data og fremtidige behov for indkøb. Der er ingen garanti for, at væksten ikke bliver lavere eller højere.

Afdelingen investerer alene i selskaber hjemmehørende i NATO.

 

Forsvar

Cybersecurity

Sikkerhed

Eksponering
Forventet vægt i afdelingen

70-90 pct.

10-25 pct.

0-10 pct.

Omsætningsvækst
Forventet årligt gennemsnit frem til 2030

6-8 pct.

7-10 pct.

6-9 pct.

Investeringsområder
Eksempler

 • Forsvarssystemer
 • Luftforsvar
 • Kampvogne m.v.
 • Skibe og ubåde
 • Rumforskning
 • R&D, træning og simulering
 • Cybersecurity hos NATO
 • IT-sikkerhed til virksomheder
 • Materiel og udstyr til politi

 


Afdelingens investeringsområde

Afdelingen kan investere i selskaber inden for produktion af våben til militært brug samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben.

Afdelingen kan dog ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben.

Afdelingen kan investere i selskaber med aktiviteter relateret til atomvåben i jurisdiktioner, som har tiltrådt traktaten om ikke-spredning af atomvåben (NPT: Nuclear Non-Proliferation Treaty).

Afdelingen kan endvidere investere i selskaber med hovedaktiviteter inden for sikkerhed og cybersecurity. Med sikkerhed forstås blandt andet - men ikke begrænset til - beskyttelse af privat og offentlig ejendom, våben og udstyr til politi.

Se også afdelingens prospekt.

Screening
Afdelingen er omfattet af foreningens politik for ansvarlig investering og investerer ikke i selskaber med aktiviteter inden for nedenstående områder, der følger definitionerne fra den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics:

 • selskaber med mere end 10 pct. at omsætningen inden for våben solgt til private [Small Arms Civilian customers (Assault weapons)]
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for udforskning, produktion, distribution og opbevaring af olie og gas
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for udforskning og udvinding af tjæresand
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for udforskning og udvinding af termisk kul
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for produktion af tobaksprodukter
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for produktion af tobaksrelaterede produkter
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for distribution af tobaksprodukter
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for ejerskab eller drift af gambling-etablissementer
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for produktion af voksenunderholdning
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen inden for distribution af voksenunderholdning

Aktieportefølje
Pr. 25. juni 2024 klokken 15.50. 

Selskab Land Vægt
Leidos Holdings Inc USA 4,8
Booz Allen Hamilton Holding Co USA 4,8
Lockheed Martin Corp USA 4,8
L3Harris Technologies Inc USA 4,8
Rheinmetall AG Tyskland 4,8
General Dynamics Corp USA 4,8
Thales SA Frankrig 4,7
Northrop Grumman Corp USA 4,7
BAE Systems PLC Storbritannien 4,7
Safran SA Frankrig 4,6
RTX Corp USA 4,6
Huntington Ingalls Industries USA 3,2
Cisco Systems Inc USA 3,2
CACI International Inc USA 3,2
Textron Inc USA 3,2
Gen Digital Inc USA 3,2
TransDigm Group Inc USA 3,1
Saab AB Sverige 3,1
Dassault Aviation SA Frankrig 3,1
Palo Alto Networks Inc USA 3,1
Leonardo SpA Italien 3,1
Fortinet Inc USA 3,0
Curtiss-Wright Corp USA 1,6
Chemring Group PLC Storbritannien 1,5
Axon Enterprise Inc USA 1,5
Howmet Aerospace Inc USA 1,5
Crowdstrike Holdings Inc USA 1,5
HEICO Corp USA 1,5
QinetiQ Group PLC Storbritannien 1,5