Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2020

Afdelingen gav i andet kvartal 2020 et afkast på 21,0 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 20,0 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Efter de voldsomme aktiekursfald i årets første kvartal i forbindelse med det verdensomspændende udbrud af coronavirus og deraf følgende delvise nedlukninger af de fleste samfund, rettede aktiemarkederne sig og kom stærkt tilbage i andet kvartal. Med fortsat mange ubesvarede spørgsmål omkring corona kan de stærke aktiemarkeder i kvartalet virke overraskende. En del af forklaringen ligger i centralbankernes vilje til at sikre likviditet i stort omfang, ligesom mange investorer er af den opfattelse, at med et renteniveau på nul er der ikke noget alternativ til aktier.

Det danske aktiemarked har i første halvår klaret sig markant bedre end de fleste udenlandske markeder og er et af de få markeder med positivt afkast år-til-dato. En væsentlig årsag til dansk outperformance skal findes i det faktum, at der i Danmark findes en ganske stor andel af selskaber med defensive kvaliteter såsom Novo Nordisk, Ørsted og Coloplast.

Samfund verden over er i forskelligt tempo ved at åbne sig igen. Ved halvårsskiftet ses der klare tegn på bedring i Europa, mens udfordringerne er større i USA og emerging markets. Frygten for en ny bølge af coronavirus består, og effekten på arbejdsløshed og verdensøkonomien, når diverse hjælpepakker stoppes, er uklar.

Mange selskaber suspenderede deres guidance for indtjeningen i 2020 i første kvartal, da man stod i ukendt terræn stort set uden visibilitet. Nogle af disse virksomheder har allerede udsendt foreløbige meddelelser for andet kvartal, og den overvejende del af udmeldingerne har været positive overraskelser for investorerne. Et af de helt store spørgsmål op til halvårsregnskaberne er, hvor mange af selskaberne, der genoptager guidance for 2020.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag kom fra overvægt i Per Aarsleff samt undervægt i Københavns Lufthavne. Derudover bidrog investering i Rockwool Intl. og TCM samt undervægt i Coloplast ligeledes positivt til performance. Mens Per Aarsleff og Rockwool Intl. vil blive begunstiget af politisk velvilje i form af igangsætning af infrastruktur, nybyggeri m.m., står Københavns Lufthavne for første gang i nyere tid overfor reelle udfordringer. Ikke overraskende måtte selskabet udsende meddelelse om, at man på trods af support fra diverse statslige hjælpepakker forventer at realisere et samlet underskud for 2020. Lufthavnen vil derfor sænke sit investeringsprogram og iværksætte besparelser på 250 mio. kr. årligt.

Største negative performancebidrag kom fra investering i Vestjysk Bank, mens undervægt i Genmab, Christian Hansen, Danske Bank samt Bavarian Nordic ligeledes bidrog negativt til performance. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i DSV, Novo Nordisk, Ørsted, Vestas Wind Systems og Coloplast. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, Nordea, Per Aarsleff, ALK og Tryg, mens de største undervægte findes i Novozymes, Danske Bank, Chr. Hansen, H. Lundbeck samt Ambu.

Download seneste Kvartalsnyt her.