Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 11,7 pct., mens sammenligningsindekset OMX Capped steg 10,2 pct. Afkastet for første halvår blev 15,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 14,4 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Danske aktier fortsatte således den positive kursudvikling fra årets første kvartal og har i andet kvartal været blandt de bedste markeder i verden. Kvartalsrapporterne for første kvartal fra de danske selskaber var præget af mange opjusteringer. Det er højst usædvanligt så tidligt på året. Det afspejler, at guidance for året blev givet på et tidspunkt med stor usikkerhed på grund af coronaepedimien. I takt med udrulning af vaccinationer er usikkerheden reduceret. I søfragt er der fortsat knaphed på containere, og containerskibe ligger i kø ud for mange havne. I luftfragt er kapaciteten også stadig knap, fordi en stor del af den globale luftfragt normalt transporteres med kommercielle passagerfly, som kun langsomt genindsættes i takt med, at den internationale rejseaktivitet kommer tilbage. Det betyder stadig højere fragtrater inden for både sø- og luftfragt. Det er gunstigt for containerrederier som A.P. Møller-Mærsk, men også for speditørvirksomheder som DSV, som har det bedst, når der er friktioner i fragtmarkederne, og man skal hjælpe kunderne med at finde en vej gennem systemet. De højere fragtrater og længere leveringstider er derimod til gene for de fleste andre virksomheder, som oplever stigende fragt- og logistikomkostniger, som man i varierende grad må forsøge at overvælte på kunderne.

Blandt de vigtigste selskabsspecifikke nyheder i kvartalet er, at Novo Nordisk har fået godkendt sit nye fedmemiddel i USA under det mundrette navn Wegovy. Godkendelsen var bredt ventet, så aktien steg kun knap 1 pct. I kliniske forsøg har man vist et vægttab på ca. 15 pct. efter 68 ugers behandling. Hele 40 pct. af patienterne taber mere end 20 pct. Man har også præsenteret data, der viser, at vægttabet fastholdes efter to års behandling. Alm. Brand har noget overraskende købt Codan Danmark for 12,6 mia. kr. Transaktionen øger selskabets andel af det danske skadesforsikringsmarked fra ni til knap 18 pct. Opkøbet kræver en kapitaludvidelse på 11,6 mia. kr. svarerende til 180 pct. af selskabets markedsværdi. Alm. Brand har samtidig udsendt en meddelelse om, at man overvejer de strategiske muligheder for sit liv- og pensionsselskab.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling. De største positive bidrag til afdelingens relative performance kom fra undervægt i Ørsted samt fra Ambu og Danske Bank, hvor afdelingen ikke er investeret.

Største negative performancebidrag kom fra Vestjysk Bank. Det skyldes, at Arbejdernes Landsbank i marts fremsatte et pligtmæssigt indløsningstilbud til aktionærerne på 3,45 kr. pr. aktie. Tilbudsperioden løber frem til 7. juli, og aktiekursen har derfor ligget stort set uændret på 3,45 kr. gennem hele kvartalet, mens det brede generelle aktiemarked i samme periode er steget 10 pct. Investering i Per Aarsleff har også bidraget negativt til performance. Selskabet har et højt aktivitetsniveau, men er samtidig ramt af omkostningsinflation blandt andet inden for rørteknik, hvor eksempelvis styren, som anvendes i selskabets strømpeløsninger, er steget mere end 50 pct.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, DSV, A.P. Møller-Mærsk, Pandora og Ørsted.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Per Aarsleff, Royal Unibrew, Nordea og Pandora, mens de største undervægte er i Novozymes, Ørsted, Danske Bank, Chr. Hansen og Københavns Lufthavne.

Download seneste Kvartalsnyt her.