Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 11,8 pct., mens sammenligningsindekset OMX Capped ligeledes steg 11,8 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 31,1 pct., mens sammenligningsindekset steg 29,4 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Det danske aktiemarked fortsatte med stigninger i fjerde kvartal, og for 2020 som helhed er det bemærkelsesværdigt med et årsafkast på 29,4 pct. i lyset af coronapandemien samt den efterfølgende recession og økonomiske usikkerhed verden over.

Regnskabsaflæggelserne for tredje kvartal er nu bag os, og det blev en ganske fin sæson med mange opjusteringer, hvoraf en del dog var forventede i markedet ganske som efter andet kvartal. Kapitalrigeligheden er stor i danske virksomheder, ikke mindst i den finansielle sektor, hvor især bankerne lider under en dårlig forrentning af egenkapitalen. Derfor var det en streg i regningen, at Det Europæiske Systemiske Risikoråd spillede ud med relativt strikse påbud med hensyn til mulige udlodninger i form af udbytter og aktietilbagekøb i løbet af 2021 med henvisning til usikkerheden om pandemien. En måde at ”løse problemet på” er via opkøb, og aktiviteten har været ganske stor i kvartalet. Sydbank købte bankdelen ud af Alm. Brand, og parterne indgik samtidig et strategisk samarbejde. Derudover fusionerer Vestjysk Bank med Den Jyske Sparekasse, og Spar Nord har købt de danske dele ud af BankNordik.

Den helt store transaktion ser dog ud til at finde sted i forsikringssektoren, hvor Tryg sammen med det canadiske forsikringsselskab Intact har fremsat købstilbud på forsikringskoncernen RSA, der driver virksomhed i England, Canada, Norge, Sverige og Danmark. Såfremt transaktionen bliver en realitet, vil Tryg overtage den svenske og norske del. Den danske del (Codan Forsikring) skal formentligt sælges fra, da Tryg af konkurrencemæssige årsager næppe får tilladelse til at overtage denne. Transaktionen, der i stort omfang skal finansieres med nyudstedte aktier, er så stor, at Trygs majoritetsaktionær Tryghedsgruppen i hvert fald for en periode må acceptere at få sin ejerandel udvandet fra 60 til mindre end 50 pct.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens største positive performancebidrag kom fra undervægte i Novozymes, Chr. Hansen og Coloplast. Om end meget forskellige betragtes disse virksomheder alle som værende af høj kvalitet med stabil vækst, stærk innovationskraft og flotte driftsmarginaler. Den type selskaber klarede sig kursmæssigt dårligt i fjerde kvartal, hvor investorerne i højere grad fokuserede på aktier med udpræget grøn profil samt på virksomheder med turn around potentiale.

Største negative performancebidrag kom fra undervægte i Ambu, Ørsted samt fra investering i finanssektoren i form af Nordea, Vestjysk Bank og Tryg.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, DSV, Ørsted, A.P. Møller-Mærsk og Vestas Wind Systems.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i DSV, Per Aarsleff, Nordea, Vestjysk Bank, og ALK, mens de største undervægte findes i Danske Bank, Novozymes, A.P. Møller-Mærsk, Ambu samt Chr. Hansen.

Download seneste Kvartalsnyt her.