Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et negativt kvartalsafkast for afdelingen på 2,4 pct. mindre tilfredsstillende. Sammenligningsindekset steg i samme periode 0,9 pct. For årets første tre kvartaler er afdelingens afkast 19,6 pct., hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset, der steg 15,6 pct.

På den internationale scene er udfordringerne stort set de samme som for tre måneder siden. I England fik Boris Johnson overdraget stafetten med at finde en løsning på briternes udtræden af EU. Deadline er 31. oktober, og foreløbigt ser Brexit lige så svært ud for Boris Johnson som for forgængeren Theresa May. Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerede, da præsident Trump annoncerede yderligere importskatter på en række varer fra Kina. I aktiemarkedet er der en frygt for, at handelskrigen medfører global lavvækst, så usikkerheden er stor.

Regnskabssæsonen for første halvår er overstået, og samlet set har rapporteringerne været lidt til den svage side med stort set lige mange op- og nedjusteringer. Markedet har været nervøst i perioden, og dommen over skuffelser har generelt været hård. Efter et angreb på A.P. Møller - Mærsk i 2017, blev Demant den næste store danske børsnoterede virksomhed, der for alvor blev udsat for cyberkriminalitet. Angrebet ramte firmaets interne it-infrastruktur ganske voldsomt. Kerneforretningsprocesser i hele værdikæden, herunder R&D, produktion og distribution blev ramt af hændelsen, der samlet set medførte en nedjustering for Demant på ikke mindre end 600 mio. kr., ligesom effekten sandsynligvis også vil kunne mærkes i de kommende år.

Jyske Bank blev den første danske bank til at indføre negative renter for store private indlån, foreløbigt med en grænse på kr. 750.000. Beslutningen kommer efter en årrække, hvor stort set alle danske banker er blevet fanget i en ond spiral med faldende toplinje som følge af hård priskonkurrence og negative renter samt øgede omkostninger, blandt andet med baggrund i pålagte krav omkring compliance og hvidvask. Jyske Banks udspil er foreløbigt blevet fulgt af Spar Nord, og det forventes, at de fleste små og mellemstore pengeinstitutter ligeledes indfører negative renter for store private indlån. Derimod står det uklart, hvordan Danske Bank og Nordea vil forholde sig.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag i tredje kvartal kom fra undervægte i henholdsvis H. Lundbeck og A.P. Møller - Mærsk. Derudover bidrog investering i Össur og NKT Holding samt undervægt i Topdanmark ligeledes positivt til den relative performance.

Største negative performancebidrag i kvartalet kom fra investering i Vestjysk Bank samt undervægt i Ørsted. Ligeledes bidrog investering i henholdsvis Rockwool Intl., DFDS og ALK negativt til performance.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, DSV, Vestas Wind Systems, Ørsted og Vestjysk Bank.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, ALK, DFDS, Per Aarsleff og GN Store Nord, mens de største undervægte findes i Coloplast, Ørsted, Novozymes, Chr. Hansen samt Københavns Lufthavne.

Download seneste Kvartalsnyt her.