Klik her for at printe

Pensionsopsparing

Pensionsopsparing med Maj Invest

Du kan spare op til pension med Maj Invest gennem alle danske banker. Du kan helt frit kombinere alle afdelinger i Maj Invest, så du får en pensionsopsparing, der passer til dine behov og ønsker.

Langt de fleste kan med fordel vælge at spare op med udgangspunkt i afdeling Pension, der har meget lave omkostninger. Maj Invest Pension investerer i obligationer og aktier i Danmark og resten af verden. Afdelingen har den indbyggede fordel, at fordelingen mellem aktier og obligationer løbende tilpasses, så den passer til de økonomiske udsigter.

Du kan kombinere Maj Invest Pension med en eller flere aktieafdelinger, hvis din tidshorisont er lang, og det passer med din risikoprofil. Har du kun kort tid til, at du skal bruge din pensionsopsparing, kan du overveje at kombinere den med obligationsafdelingerne. Med afdelingerne Big Picture kan du gøre din opsparing mere dynamisk.

Kontakt din bank eller en af vores samarbejdsbanker for at oprette en konto og et depot til en eksisterende pensionsordning, eller opret en ny pensionsaftale hos banken. Aftalen beskriver vilkårene og skal underskrives af såvel banken som dig. Hvis der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning, skal aftalen også underskrives af arbejdsgiveren.

Herefter kan du indsætte penge på pensionskontoen. Bemærk de forskellige muligheder for fradrag ved indbetalinger. Det er muligt at lave overførsler mellem to banker, og derfor behøver du ikke at have din pensionsordning i samme bank som din lønkonto.

Når pensionskonto og depot er oprettet, og du har indsat et beløb, kan du investere. Ønsker du eksempelvis at købe Maj Invest-beviser for pensionsbeløbet, kan dette ske på to måder:

  • Du kan selv købe investeringsbeviser direkte via din netbank. Har du svært ved at finde Maj Invest på netbanken, så brug søgefunktionen og søg på 'maj'.
  • Du kan bede banken købe de investeringsbeviser, du ønsker.

Du sparer som regel noget af kurtagen ved at investere via din netbank.

Pension med Maj Invest - fem trin:

  • Se opsparingsprofilerne. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan kombinere Maj Invest Pension med obligations- eller aktieafdelinger, så det passer med din tidshorisont og risikoprofil.
  • Læs mere om de afdelinger, du kan vælge imellem. Noter dine ønsker ned. Du kan evt. benytte vores købsblanket som huskeliste.
  • Kontakt din bank eller en af vores samarbejdsbanker og bed dem oprette en pensionsopsparing med et depot. Alt efter indkomst skal du vælge alders- eller ratepension.
  • Bed banken købe de papirer, du har noteret, eller køb selv gennem din netbank. Har du brug for mere vejledning er du velkommen til at ringe på vores hotline på 33 38 73 33.