Klik her for at printe

Sådan køber du

Sådan investerer du i ETF'er fra Maj Invest

ETF'erne fra Maj Invest er børsnoterede og kan købes gennem alle danske banker. Søg eventuelt på fondskoderne (ISIN-koderne) for at finde produktet.

Kontakt din bank eller vores hotline på 33 38 73 33, hvis du ikke kan finde produkterne fra Maj Invest.

Du kan se fondskoderne nedenfor og klikke dig til mere information om de enkelte afdelinger, blandt andet dokumenterne med central information og afdelingernes prospekter.

Se fondskoder fra de øvrige afdelinger i Maj Invest her.

Du kan også bede banken købe de investeringsbeviser, du ønsker, men du sparer som regel noget af kurtagen ved at investere via en netbank.

Du skal bruge et værdipapirdepot til at opbevare dine investeringsbeviser sikkert. Hvis du ikke allerede har et værdipapirdepot, kan du bede din bank om at oprette et.

Hvis du er i tvivl om din risikovilje eller tidshorisont, bør du søge råd i din bank eller ringe til vores hotline på 33 38 73 33 for mere information.