Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 14,6 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 10,7 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Efter det stærke rally i andet kvartal fortsatte det danske aktiemarked med stigninger i de forløbne tre måneder. År-til-dato er det danske aktiemarked steget godt 15 pct. og langt stærkere end internationale aktier, der målt ved verdensmarkedsindekset stadig er i negativt territorie.

Pandemien er stadig over os, og i Europa ser vi igen mange steder med stigende smittetal. Der er stadig stor usikkerhed, men frygten er ikke den samme som i foråret, og nedlukningerne lokalt er langt mindre restriktive i denne omgang. Udover Covid-19 er usikkerhederne i denne kommende tid koncentreret omkring det amerikanske præsidentvalg samt Brexit-forhandlingerne. I forhold til sidstnævnte har vi allerede set, at visse regionalbanker bygger hensættelser op hovedsageligt begrundet i frygt for sammenbrud i fiskeriforhandlingerne.

Regnskabsaflæggelserne for første halvår er overstået og blev præget af, at Finanstilsynet op til sæsonen gjorde tydeligt opmærksom på, at de selskaber, der tidligere på året havde valgt at suspendere guidance som følge af usikkerhed i forbindelse med Covid-19, igen skulle offentliggøre guidance så hurtigt som muligt. Det fik formentligt en del virksomheder til at udsende en lidt anderledes meddelelse end oprindeligt planlagt. Generelt oversteg regnskaberne analytikernes estimater, da mange virksomheder havde baseret sig på et absolut worst-case-scenarie, da usikkerhederne var størst. For ganske mange virksomheder virker deres markeder nu normaliserede i et relativt stort omfang. Dog vil visse dele af serviceindustrien, såsom rejsebranchen, forlystelser, restauranter m.m., fortsat være ganske hårdt ramt og må i en periode vænne sig til op- og nedlukninger med kort eller nærmest ingen varsel.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag kom fra overvægte i Vestas Wind Systems og Rockwool Intl., mens det faktum, at afdelingen ikke er investeret i H. Lundbeck, Ambu og Danske Bank ligeledes bidrog positivt til det relative afkast. Halvårsregnskabet fra Vestas Wind Systems overraskede positivt med et stærkt momentum i salget uden det frygtede pres på indtjeningsmarginen. Dette var, sammen med den trend over mod investering i bæredygtige aktier, medvirkende til, at aktiekursen steg mere end 50 pct. i kvartalet. Modsat har Danske Bank det fortsat ganske hårdt. Den ene dårlige historie efter den anden finder vej til medierne. Det gavner bestemt ikke bankens i forvejen dårlige image, og uagtet at en del af sagerne ikke er af væsentlig økonomisk betydning, stjæler de ledelsens tid og mulighed for at fokusere på en kommerciel agenda og de lancerede indtjeningsmål i 2023.

Største negative performancebidrag kom fra investering i Vestjysk Bank, ligesom investering i TCM Group, Nordea og Tryg ligeledes bidrog negativt til performance. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i DSV, Novo Nordisk, Ørsted, Vestas Wind Systems og Coloplast. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Nordea, Vestjysk Bank, Alm. Brand, Per Aarsleff og ALK, mens de største undervægte findes i Novozymes, Coloplast, Danske Bank, Chr. Hansen samt Ørsted.

Download seneste Kvartalsnyt her.