Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 9,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 9,5 pct. For 2019 som helhed gav afdelingen et afkast på 30,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 26,7 pct.

En væsentlig medvirken til de stærke aktiemarkeder i fjerde kvartal ikke blot i Danmark, men verden over, var en positiv udvikling i retorikken mellem USA og Kina, hvilket øgede håbet om en snarlig underskrivelse af en handelsaftale mellem verdens to største økonomier. Derudover øgede en klar valgsejr til Boris Johnson ved parlamentsvalget i Storbritannien mulighederne for en afklaring af Brexit.

Regnskabssæsonen for tredje kvartal var samlet set en smule skuffende med stort set lige mange op- og nedjusteringer. På den baggrund kan det virke overraskende, at afkastet for perioden har været så højt, som tilfældet er.

De væsentligste skuffelser stod ISS og Pandora for, mens A.P. Møller - Mærsk overraskede positivt. Bavarian Nordic foretog et transformerende opkøb, da selskabet for 6 mia. kr. overtog to vacciner imod henholdsvis hundegalskab og flåtbåren hjernebetændelse fra GSK. Købssummen modsvarer Bavarian Nordics egen markedsværdi og knap halvdelen skal rejses via en garanteret aktieemission. I Danske Bank fremlagde den nye ledelse en ambition om en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. i 2023. Banken forventer at forrente egenkapitalen med 5-6 pct. i 2020.

Coloplast har foretaget en strategisk gennemgang af sin urologiforretning og konkluderet, at man vil beholde og investere i området. Coloplast har i urologiområdet i en årrække kæmpet med at få afsluttet en række dyre retssager med kvinder, der er blevet skadet af Coloplasts underlivsnet. Endelig har Novo Nordisk afholdt kapitalmarkedsdag, hvor man glædede sig over en historisk stærk produktportefølje. På trods af en styrket markedsposition valgte selskabet at fjerne sine mellem- og langsigtede ambitioner om indtjeningsvækst år for år. Der spekuleres i, om dette kan være startskuddet til en trend, hvor danske børsnoterede virksomheder vil udskifte præcise målsætninger med blødere formulerede ambitioner.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag kom fra investering i DFDS og Vestas Wind Systems. Derudover bidrog undervægte i Coloplast, Chr. Hansen og Københavns Lufthavne ligeledes positivt.

Største negative performancebidrag kom fra investering i Vestjysk Bank, Per Aarsleff og ISS. Derudover bidrog undervægt i A.P. Møller - Mærsk negativt.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i DSV, Novo Nordisk, Ørsted, Vestas Wind Systems og Coloplast.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, DFDS, ALK, Vestas Wind Systems og Per Aarsleff, mens de største undervægte findes i A.P. Møller - Mærsk, Novozymes, Ørsted, H. Lundbeck samt Københavns Lufthavne.

Download seneste Kvartalsnyt her.