Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på 3,8 pct., mens sammenligningsindekset OMX Capped ligeledes steg 3,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Efter et afkastmæssigt forrygende 2020 for danske aktier fortsatte kursstigningerne i første kvartal, men dog i et mere afdæmpet tempo. Covid-19 er fortsat en væsentlig hæmsko i det meste af verden. Vaccineringer er igangsat de fleste steder med ”bump” undervejs som eksempelvis mulig risiko for blodpropper i forbindelse med vaccinen fra AstraZeneca. I mange lande i Europa er man i gang med tredje lockdown, men så længe vaccineudrulningen pågår og hjælpepakker fortsættes, virker aktiemarkederne ubekymrede. Renten har været stigende de seneste måneder, og det har sendt aktiekursen ned på ”grønne aktier” som Vestas Wind Systems og Ørsted. I stedet er interessen øget for valueaktier samt de mere konjunkturafhængige aktier, som vi ikke har så mange af i Danmark. Derfor har de danske aktier relativt set underperformet i årets første kvartal.

Helårsregnskaberne er aflagt uden de store overraskelser, og helt som forventet nævner mange selskaber udviklingen af pandemien og genåbning verden over som en væsentlig usikkerhedsfaktor for 2021. Af større selskabsspecifikke nyheder viste Ørsted vilje til at blive en markant spiller inden for vedvarende energi, også udenfor havvind, da selskabet offentliggjorde, at man planlægger at udvikle et af verdens største vedvarende brintanlæg med kobling til industriel efterspørgsel i Holland og Belgien. Visionen, der hedder Sea H2Land, skal komme til verden i samarbejde med en række større industrivirksomheder i regionen. Såfremt de nødvendige myndighedstilladelser opnås, kan projektet være klar i 2030.

Arbejdernes Landsbank har øget deres ejerandel i Vestjysk Bank fra 32 til 61 pct. ved køb af aktier fra Nykredit og AP Pension til kurs 3,45 kr. pr. aktie, godt 20 pct. højere end markedskursen på daværende tidspunkt. Opkøbet udløste et pligtmæssigt indløsningstilbud til de resterende aktionærer. Ifølge diverse udtalelser fra Arbejdernes Landsbank tyder intet på ønske om fusion med eller afnotering af Vestjysk Bank på kortere sigt. Også DFDS har foretaget opkøb i kvartalet, da man overtog hollandske HSF Logistics Group. Med opkøbet er DFDS nu blandt de førende operatører på kølelogistik i Nordeuropa.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag kom fra investering i DSV. Overtagelsen af Panalpina er overstået i vanlig sikker stil for DSV, da man udnyttede både opkøbet og pandemien til at få skåret organisationen til. Herefter har man lanceret nye ambitiøse målsætninger, og aktiemarkedet har kvitteret med en kursstigning på 22 pct. i perioden. Også investering i Nordea og Vestjysk Bank bidrog positivt til performance, sidstnævnte hjulpet af kursstigningen som følge af opkøb fra Arbejdernes Landsbank.

Største negative performancebidrag kom fra Danske Bank og Novozymes, som afdelingen ikke har investeret i samt fra investering i Per Aarsleff.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i DSV, Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk, Ørsted og Vestas Wind Systems.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, Nordea, Per Aarsleff, Royal Unibrew og Tryg, mens de største undervægte findes i Danske Bank, Novozymes, Ambu, Ørsted samt Chr. Hansen.

Download seneste Kvartalsnyt her.