Klik her for at printe

Tidshorisont

Når du skal tage stilling til investering af din opsparing (pension eller frie midler), er det vigtigt at vide, med hvilken tidshorisont du forventer at investere. Tidshorisont definerer vi som det tidsrum, der går fra, at du har investeret, indtil du forventer at skulle bruge pengene.

Skal du bruge pengene inden for et år, kan omkostningerne ved køb og salg tage for stor en del af afkastet, og en bankkonto vil ofte være et bedre valg.

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med opsparingen er, og hvornår du regner med at skulle bruge den. Hvis det er meget vigtigt for dig at have pengene på et bestemt tidspunkt, så pas på med alt for risikofyldte investeringer såsom aktier.

Omvendt kan det være dyrt, hvis man hele tiden skubber en kort investeringshorisont foran sig i stedet for at vælge en lidt længere investeringshorisont fra begyndelsen.

Anbefalingerne til fordelingen af investeringer inden for de enkelte risikoprofiler giver et samlet billede af, hvordan din opsparing kan placeres i aktier og obligationer set over hele investeringsperioden. Du bør vurdere sammensætningen af din portefølje ud fra en gennemsnitsbetragtning og ikke i forhold til udsving i korte perioder.

Porteføljemodellernes fordeling mellem aktier og obligationer tager højde for de aktuelle udsigter på finansmarkederne. Vær opmærksom på, at både den anbefalede aktieandel og aktieandelen i din portefølje kan ændre sig over tid.

Læs mere om vores opsparingsprofiler eller få hjælp til at finde din opsparingsprofil her.